Feeds:
பதிவுகள்
பின்னூட்டங்கள்

பஹாய் அனைத்துலக சமூகம் (BIC) ஐ.நா.’வுடன் 75 வருடங்களைக் குறிக்கின்றது, நியாயமான உலகளாவிய முறை ஒன்றை எதிர்ப்பார்க்கின்றது


21 செப்டம்பர் 2020


BIC நியூ யார்க் — ஐநா அதன் 75’வது வருடத்தை அடைந்துள்ள வேளை, பஹாய் அனைத்துலக சமூகம் (BIC) அந்த நிகழ்வைக் குறிக்க ஓர் அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. எண்ணிலடங்கா சவால்களுக்கிடையில் ஐ.நா. நிலைத்து வந்தும், உலகளாவிய நிர்வாகம் குறித்த மானிடத்தின் முதல் தீவிர முயற்சியான, League of Nations’இன் 25 வருடகாலத்தை இதுவரை மும்மடங்கு மிஞ்சி உள்ளதும், மிகவும் ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு சாதனை என BIC கூறுகிறது.

ஐநா’வின் 75’வது வருடத்தைக் குறிக்க, பஹாய் அனைத்துலக சமூகம் (BIC) “ஒரு பொருத்தமான நிர்வாகம்: மானிடமும் ஒரு நியாயமான உலகளாவிய முறையை நோக்கிய பாதையும்,” எனும் ஓர் அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.

மானிடம் தற்போதைய நமது தீவிர சவால்களை எதிர்கொள்ளவும் வரும் வருடங்களில் மேம்பாட்டுக்கான மகத்தான வாய்ப்புகளை பற்றிக்கொள்ளவும் வேண்டுமானால் உலகளாவிய ஒத்துழைப்பு வலுப்படுத்தப்பட வேண்டியதன் தேவையை அந்த அறிக்கை வலியுறுத்துகின்றது.

மனித குடும்பத்தின் ஒற்றுமை மற்றும் ஒருவருக்கொருவர் சார்ந்திருப்பதை ஒப்புக்கொள்வது; எல்லார் மீதும் ஓர் உண்மையான அக்கறை, வேறுபாடு இல்லாமல்; நாடுகள் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று கற்றுக்கொள்ளும் திறன், மற்றும் பின்னடைவுகள் மற்றும் தவறான நடவடிக்கைகளை கற்றல் செயல்முறையின் தவிர்க்க முடியாத அம்சங்களாக மனப்பூர்வத்துடன் ஏற்றுக்கொள்வது; மற்றும், லௌகீக மேம்பாடு ஆன்மீக மற்றும் சமூக மேம்பாட்டுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதி செய்வதற்கான நனவுடனான முயற்சி ஆகியன உட்பட, நீடித்த, உலகளாவிய அமைதியை நோக்கிய ஓர் இயக்கத்திற்குத் தேவையான கூறுகளை அது ஆராய்கிறது.

“கடந்த காலங்களில் மதிப்பிடப்படாத அளவீடுகளில் இன்று ஒத்துழைப்பு சாத்தியமாகின்றது. இது, முன்னேற்றத்திற்கான இணையற்ற வாய்ப்புகளைத் திறக்கிறது” என்று அந்த அறிக்கை கூறுகிறது. “நாடுகளின் சமூகத்தின் முன் உள்ள பணி… சர்வதேச அரசியல் மற்றும் அதிகாரத்தின் இயந்திரங்கள் பெருகிய முறையில் ஒத்துழைப்பு மற்றும் ஒற்றுமையை நோக்கி செலுத்தப்படுவதை உறுதி செய்வதாகும்.”

BIC, தனது அறிக்கையில், சர்வதேச சமூகம் தன்னை எவ்வாறு சிறப்பாக ஒழுங்கமைக்க முடியும் என்பது குறித்து ஒருமித்த கருத்தை உருவாக்கத் தொடங்குவதற்கு ஒரு தக்க தருணமாக இதைக் கருதுவதுடன், மேலும் கருத்தில் கொள்ளத் தகுதியான பல முன்முயற்சிகளையும் புதுமைகளையும் அது பரிந்துரைக்கின்றது. எடுத்துக்காட்டாக, கொள்கைகள் எவ்வாறு தலைமுறைகளை பாதிக்கக்கூடும் என்பதற்கான எதிர்கால விவகாரங்கள் குறித்த கருத்துகளை ஸ்தாபனமயமாக்கும் ஓர் உலகப் பேரவை, மற்றும் உலகளாவிய நெருக்கடிகளுக்கான ஆயத்தம், வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களின் பயன்பாடு, அல்லது கல்வி அல்லது வேலைவாய்ப்புகளுக்கான எதிர்காலம் போன்ற பல்வேறு விஷயங்களுக்கு கவனம் செலுத்துதல்.

“ஒரு பொருத்தமான நிர்வாகம்: மானிடமும் ஒரு நியாயமான உலகளாவிய ஒழுங்கை நோக்கிய பாதையும்” என்ற தலைப்பில், இந்த அறிக்கை ஐ.நா. பொதுச் சபையின் 75’வது ஆண்டு நினைவு தினத்தை நினைவுகூரும் வகையில் வெளியிடப்படுகிறது. இது இன்று ஐ.நா. பொதுச்செயலாளர் மற்றும் உறுப்பு நாடுகளின் தூதர்களுக்கும் அனுப்பப்பட்டது.

உலகளாவிய சுகாதார நெருக்கடி மனிதகுலத்தின் ஒன்றுக்கொன்று சார்ந்தமைப் பற்றி ஆழமான மதிப்புணர்வைத் தூண்டியுள்ள ஒரு நேரத்தில், இந்த ஆண்டுவிழா சர்வதேச கட்டமைப்புகள் மற்றும் ஐ.நா.வுக்கு செய்யக்கூடிய சீர்திருத்தங்களின் பங்கு பற்றிய விவாதத்திற்கு வழிவகுத்துள்ளது.

இந்த விவாதங்களுக்கு BIC அளிக்கும் பல பங்களிப்புகளில் இந்த அறிக்கையும் ஒன்றாகும். அடுத்த மாதம் ஐ.நா. அதிகாரிகளுடனும் தூதர்களுடன் ஓர் இணையதள கூட்டத்தில் அந்த அறிக்கையிலுள்ள ஆழ்ந்த கருப்பொருள்கள் பற்றிய அதன் ஆய்வை BIC தொடரும்.

மூலாதாரம்:https://news.bahai.org/story/1451/


சமீபத்திய “பஹாய் உலகம்” கட்டுரைகள் பொருளாதார நீதி, இன ஒற்றுமை, சமூக நிர்மாணிப்பு ஆகியவற்றை ஆராய்கின்றன


17 செப்டம்பர் 2020


பஹாய் உலக மையம்–இன்று, பஹாய் உலகம் இணையத்தளம் மானிடத்தின் நல்வாழ்வு மற்றும் மேம்பாட்டுக்கு மிகவும் பொருத்தமான கருப்பொருள்கள் மீதான மூன்று புதிய கட்டுரைகளை பிரசுரித்துள்ளது.

“சமூகமும் கூட்டு நடவடிக்கையும்” எனும் கட்டுரை மனிதகுல ஒருமையின் அடித்தலத்தில் அமைந்த ஒரு புதுவித சமூகத்தை நிர்மாணிப்பதற்கான மக்கள் குழுமங்களின் நம்பிக்கையார்ந்த முயற்சிகளை வர்ணிப்பதுடன் அந்த முயற்சிகளுக்கு வழிகாட்டும்  தொலைநோக்கு மற்றும் செயல்முறையை ஆராய்கின்றது.

மானிட நல்வாழ்வு மற்றும் மேம்பாட்டுக்கு மிகவும் பொருத்தமான கருப்பொருள்களில் அமைந்த மூன்று புதிய கட்டுரைகளை பஹாய் உலகம் இணையத்தளம் பிரசுரித்துள்ளது.

இனம் சார்ந்த அநீதி எனும் நீண்டகால கொள்ளைநோயைக் கடந்து செல்வது “இன ஒற்றுமைக்கான இடம்சார் உத்திகள்” என்ற கட்டுரையின் பொருளாகும். இது பஹாய் கல்வித் திட்டங்கள் மற்றும் சமூக நிர்மாணிப்பு முயற்சிகளின் தன்மை மற்றும் அணுகுமுறைகளை ஆராய்வதுடன், அண்டைப்புறங்கள் மற்றும் கிராமங்களின் சூழலில், மனிதகுல சேவைக்கான திறனை உயர்த்திட முயல்கிறது.

சமுதாயத்தின் பெரும் செல்வந்தர்களுக்கும் மிகவும் ஏழ்மையான உறுப்பினர்களுக்கும் இடையில் உலகம் முழுவதும் வளர்ந்து வரும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் “பொருளாதார நீதி சாத்தியமா?” என்ற கட்டுரையின் பொருளாகும். கட்டுரை உலகின் தற்போதைய பொருளாதார நிலையை ஆராய்வதுடன் நியாயமானதும் மனிதகுலம் அனைவருக்கும் பயனளிக்கூடிய ஒரு பொருளாதார முறைமையை நிர்மானிப்பதற்கான மகத்தான சவாலில் பஹாய் கோட்பாடுகளின் தாக்கங்களை ஆராய்கிறது.

The Bahá’í World website makes available a selection of thoughtful essays and long-form articles on a range of subjects of interest to the wider public, conveying advancements in Bahá’í thought and action and reflecting the Faith’s purpose in the world.

பஹாய் உலகம் இணையத்தளம், பரந்த சமூகத்தினருக்கு ஆர்வத்தைத் தூண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கட்டுரைகள் மற்றும் பயனளிக்கும் பல கருப்பொருள்களிலான நீண்ட கட்டுரைகளையும் வழங்குகிறது. அக்கட்டுரைகள், பஹாய் சிந்தனை மற்றும் செயல் சார்ந்த மேம்பாடுகளை வழங்குவதுடன், உலகில் (பஹாய்) சமயத்தின் நோக்கத்தைப் பிரதிபலிக்கின்றன.

புதிய கட்டுரைகள் பிரசுரிக்கப்படும் போது சந்தாதாரர்களுக்குத் தெரிவிப்பதற்கான ஒரு மின்னஞ்சல் சந்தா உள்ளது.

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1450/


பலகலைக்கழக மாணவர்கள் சமுதாய மாற்றம் குறித்த உரையாடல்களில் ஈடுபடுகின்றனர்


27 அக்டோபர் 2020


பஹாய் உலக நிலையம் – உறுதியின்மை மேலோங்கியிருக்கும் இந்தக் காலகட்டத்தில், உலகம் எத்திசையில் செல்கிறது, அதில் அவர்களின் நிலை என்ன என்பன போன்ற குறிப்பான பல கேள்விகளை இளைஞர்கள் எதிர்கொள்ள நேர்ந்துள்ளது. பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் இத்தகைய கேள்விகளை கடந்துவர உதவுவதற்காக, உலகளாவிய செழுமைக்கான ஆய்வுக் கழகம் (ISGP) குவிந்த கவன உரையாடல்களில் ஒன்றிணைவதற்கான தளங்களை அவர்களுக்காக உருவாக்கி வருகிறது.

உலகளாவிய செழுமைக்கான ஆய்வுக் கழகத்தால் ஊக்குவிக்கப்படும் ஒன்றுகூடல்களில் சமுதாய மாற்றம் மற்றும் தொற்றுநோய் குறித்த கேள்விகளை உலகம் முழுவதிலுமிருந்து இளைஞர்கள் ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.

கெனடா நாட்டின் பங்கேற்பாளர் ஒருவர்: “ஒற்றுமை, நீதி போன்ற, பொருத்தமான ஆன்மீக கருத்தாக்கங்களை அடையாளங் காண்பதன் மூலம், தற்போது நிலவும் சூழ்நிலை குறித்து பிரதிபலித்தடவும் புதிய முன்னோக்குகளைப் பெறவும் எங்களின் உரையாடல்கள் எங்களுக்கு உதவி வருகின்றன.”

பெரும்பாலும், இணையதளத்தில் நடைபெறும் இந்த ஒன்றுகூடல்கள், பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்காக ISGP வழங்கும் ஒரு நான்கு வருட கருத்தரங்கு திட்டத்திற்கு நிரப்பமாக செயல்படுகின்றன.  தற்போது நிலவும் தொற்றுநோய் மற்றும் தற்போது சமுதாயத்திற்கு சேவை செய்வதற்கான அவர்களின் முயற்சியின் அடிப்படையில் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி கருத்தரங்குகளில் படிக்கப்பட்ட பல கருத்தாக்கங்களை இந்த ஒன்றுகூடல்களில் மறு ஆய்வு செய்கின்றனர்.

“தற்போதைய நிலைமைகளைப் பற்றிய எங்கள் பகுப்பாய்விற்கு தெளிவை வரவழைத்த கருத்துக்களில் ஒன்று பஹாய் போதனைகளிலிருந்து வருகிறது, இது மனிதகுலம் அதன் கூட்டு முதிர்ச்சியை அடைகிறது, அப்போது அதன் அத்தியாவசிய ஒற்றுமை அங்கீகரிக்கப்படும் மற்றும் புதிய சமூக கட்டமைப்புகள் வடிவம் பெறும்.  முதிர்ச்சியை நோக்கிய இந்த இயக்கம் சிதைவு, ஒருங்கிணைப்பு எனும் இரு செயல்முறைகளையும் உள்ளடக்கியது.  ஆனால் நாம் காண்பதெல்லாம் சிதைவு என்றால், நமக்கு ஒரு துல்லியமான காட்சி கிடைக்காது, மற்றும் ஒரு  நம்பிக்கையற்ற நிலையே எஞ்சியிருக்கும்.  எவ்வளவு நுட்பமானதாயினும், இந்தக் கலந்துரையாடல்களின் மூலம் முன்னேற்றத்தை அடையாளங்காணவும் சமூகத்திற்கு நாம் பங்களிக்கக்கூடிய வழிகளைப் பற்றி சிந்திக்கவும் கற்றுக்கொள்கிறோம், ”என்கிறார் பிரான்சிலிருந்து ஒரு பங்கேற்பாளர்.  

தென் ஆப்பிரிக்க ஒன்றுகூடல் ஒன்றில் பங்கேற்கும் இளைஞர்கள்

அவர்கள் எந்த நாட்டில் வசித்தாலும், சுகாதார நெருக்கடி பங்கேற்பாளர்களுக்கும் அவர்களது சகாக்களுக்கும் தனிநபருக்கும் சமூகத்திற்கும் இடையிலான உறவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டியதன் அவசியத்தை மேலும் வெளிப்படுத்துகிறது.

பிரான்சில் இருந்து ஒரு பங்கேற்பாளர் இவ்வாறு கூறுகிறார்: “ஒரு நல்ல குடிமகனாக இருப்பதன் அர்த்தம் என்ன என்பதையும்,‘ சமூக ஒப்பந்தம் ’பற்றிய கருத்துகளையும் பலர் மறுபரிசீலனை செய்கிறார்கள். மற்றவர்களுக்குத் தீங்கு விளைவிக்காமல் இருப்பது மட்டும் போதாது. நமது அத்தியாவசிய ஒற்றுமையை உணர்ந்து இதை நனவாக்கும் செயல் மிகவும் மகத்தான ஒன்றைக் குறிக்கிறது.”

“சுகாதார நெருக்கடி நம் சமூகத்தில் நிலவும் ஏற்றத்தாழ்வுகளை மேலும் அம்பலப்படுத்தியுள்ளது, அத்துடன் நம்மைச் சுற்றியுள்ளவர்களுக்கு நாம் அனைவரும் செலுத்த வேண்டிய பொறுப்பை இன்னும் தெளிவாக வெளிப்படுத்தியுள்ளது” என்று ஒரு பங்கேற்பாளர் கூறுகிறார்.

ரஷ்யாவைச் சேர்ந்த ஒரு மாணவர் இவ்வாறு கூறுகிறார்: “மனிதகுலத்தின் உயிர்மமான ஒற்றுமை, மனித ஆத்மாவின் மேன்மை, தங்களின் சொந்த உள்ளார்ந்த சாத்தியங்களை மேம்படுத்தவும் தங்களின் சமுதாயத்திற்குப் பங்களிக்கவுமான தனிநபரின் இரு மடங்கு தார்மீக நோக்கம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் புதிய கருக்கோள்கள் தேவைப்படுகின்றன.

இத்தகைய கலந்துரையாடல்கள் அறிவியலுக்கும் மதத்துக்கும் இடையிலான உறவை பங்கேற்பாளர்கள் மேலும் ஆராய்வதற்கு வழிவகுக்கிறது, குறிப்பாக, வளர்ச்சியுற்று வரும் அறிவு மற்றும் நடைமுறை முறைமைகள், அறிவியலும் சமயமும்  தப்பெண்ணங்களையும் மூடநம்பிக்கைகளையும் ஒழிப்பதற்கும் மனித முன்னேற்றத்தைத் தூண்டுவதற்கும் எவ்வாறு ஒன்றிணைந்து செயல்பட முடியும்.

ISGP கருத்தரங்கில் பிரேஸில் நாட்டு இளைஞர்கள்

பிரேசிலில் இருந்து ஒரு பங்கேற்பாளர் இவ்வாறு கூறுகிறார்:  “வைரஸ் குறித்து சமூக ஊடகங்களில் ஏராளமான குழப்பம் விளைவிக்கும் தகவல்கள் பரப்பப்படுகின்றன. உலகை ஆய்வு செய்வதற்கான ஒரு வழிமுறையாக அறிவியலைப் பயன்படுத்தினால், மெய்மையைப் பற்றிய முடிவுகளை எட்டக்கூடிய முறைகள் மற்றும் கருவிகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.  தொற்றுநோய்களின் போது இன்னும் மோசமாகிவிட்ட பொருளாதார சமத்துவமின்மை போன்ற பிரச்சினைகளுக்கு நீதி மற்றும் மனிதகுலத்திற்கிடையிலான இடைத்தொடர்பு போன்ற ஆன்மீகக் கொள்கைகள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படலாம் என்பதைக் கருத்தில் கொள்ள சமயம் நமக்கு உதவுகிறது.”

மத்திய ஆப்பிரிக்க குடியரசின் (CAR) வழிநடத்துனர் ஒருவர், எவ்வாறு பங்கேற்பாளர்கள் தங்களின் சமூகங்களுக்கு சுகாதார நெருக்கடி குறித்து நம்பகமான தகவலை வழங்கிட முயல்கின்றனர் என்பதை விவரிக்கின்றார்.

“தொற்றுநோய்க்கு தீர்வு காண்பதில் அறிவியல், சமயம் ஆகிய இரண்டாலும் வழிநடத்தப்படும் ஒற்றுமையான நடவடிக்கை தேவை. உலகெங்கிலும் உள்ள விஞ்ஞானிகள் தொற்றுநோயைப் பற்றி என்ன சொல்கிறார்கள் என்பதைப் பற்றி அறிந்துகொள்வது, புதிய தகவல்களை எடைபோடுவதற்கு ஒருவருக்கொருவர் ஆலோசனை செய்வது ஆகியவற்றின் மூலம் குழப்பம், நம்பிக்கையின்மை, தப்பெண்ணம் ஆகிய மக்களின் சிந்தனையைக் குழப்புகின்ற மற்றும் குழப்பத்தை பரப்புகின்ற தவறான தகவல்களை அகற்றுவதன் மூலம் நம் குடும்பங்களுக்கும் அண்டை நாடுகளுக்கும் உதவ, விஞ்ஞானத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதை நாங்கள் கற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம்.. அதே சமயம், பஹாய் போதனைகளில் ஆராயப்பட்ட ஆன்மீகக் கருத்துக்களால் நாம் வழிநடத்தப்படுகிறோம், குறிப்பாக ஒட்டுமொத்த மானிடமும் ஒரே உடலாக இருக்கின்றது எனும் புரிதல் மற்றும் ஒரு தேசத்தை பாதிக்கும் எதுவுமே மற்ற தேசத்தையும் பாதிக்கும்.”

ISGP ஒன்றுகூடலில் ஜோர்டான் நாட்டு இளைஞர்கள்

கூட்டங்களில், தற்போதைய சுகாதார நெருக்கடியைப் பற்றி விவாதிக்க சமூக ஊடகங்களைப் பயன்படுத்தும்போது தேவையான எச்சரிக்கையையும் விவேகத்தையும் பங்கேற்பாளர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். “தொற்றுநோயைப் பற்றிய இணைய உரையாடல்கள் தன்மையில் முற்போக்கானவையாகவும் சமூகத்தின் தன்மைமாற்றத்துடன் தொடர்புடைய இளைஞர்களுக்கு கவர்ச்சிகரமானதாகவும் தோன்றுகின்றன” என்று இந்தியாவிலிருந்து ஒரு பங்கேற்பாளர் கூறுகிறார். “ஆனால் அவற்றில் சிலவற்றில் ஆழ்ந்த பாகுபாடான அரசியல் அடித்தளங்கள் உள்ளன, அவை விரைவாக முரண்பாடுகளுக்கு வழிவகுக்கும் மிகவும் ஆவேசமான விவாதங்களாக கட்டவிழக்கக்கூடும்.”

இந்தியாவில் இருந்து மற்றொரு பங்கேற்பாளர் கூறுகிறார்; “எங்கள் சமுதாய மெய்ம்மை நிலையை விமர்சன ரீதியாக பகுப்பாய்வு செய்யும் ஒரு மொழியை, நம்பிக்கை மற்றும் சாத்தியங்களுடன் ஒன்றிணைத்து, எங்கள் எண்ணங்களையும் யோசனைகளையும் வெளிப்படுத்தும் விதம், தொற்றுநோய்களின் போது இன்னும் முக்கியமாகின்றது.”

இந்த கூட்டங்களின் போது விவாதிக்கப்பட்ட கருத்துகள் மற்றும் யோசனைகளை பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் பிரதிபலிக்கையில், அவர்களும் சக மாணவர்களுடனும் மற்றும் பிறருடனும் பங்கேற்கக் கூடிய தங்களைச் சுற்றியுள்ள ஆக்கபூர்வமான உரையாடல்களை அவர்கள் அடையாளம் காண்கின்றனர். அதாவது சமூகத்தில் சமயத்தின் பங்கு, சிறார்கள் மற்றும் இளைஞர்களின் அறிவுசார் மற்றும் தார்மீக கல்வி, இளைஞர்கள், மற்றும் உண்மையான செழிப்பின் லௌகீக மற்றும் ஆன்மீக பரிமாணங்கள் போன்றவை.

மாறுபட்ட சமூக தளங்களில் பொது சொல்லாடல்களுக்குப் பங்களிப்பதன் மதிப்பை அங்கீகரிக்கும் அதே வேளையில், சமூக மட்டத்தில் சமூக மாற்றத்தை எவ்வாறு ஏற்படுத்துவது என்பதை பங்கேற்பாளர்கள் பார்க்கிறார்கள்.

“நம்மில் எவரேனும் சமூகத்தை எவ்வாறு மாற்ற முடியும் என்பதைப் பற்றி சிந்திப்பது மிகவும் பலக்கியமான ஒரு விஷயமாகும்” என்று ரஷ்ய பங்கேற்பாளர் ஒருவர் கூறுகிறார். எவ்வாறாயினும், ஓர் அண்டை அல்லது கிராம மட்டத்தில் மற்றும் அவர்களின் தொழில்களுக்குள் ஒன்றாகச் செயல்படும் மக்களின் முயற்சிகள் மூலம் மாற்றத்தை நாம் காணலாம். இந்த மட்டங்களில் சேவை மற்றும் ஒத்துழைப்பு பற்றி நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம். ”

“ஒரு சவால் என்னவென்றால், பல நகர அண்டைப்புறங்கள் ஒரு சிறிய நகரத்தின் அளவைப் போலவே பெரியவை. ஆனால் தொற்றுநோய் நம் இடத்தை சுருக்கி, நம் அண்டையர்களை ஒரு புதிய பார்வையோடு பார்க்க வைத்துள்ளது. மாடிகளில் வாழும் மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக்கொள்வது, சிறிய அளவிலான சமூக வாழ்க்கை எப்படி இருக்க முடியும் என்பதையும், வெவ்வேறு அமைப்புகளில் ஒற்றுமை எவ்வாறு நிர்மாணிக்கப்பட முடியும் என்பதையும் பற்றி நமக்கு ஒரு நுண்காட்சியை அளித்துள்ளது.”

கெனடா, மற்றும் உலகம் முழுவதும், இளைஞர்கள் தங்களி ISGP கருத்தரங்கு உபகரணங்களை தொடர்ந்து கற்பதற்கு தொடரான ஒன்றுகூடல்கள் நிகழ்கின்றன.

இந்த கலந்துரையாடல்கள் பங்கேற்பாளர்களுக்கு நம்பிக்கையூட்டுகின்றன; சமுதாயத்தின் சிதைவு சக்திகளின் மனச்சோர்வை ஏற்படுத்தும் விளைவுகளை எதிர்க்கவும், மனிதகுலத்தை ஒரு பிரகாசமான எதிர்காலத்தை நோக்கித் தூண்டும் ஒருங்கிணைப்பு சக்திகளுடன் அவர்கள் எவ்வாறு தங்கள் முயற்சிகளை இணைவாக்க முடியும் என்பதைப் பார்க்கவும் அக்கலந்துரையாடல்கள் உதவுகின்றன.

இந்த உரையாடல்களில் ஈடுபட்டுள்ள பலரின் உணர்வுகளை எதிரொலிக்கும் விதமாக, இந்தியாவில் இருந்து ஒரு பங்கேற்பாளர் கூறுகிறார்: “இது ‘இயல்புநிலை’ என்று அழைக்கப்படும் ஒரு காலத்திற்குத் திரும்புவதற்காக காத்திருந்து, நேரத்தை நழுவவிடுவதற்கான ஒரு தருணம் அல்ல. “இந்த காலகட்டத்தில் ஆக்கபூர்வமாக பங்களிக்க விரும்பினால் நிறையவே செய்ய வேண்டியிருக்கிறது.”

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1449/


“திறனாய்வை அடுத்து ஆக்கபூர்வ ஈடுபாடு”: இணைய ABS மாநாட்டில் ஆயிரக்கணக்கானோர் கூடுகிறார்கள்


27 அக்டோபர் 2020


டல்லாஸ், ஐக்கிய அமெரிக்கா – சமீபத்தில், வட அமெரிக்கா மற்றும் உலகின் பிற பகுதிகளிலிருந்து, இவ்வருடம் மெய்நிகராக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட பஹாய் ஆய்வுகள் சங்கத்தின் (ABS) வருட மாநாட்டில் 3,000’ற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பங்கு பெற்றனர்.

ஆரம்பத்தில் டெக்சஸ் மாநிலத்தின் டல்லாஸ் நகரில் நடப்பதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்த மாநாடு, பொது சுகாதார நெருக்கடியின் விளைவாக முற்றிலும் மறு வடிவமைக்கப்பட வேண்டியதாயிற்று. பொதுவாக மூன்று அல்லது நான்கு நாள்களுக்கு நடைபெறும் அந்த நிகழ்ச்சி, இரண்டு வாரங்களுக்கு நடைபெற்றது.

“திறனாய்வை அடுத்து ஆக்கபூர்வ ஈடுபாடு” என்பது இவ்வருட கருப்பொருளாகும். வழங்கல்களும் கலந்துரையாடல்களும் உலகிற்கான தொற்றுநோயின் தாக்கங்கள், அறிவியல் மற்றும் புறநிலை உண்மைகள், சமுதாய தன்மைமாற்றத்தில் ஊடகத்தின் பங்கு போன்றவை உட்பட, பஹாய் போதனைகளின் அடிப்படையில் வெவ்வேறு பிரச்சினைகளின் மீது கவனம் செலுத்தின.

“இணையதள மாநாட்டுக்கான நிலைமாற்றமானது, பங்கேற்பாளர்கள் அனைவரும் வரவேற்கப்படுகிறோம் எனும் உணர்வைப் பெறவும், உபகரணங்களையும் அமர்வுகளையும் அடைவதற்கான கருவிகளைப் பெற்றிருப்பதையும், அவர்களின் பங்கேற்பு தேவைப்படுகிறது மற்றும் மதிக்கப்படுகின்றது என்பதை உறுதிசெய்திடவும் சங்கம் அதன் அணுகுமுறையை மறுசிந்தனை செய்திடத் தூண்டியது,” என சங்க நிர்வாகக் குழு செயலாளரான ஜூலியா பெர்ஜர் கூறுகிறார்.

“திறனாய்வை அடுத்து ஆக்கபூர்வ ஈடுபாடு” என்பது இவ்வருட கருப்பொருளாகும். வழங்கல்களும் கலந்துரையாடல்களும் உலகிற்கான தொற்றுநோயின் தாக்கங்கள், அறிவியல் மற்றும் புறநிலை உண்மைகள், சமுதாய தன்மைமாற்றத்தில் ஊடகத்தின் பங்கு போன்றவை உட்பட, பஹாய் போதனைகளின் அடிப்படையில் வெவ்வேறு பிரச்சினைகளின் மீது கவனம் செலுத்தின.

இவ்வருடம் மெய்நிகராக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட பஹாய் ஆய்வுகள் சங்கத்தின் (ABS) வருட மாநாட்டிற்கு வட அமெரிக்கா மற்றும் உலகின் பல பகுதிகளிலிருந்து 3,000’ற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பங்கு பெற்றனர்.

சமுதாயமானது பல்வேறு இண பின்னணிகளைக் கொண்ட அதன் உறுப்பினர்களிடையே நல்லிணக்கமும் நீதியும் நிறைந்த உறவுகளின்பால் எவ்வாறு மேம்பாடு காணலாம் என்பது குறித்த கேள்வி கலந்துரையாடல்களின் முன்னணியில் இருந்தது. மனிதகுல ஒருமை குறித்த கோட்பாட்டை பிரதிபலிக்கும் ஒரு வாழ்க்கைமுறையை உருவாக்குவதற்கான, ஆக்ககர செயல்பாட்டின் அடித்தலத்தில் வீற்றிருக்கும் அஸ்திவார கருத்தாக்கங்களை மாநாட்டு பங்கேற்பாளர்கள் ஆராய்ந்தனர்

பெரும்பாலும் போட்டி, எதிர்ப்பு, பிரிவினை, உயர்ந்தமை எனும் முறையில் கண்ணுறப்படும், ஆதிக்கம் செலுத்துதலுக்கான ஒரு வழியாக அதிகாரம் குறித்த தற்போது பரவலாக நிலவும் கருக்கோள்கள் எவ்வாறு இன நீதி குறித்த சொல்லாடலை வடிவமைக்க முடியும் மற்றும் இத்தகைய கருக்கோள்கள் அதிகாரம் குறித்த புதிய கருத்துகளின்படி எவ்வாறு மறு ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டும் என்பது ஆய்விற்கான ஒரு பகுதியாக இருந்தது.

மாநாட்டில் கிளாரிமோன்ட் மெக்கென்னா கல்லூரியின் பேராசிரியரான டெரிக் ஸ்மித் வழங்கிய ஒரு விளக்கக்காட்சி, அமெரிக்க பஹாய் சமூகத்தின், குறிப்பாக ஆப்பிரிக்க வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர்கள், நாட்டில் இன சமத்துவத்திற்கு ஒரு நூற்றாண்டுக்கும் மேலாக பங்களித்த அனுபவத்தின் மீது கவனம் செலுத்தியது. டாக்டர் ஸ்மித் கூறுகிறார்: “இனவாதத்தால் மோசமாக சிதைந்த ஒரு அமெரிக்க சூழலில் இன ஒற்றுமையை வளர்ப்பதற்கான அவர்களின் முயற்சியில், கருப்பின பஹாய்கள் ஒற்றுமை, அன்பு, சேவை ஆகிய மனித ஆன்மாவின் சக்திகளை ஈர்ப்பதன் மூலம் போட்டிமுறைகளையும் முரண்பாடுகளையும் தவிர்த்து வருகின்றனர். இவை நுட்பமான சக்திகள், ஆனால் அவை ஆழமாக தன்மைமாற்றம் செய்யக்கூடியவை. ‘கட்டவிழ்த்தல்,’ ‘ஊக்குவித்தல்,’ ‘வாய்காலிடுதல்,’ ‘வழிகாட்டுதல்,’ மற்றும் ‘உதவிடுதல்’ போன்ற சொற்களுடன் தொடர்புடைய இந்த வகையான சக்தியை விவரிக்கவும் பேசவும் உதவும் முன்னோக்குகளையும் மொழியையும் பஹாய் போதனைகளில் காண்கிறோம்.”

சென்ற வருடம் எடுக்கப்பட்ட படம். சங்கத்தின் நோக்கம், மக்கள் பஹாய் போதனைகளை ஆராய்ந்து, பல்வகைப்பட்ட துறைகளில் மானிடத்தின் முன்னோக்குகளுடன் அவற்றைத் தொடர்புறச் செய்து, மானிடத்தின் தற்போதைய பிரச்சினைகள் மற்றும் சவால்களுக்கு அவற்றைப் பயன்படுத்த முயலுதல் ஆகியவையே.

மக்கள் பஹாய் போதனைகளை ஆராய்ந்து, பல்வகைப்பட்ட துறைகளில் மானிடத்தின் முன்னோக்குகளுடன் அவற்றைத் தொடர்புறச் செய்து, மானிடத்தின் தற்போதைய பிரச்சினைகள் மற்றும் சவால்களுக்கு அவற்றைப் பயன்படுத்த முயலுதல் ஆகியவையே சங்கத்தின் நோக்கம்.

இந்த ஆண்டு சூழ்நிலைகளுக்கு  ஏதுவாக, மாநாட்டிற்கு முந்தைய வாரங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட படிப்புத் துறையில் ஆர்வமுள்ள பங்கேற்பாளர்கள் தொடர்புடைய இலக்கியங்களுடன் ஈடுபடவும் ஒன்றாக ஆலோசிக்கவும். 20’க்கும் மேற்பட்ட “வாசிப்புக் குழுக்கள்” உருவாக்கப்பட்டன. இந்த விவாதங்களின் மூலம் பெறப்பட்ட நுண்ணறிவுகள் மாநாட்டு நிகழ்ச்சி மற்றும் வழங்கல்களுடன் பிணைக்கப்பட்டன.

“கற்றலின் ஒரு முக்கிய கூறு, புரிந்துணர்வை மேம்படுத்துவதற்காக ஒரு கூட்டு சூழலில் வெவ்வேறு கண்ணோட்டங்களை ஒன்றிணைப்பதாகும்” என்று சங்கத்தின் கூட்டு முயற்சிகளுக்கான குழுவின் செல்வி அடைக்கலம் கூறுகிறார். “வாசிப்புக் குழுக்கள் போன்ற நீடித்த முன்முயற்சிகள் வெவ்வேறு ஒழுக்கங்கள் மற்றும் தொழில்முறை துறைகளில் சில அடிப்படை அனுமானங்களை அடையாளம் காணவும் மறுபரிசீலனை செய்யவும் தேவையான ஆழமான, கடுமையான மற்றும் தொடர்ச்சியான விவாதத்தை வளர்ப்பதற்கான வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றன.”

இவ்வருட ABS மாநாட்டின் மற்றோர் சிறப்பம்சமாக, ஒரு திரைப்பட விழாவாகும். அதில் பல திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சமகால கருப்பொருள்கள் மீதான பஹாய் முன்னோக்குகளை ஆராயும் படைப்புகளை வழங்கினர்.

இவ்வருட ABS மாநாட்டின் மற்றோர் சிறப்பம்சமாக, ஒரு திரைப்பட விழாவாகும். அதில் பல திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சமகால கருப்பொருள்கள் மீதான பஹாய் முன்னோக்குகளை ஆராயும் படைப்புகளை வழங்கினர்.

“திருவிழா அமைப்பாளர்களில் ஒருவரான அமெலியா டைசன் கூறுகிறார்:  திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களையும் பிறரையும் சமுதாயத்தில் ஊடகங்கள் மற்றும் திரைப்படங்களின் பங்கு, எடுத்துரைக்கப்படும் கதைகளின் தாக்கங்கள்,  மனித இயல்பு பற்றியும் இவ்வுலகில் நமது ஸ்தானம் ஆகியன பற்றி அவை கூறுகின்றவை குறித்து விமர்சன ரீதியாக சிந்திக்க வைப்பதற்கு முழு விழாவும் ஒழுங்கமைப்பது எங்கள் அணுகுமுறையாக இருந்தது.”

சில தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாநாட்டு அமர்வுகளின் பதிவுகள் ABS இணையப் பக்கம் வழி விரைவில் கிடைக்கும்.

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1448/


தொற்றுநோய் காலத்தில் சமூகத்திற்கான தனித்துவமான பங்கை சுகாதார வல்லுநர்கள் காண்கின்றனர்


27 அக்டோபர் 2020


ஜுபர்ட்டன், தென் ஆப்பிரிக்கா – மருத்துவர்கள், தாதியாளர்கள், மற்றும் பிற சுகாதார வல்லுநர்கள் கொரோனா தொற்றிலிருந்து உலகம் முழுவதுமுள்ள மக்களை பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதற்கு அயராமல் உழைத்து வருகின்றனர். இந்த சுகாதார நெருக்கடியை எதிர்கொள்வதில் ஒரு வலுவான சமூகத்தின் பங்கு குறித்த சில நடைமுறையான உதாரணங்களை எடுத்துக்காட்டுவதற்கு, பஹாய் உலக செய்தி சேவை இத்துறையில் பணிபுரிந்து வரும் சில பஹாய்களிடம் தொடர்புகொண்டது.

சுகாதாரத் துறையில் ஈடுபட்டுள்ள பஹாய்கள், தொற்றுநோயைக் கையாள்வதில் வலுவான சமூக உறவுகள், ஆன்மீக நல்வாழ்வு மற்றும் சமூகத்திற்கு தன்னலமற்ற சேவை ஆகியவற்றின் பங்கைப் பற்றிய தங்கள் அவதானிப்புகளைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள்.

தென்னாப்பிரிக்காவில், சுகாதார நெருக்கடியிலிருந்து எழும் பல்வேறு தேவைகளுக்கான விடையிறுப்புக்கு சமூகத்தின் வலிமையைப் பெறுவதற்காக ஜூபெர்ட்டன் நகரில் அவர் இயக்கும் ஒரு கிளினிக்கின் சமீபத்திய முயற்சிகளை சினா பரஸ்தரன் விவரிக்கிறார். “அவர்களுடைய சமுதாயத்திற்குச் சேவை செய்வதற்கான ஆற்றல் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் உள்ளது என்பது உணரப்படும்போது புதிய சாத்தியங்கள் வெளிப்படுகின்றன.”

கொரொனா தொற்றிலிருந்து மீண்டெழுந்து வந்துள்ளோரின் உதவியுடன், பிறருடன் தங்களின் அனுபவங்களைப் பகிர்ந்துகொள்ளக்கூடிய மக்களின் இணையதள வலையமைப்பு ஒன்றை பரஸ்தரனும் அவரது சக ஊழியர்களும் உருவாக்கியுள்ளனர்.  இந்த வலையமைப்பு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் லேசான கொரோனா தொற்றிலிருந்து மீண்டு வருபவர்களுக்கு உணர்வுபூர்வமான ஆதரவை வழங்கவும், அவர்களின் மருத்துவம் சாரா கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கவும் உதவுகிறது.

தென்னாப்பிரிக்காவின் சொவெட்டோவில் உள்ள ஓர் இளைஞர் குழு, வெளிப்புற வழிபாட்டுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்கிறது, அதே நேரத்தில் அரசாங்கத்தால் வைக்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்கிறது. நாட்டில் சுகாதாரத்துறையில் பணிபுரியும் பஹாய்கள் சுகாதார நெருக்கடியிலிருந்து எழும் பல்வேறு தேவைகளுக்கு விடையிறுத்திட சமூகத்தின் பலத்தை ஈர்த்து வருகின்றனர்.

இந்தியாவின் இந்தூரில் உள்ள மூத்த மருத்துவ அதிகாரியான பிரகாஷ் கௌஷல், நோய்வாய்ப்பட்டவர்களுக்கு உதவுவதில் ஒரு சமூகத்தின் ஆன்மீக வாழ்க்கையின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குகிறார். “நோயாளிகளுக்கும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கும் ஓர் ஆதரவான சூழலை உருவாக்குவதில் ஒரு சமூகத்திற்குப் பெரும் பங்கு உண்டு. இது ஒன்றாகப் பிரார்த்திப்பதன் மூலமாகவும், தொடர்ந்து தொடர்பில் இருப்பதன் மூலமாகவும், தேவைப்பட்டால் அவர்களுக்கு சில உதவிகளை வழங்குவதன் மூலமாகவும் இருக்கலாம். குடும்பத்தினருக்கும் நோயாளிக்கும் சமூகத்திலிருந்து அன்பு தேவைப்படும் நேரம் இது. இது அவர்களின் ஊக்கத்தை உயர்த்தி, அன்பு, ஆதரவு மற்றும் பிரார்த்தனைகளால் அவர்களைச் சூழ்ந்து கொள்வதன் மூலம் அமைதி, நம்பிக்கை, கடவுள் நம்பிக்கை ஆகியவற்றின் மூலம் நோயை எதிர்கொள்ள உதவுகிறது.”

தொற்றுநோய் ஆரம்பத்தில், அமெரிக்காவின் கேன்சஸ் நகரத்தின் ஐக்கிய அமெரிக்க மருத்துவமனையில் உள்ள ஒரு மருத்துவரான நாசிம் அஹ்மதியே, கோரொனா நச்சுயிரி அதிகரித்து வரும் நிகழ்வுகளைக் கொண்ட அண்டைப்புறவாசிகளுக்கு உதவும் பொருட்டு பல ஆண்டுகால சமூக நிர்மாணிப்பு முயற்சிகளின் மூலம் பேணப்பட்ட நெருக்கமான நட்புகள், எவ்வாறு வாய்க்காலிடப்படலாம் என்பதை உணர்ந்துள்ளார்.

டாக்டர் அஹ்மதியேவும் மற்றவர்களும் முக்கிய தேவையாக உள்ள ஒன்றைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக வள ஆதாரங்களை விரைவாக திரட்டினர்–இந்த அண்டைப்புறத்தில் பொதுவாக பேசப்படும் மொழியில் கோவிட்-19 பற்றிய துல்லியமான தகவல்களை மொழிபெயர்ப்பது மற்றும் பரப்புதல். மிக அண்மையில், இந்த முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் தொடர்ச்சியான கலந்துரையாடல்களை நடத்தி — அதே நேரத்தில் அரசாங்கத்தால் வைக்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு — இந்த அண்டைப்புறத்தில் வசிப்பவர்கள் பல்வேறு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசிக்க வழிவகுத்தனர்.

அமெரிக்காவின் கன்சாஸ் நகரத்தில், உடனடி தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கு, உள்ளூர் வளங்களைத் திரட்டுவதற்கான தொடர்ச்சியான முயற்சிகள் கலந்துரையாடல் தளங்களின் ஒரு வரிசைக்கு வழிவகுத்தன — அரசாங்கத்தால் வைக்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் அதே வேளை — இந்த அண்டைப்புறத்தில் வசிப்பவர்கள் சமூக உறுப்பினர்களுக்கான முககவசங்களின் உற்பத்தி உட்பட பல்வேறு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து கலந்தாலோசிக்கவும் முடிந்துள்ளது..

இந்த சுகாதார வல்லுநர்கள் அனைவரும் ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கள் அனுபவிக்கும் உடல் மற்றும் மன சோர்வையும் பார்க்காமல், ஆன்மீக மெய்மையின் நனவுநிலை எவ்வாறு ஆற்றல் மற்றும் வலிமையின் பரந்த களஞ்சியத்தின் பயனைத் பெற அனுமதிக்கிறது என்பதை விவரிக்கின்றனர். பிரிட்டோரியாவில் ஒரு நோய்வெடிப்பை நிர்வகிக்க வேண்டிய ஒரு தென்னாப்பிரிக்க மருத்துவமனையின் மயக்கமருந்து நிபுணரான கோகோமொட்சோ மாபிலேன், பிரார்த்திப்பதற்கும் பஹாய் போதனைகளில் காணப்படும் ஆழ்ந்த கருத்துக்களைப் பற்றி பிரதிபலிப்பதற்கும் மற்றவர்களுடன் சேர்ந்துகொள்வது அவருக்கும் அவரது சகாக்களுக்கும் இதுபோன்ற கடினமான நேரங்களை நம்பிக்கை மற்றும் உறுதிப்பாட்டுடன் கடப்பதற்கு உதவியுள்ளது என்று விளக்குகிறார்.

“கோவிட்-19 பற்றிய விஷயம் என்னவென்றால், அது மக்களை தனிமைப்படுத்துகிறது” என்று டாக்டர் மாபிலேன் கூறுகிறார். “ஒரு சமூகத்தின் அங்கமாக இருப்பதும் மற்றவர்களிடமிருந்து ஆதரவு பெறுவதும் அவசியம். நண்பர்களுடன் நான் கொள்ளும் இணையதள வழிபாடுகள் துக்க காலங்களில் ஆறுதலையும் நம்பிக்கையையும் தருவது மட்டுமின்றி, ஒவ்வொரு நாளும் நாம் எதிர்கொள்ளும் சிரமங்களை மாற்றுக் கண்ணுடன் பார்ப்பதற்கும், மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்வதில் மகிழ்ச்சியையும், தனிப்பட்ட வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகளையும் காணும் பிற வழிகளுக்கும் என் மனதைத் திறக்கின்றது. மறு நாள், மேலும் அதிகமான நோயாளிகளுக்கு சேவையாற்றுவதற்காக இவ்வாறுதான் இல்லம் திரும்பிச் சென்று மீண்டும் முழுமையடைகிறோம்.”

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1447/27 அக்டோபர் 2020


ஐக்கிய அமெரிக்காவில் உள்ள பஹாய் ஊக்கம் பெற்ற அமைப்பான பெற்றோர் பல்கலைக்கழகம், இன தப்பெண்ணம் குறித்து நாட்டில் தற்போது பரவலான விழிப்புணர்வு நிலவும் ஒரு தருணத்தில், ஜோர்ஜியாவின் சவன்னாவில் இன சமத்துவத்தை ஊக்குவிக்கும் பல தசாப்த கால அனுபவத்தைப் பயன்படுத்தி வருகிறது.  சமத்துவம் மற்றும் நீதி தொடர்பான பிரச்சினைகளை ஆராய்வதற்கு ஆக்கபூர்வமான இணைய கலந்துரையாடல் தளங்களை ஏற்பாடு  செய்வதன் மூலம் சமூக உறுப்பினர்களுக்கும் நகரத்தலைவருக்கும் மற்றும் காவல்துறைத் தலைவர் உட்பட உள்ளூராட்சி மன்ற பிரதிநிதிகளுக்கும் இடையில் இந்த அமைப்பு பாலம் அமைத்து வருகிறது.

ஜோர்ஜியாவின் சவன்னாவில் உள்ள பஹாய் ஊக்கம் பெற்ற பெற்றோர் பல்கலைக்கழகம் சமத்துவம் நீதி தொடர்பான பிரச்சினைகளை ஆராய்வதற்கு ஆக்கபூர்வமான இணைய கலந்துரையாடல் தளங்களை ஏற்பாடு செய்வதன் மூலம் சமூக உறுப்பினர்களுக்கும் நகரத்தலைவருக்கும் மற்றும் காவல்துறைத் தலைவர் உட்பட உள்ளூராட்சி மன்ற பிரதிநிதிகளுக்கும் இடையில் இந்த அமைப்பு பாலம் அமைப்பதற்கு இன சமத்துவத்தை ஊக்குவிக்கும் தனது பல தசாப்த கால அனுபவத்தைப் பயன்படுத்திவருகிறது.

சவன்னாவின் கல்வி அமைப்பில் இன ஏற்றத்தாழ்வுகள் குறித்த பதற்றத்தின் மற்றொரு தருணத்தில், முட்டுக்கட்டைக்கு வழிவகுத்த எதிர்ப்பு மனப்பான்மைக்குப் பதிலாக நாம் பஹாய் கலந்தாலோசனை கொள்கையைப் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழலில், பெற்றோர், நகரம் மற்றும் பள்ளி அதிகாரிகள் மற்றும் பிற சமூக உறுப்பினர்களை ஒரு கற்றல் சூழலில் இணைக்கும் ஒரு வழியாக, பெற்றோர் பல்கலைக்கழகம் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தோன்றியது. இத்தகைய கூட்டங்களில், நடவடிக்கை குறித்து ஒருமித்த கருத்தை எட்டுவதற்காக சமூகத்தின் பல்வேறு உறுப்பினர்களின் முன்னோக்குகள் கேட்கப்படுகின்றன.

பெற்றோர் பல்கலைக்கழகம், பெற்றோர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் தங்கள் சமூகம் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள் குறித்து தொடர்ந்து ஆலோசிக்க அனுமதிக்கும் கல்வித் திட்டங்களை, பெரும்பாலும் பள்ளி நிர்வாகம் மற்றும் நகராட்சி அரசாங்கத்தின் பங்களிப்புடன் இப்போது நடத்தி வருகிறது.

தொற்றுநோய் நெருக்கடிக்கு முன் எடுக்கப்பட்ட படம்.  பஹாய் கலந்தாலோசனை கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் பெற்றோர் பல்கலைக்கழகத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்படும் கலந்துரையாடல்களின் மூலம், செயல்பாட்டில் இணக்கம் அடைவதற்கு ஏதுவாக சமூகத்தின் பல்வேறு உறுப்பினர்களின் முன்னோக்குகள் செவிமடுக்ப்படுகின்றன.

ஆப்பிரிக்க-அமெரிக்க குடிமக்கள் மீதான பொலிஸ் வன்முறை தொடர்பாக நாடு முழுவதும் அமைதியின்மை வெடித்த சில நாட்களில், இந்த அமைப்பு சவன்னாவின் காவல்துறைத் தலைவரை பொது உறுப்பினர்களுடன் ஆன்லைன் கலந்துரையாடலுக்கு அழைத்தது. சமூக உறுப்பினர்களின் கவலைகள் அதிகாரிகளால் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டன என்பதை ஒப்புக்கொள்வது ஆக்கபூர்வமான உரையாடல் நடைபெற தேவையான பரஸ்பர புரிந்துணர்வை உருவாக்க உதவியது. “நான் பார்ப்பதைக் கண்டு நான் திகைத்துப் போகிறேன்,” என்று காவல்துறைத் தலைவர் ராய் மினெட்டர் கூறினார். “நான் இந்த சீருடையை வேலை செய்ய அணிந்திருக்கிறேன், ஆனால் நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஆப்பிரிக்க-அமெரிக்க ஆணாக வாழ்கிறேன், எனவே நான் எங்கிருந்து வந்தேன் என்பதை நான் ஒருபோதும் மறக்க மாட்டேன், நான் கடந்து வந்ததை நான் ஒருபோதும் மறக்க மாட்டேன் …”

ஆப்பிரிக்க-அமெரிக்க குடிமக்கள் மீதான போலீஸ் வன்முறை தொடர்பாக நாடு முழுவதும் அமைதியின்மை வெடித்த சில நாட்களில், இந்த அமைப்பு பொது உறுப்பினர்களுடன் இணையதள கலந்துரையாடலுக்கு சவன்னாவின் காவல்துறைத் தலைவரை அழைத்தது. சமூக உறுப்பினர்களின் கவலைகள் அதிகாரிகளால் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டன என்பதை ஒப்புக்கொள்வதானது ஆக்கபூர்வமான உரையாடல் நடைபெற தேவையான பரஸ்பர புரிந்துணர்வை உருவாக்க உதவியது. “நடப்பதைக் கண்டு நான் திடுக்கிட்டுள்ளேன்,” என்று காவல்துறைத் தலைவர் ராய் மினெட்டர் கூறினார். “என் வேலைக்காக நான் இந்த சீருடையை அணிந்திருக்கிறேன், ஆனால் நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஆப்பிரிக்க-அமெரிக்க ஆணாகத்தான் வாழ்கிறேன், ஆதலால் நான் எங்கிருந்து வந்தேன் என்பதை என்னால் ஒருபோதும் மறக்க முடியவில்லை, நான் கடந்து வந்ததை நான் ஒருபோதும் மறக்க மாட்டேன் …”

அடுத்தடுத்து நிகழ்ந்த உரையாடல்கள் பொதுப் பாதுகாப்பு முறைகளை மேம்படுத்துவதில் சமூகத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளிடையே பகிரப்பட்ட பொது நோக்க உணர்வை பலப்படுத்தியுள்ளன.

தற்போதைய தொற்றுநோய் நெருக்கடிக்கு முன் எடுக்கப்பட்ட படம். தங்களின் சமூகம் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகளைப் பற்றி கிரமமாக கலந்தாலோசிக்க பெற்றோரையும் ஆசிரியர்களையும் அனுமதிக்கும் கல்வியல் திட்டங்களை பேற்றோர் பல்கலைக்கழகம் நடத்தி வருகின்றது.

அரிதாகவே பரஸ்பரமாக செயல்படும், பெற்றோருக்கும் உள்ளூர் ஸ்தாபனங்களுக்கும் இடையிலும் அதே வேளை சமூகத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளுக்கிடையில் நெருக்கமான ஈடுபாட்டை ஏற்படுத்துவதில் பெற்றோர் பல்கலைக்கழகம் வகிக்கும் முக்கிய பங்கை மேயரும் காவல்துறைத் தலைவரும் எடுத்துரைத்தனர். “இதுபோன்ற அழைப்பில் இருப்பது போன்றும், அதே வேளை நம் சமூகங்களில் உள்ள இளைஞர்களுடனும் உறவுகளை மேம்படுத்துவதற்கு பல வழிகளைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது முக்கியம், என்று காவல்துறைத் தலைமை மினிஸ்டர் கூறினார்.

எதிர்காலத்தைப் பற்றி சிந்தித்து, திரு. ஓ’நீல் வெவ்வேறு சமூக நடவடிக்கையாளர்களுக்கிடையிலான உறவுகளில் தேவைப்படும் தன்மைமாற்றத்தைப் பற்றி பேசினார். “மோதல் மற்றும் எதிர்ப்பின் அணுகுமுறைகள் நாம் எவ்வாறு இனவாதத்திலிருந்து விடுபடுவோம் என்பதற்கு உதவாது. மனிதகுலத்தின் ஒற்றுமையை உணர்ந்து கொள்வதன் அடிப்படையில் தனிநபர்கள், சமூகங்கள் மற்றும் சமூக ஸ்தாபனங்களுக்கு இடையே நாம் உடனுழைத்தலான மற்றும் அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய உறவுகளை ஏற்படுத்த வேண்டும்.”

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1446/


குடும்பங்கள் ஒன்றாகச் செயல்படுவதைப் படங்கள் காண்பிக்கின்றன. தொற்றுநோயானது நீண்டகால தாக்கங்களைக் கொண்டிருக்கும் என்பதைக் கண்டுணர்ந்த ஒரு பஹாய் ஊக்கம் பெற்ற அமைப்பான ஃபன்டேக் (FUNDAEC), தற்போது நிலவும் மிகவும் மோசமான நிலையில் சமுதாயத்திற்கு தன்னால் என்ன நடைமுறையான சேவையைச் செய்திட இயலும் என்பதைப் பற்றி சிந்தித்தது.  கடந்த மார்ச் முதல், 1500’க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் சுமார் 800 விவசாய முன்முனைவுகளில் ஈடுபடுவதற்கு அது உதவியுள்ளது.

தன்னிறைவைப் பேணுதல்: உள்ளூர் உணவு உற்பத்தியை ஃபன்டேக் (FUNDAEC) ஊக்குவிக்கின்றது


27 அக்டோபர் 2020


காலி, கொலம்பியா – கொலம்பியாவில் தொற்றுநோய் பரவியதால், வாழ்க்கையின் பல அம்சங்களைப் பற்றிய நிச்சயமற்ற நிலைமைகள் விரைவாக உருவாகின. நாட்டின் பஹாய் ஊக்கம் பெற்ற அமைப்பான FUNDAEC, நெருக்கடியினால் நீண்டகால பாதிப்புகள் இருக்கும் என்பதை உணர்ந்து, அது எவ்வாறு மிகுந்த தேவைகள் நிலவும் இந்த நேரத்தில் சமூகத்திற்கு நடைமுறையான சேவையை வழங்கிடக்கூடும் என்பதைப் பற்றி சிந்தித்தது.

ஃபன்டேக்’கின் நிர்வாக இயக்குநரான லெஸ்லி ஸ்டூவர்ட், உள்ளூர் உணவு உற்பத்தி முன்முனைவுகளுக்கு ஆதரவளிப்பதன்பால் அந்த அமைப்பு அதன் கவனத்தை எப்படி மிக விரைவாக திருப்பியது என்பதை விளக்கினார். நாட்டின் பொருளாதாரம் மிகவும் மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது; ஒரு கோடி மக்களுக்கும் மேல் வேலையில்லாமல் இருக்கின்றனர்.

“சூழ்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு, அபிவிருத்தியைக் குறிக்கோளாகக் கொண்ட எங்களின் பல்வேறு கல்வியல் திட்டங்களின் ஓர் அம்சமாக உணவு உற்பத்தி உள்ளது. கடந்த மார்ச் மாதத்திலிருந்து உணவு உற்பத்தியைக் குறிக்கோளாகக் கொண்ட முன்முனைவுகளை ஆதரிக்கும் நான்கு பரந்த துறைகளில் ஃபன்டேக் கவனம் செலுத்தி வந்துள்ளது: வீட்டுத் தோட்டங்கள், பெரிய விவசாய நிலங்களின் சாகுபடி, உணவு உற்பத்தி செயல்முறை ஆகியவற்றுடன் விநியோகம் மற்றும் வணிகமயமாக்கல்.

FUNDAEC (Fundación para la Aplicación y Enseñanza de las Ciencias) எனும் அமைப்பு, கொலம்பியாவில் 1974’இல் நிறுவப்பட்டது, மேலும் 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக மக்கள் சமூகங்களின் நல்வாழ்வுக்கு பங்களிக்கும் வகையில் அவர்களில் திறனாற்றலை வளர்ப்பதற்காகத் தன்னை அர்ப்பணித்துள்ளது.  இந்த மிகச் சமீபத்திய முயற்சியில், இணைய பணிமனைகளை உருவாக்குவதற்கு, உணவு உற்பத்தித் துறையில் அதன் பல தசாப்த கால அனுபவம், ஆராய்ச்சி ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி, விவசாயத்தின் வெவ்வேறு அம்சங்களைப் பற்றி, உதாரணத்திற்கு விதைகளைத் தேர்வு செய்வது, பூமியின் ஆரோக்கியம், பூச்சிகள் மற்றும் நோய் நிர்வாகம், அறுவடை ஆகியவற்றை மக்கள் கற்றுக்கொள்வதற்கு உதவியது.

பெரிகோ நெக்ரோ, கௌகா, கொலம்பியாவில் உள்ள கிராமப்புற நல்வாவுக்கான பல்கலைக்கழக மையத்தின் இடம் ஒன்றில் நடுவதற்காக மக்காசோள விதைகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது.

அபிவிருத்தி குறித்த ஃபன்டேக்கின் அணுகுமுறையானது, அறிவியல் மற்றும் சமயத்திற்கிடையிலான நல்லிணக்கம், மனிதகுல ஒருமை, சமுதாயத்திற்கான தன்னலமற்ற சேவை ஆகிய பஹாய் கோட்பாடுகளின் ஊக்கம் பெற்றதாகும். லௌகீக மற்றும் ஆன்மீக பரிமாணம் சார்ந்த சமுதாய முன்னேற்றத்திற்குப் பங்களிப்பதற்கான எங்களின் முயற்சியில் அறிவியலுக்கும் சமயத்திற்கும் இடையில் கலந்துரையாடலுக்கான ஒரு தேவை உள்ளதென நாங்கள் நம்புகின்றோம். நாகரிக நிர்மாணிப்பில் விவசாயம் ஒரு முக்கிய பங்காற்றுகின்றது. அது சமூக வாழ்வு குறித்த செயல்முறைகளுக்கு முக்கியமாகும், மற்றும் அறிவியல், சமயம் இரண்டிலும் காணப்படும் நுண்ணறிவுகளின் பயனை அது பெற வேண்டும்.  

“இருப்பினும், விவசாய அமைப்புகளின் வளர்ச்சியை வழிநடத்தும் லௌகீகவாதம், அனைவருக்கும் செழிப்பைக் கொண்டுவர முடியவில்லை, மேலும் உணவுப் பிரச்சினை அந்த விவாதத்திற்கான மையமாகி வருகிறது. வளர்ச்சியையும் உணவு உற்பத்தியையும் நாம் புரிந்துகொள்ளும் விதத்திற்கு ஆன்மீகக் கொள்கைகள் எவ்வாறு உதவ முடியும்? எடுத்துக்காட்டாக, விவசாய நடைமுறைகள் நேர்மை மற்றும் ஒத்துழைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதையும், நிலம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் குறித்து முயற்சிகள் பணிவு மற்றும் மதிப்புணர்வுடன் மேற்கொள்ளப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.

“கொலம்பியாவின் கோர்டோபாவில் உள்ள புவேர்ட்டோ யூஜெனியோவில் உள்ள ஒரு குடும்பத்தின் உறுப்பினர்கள் தங்கள் சமூகத்தின் மற்ற உறுப்பினர்களோடு, சமுதாய செயல்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான ஆயத்தத்தின் ஒரு பகுதியாக FUNDAEC உபகரணங்களைப் படிக்கும் இளைஞர்களின் குழுவின் உதவியுடன் சேர்ந்து ஆரம்பித்த ஒரு “சமூக கற்றல் நிலத்தில்” பயிர்களை பயிரிடுகின்றனர்.

மத்திய கொலம்பியாவின் ஐப்பே’யில், ஒரு சிறிய மக்கள் குழுமம், பஹாய் உள்ளூர் ஆன்மீக சபையுடன் உடனுழைத்து ஒரு சிறிய பண்ணையைத் தொடங்கினர். மேயரின் அலுவலகம் மற்றும் ஒரு உள்ளூர் வேளாண் விஞ்ஞானியுடன் உறவுகளை வளர்த்துக் கொண்டதால், இந்த முயற்சி நியமிக்கப்பட்ட நிலத்தைச் சுற்றியுள்ள சுமார் 13 குடும்பங்களுக்கு தங்களின் சொந்த தோட்டங்களைத் தொடங்க உத்வேகமளித்து, 70’க்கும் மேற்பட்டவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப்படக்கூடிய ஒரு முதல் அறுவடைக்கு வழிவகுத்தது. இதையொட்டி அறுவடையிலிருந்து பயனடைந்த நபர்கள் அந்த முயற்சிகளின்பால் ஈர்க்கப்பட்டு, ஆரோக்கியமான, உயிர்மான மற்றும் நியாயமான முறையில் விநியோகிக்கப்படும் உணவு மூலம் தங்கள் சமூகத்திற்கு சேவை செய்வதில் ஓர் உயர்ந்த நோக்கத்தைக் கண்டறிந்துள்ளனர்.

FUNDAEC’இன் திட்டங்களின் ஒருங்கிணைப்பாளரான எவர் ரிவேரா கூறுகையில், “மக்கள் தங்கள் சமூகங்களுக்கான உணவை உற்பத்தி செய்வதில் உள்ள உதாரணம் தொற்றிக்கொள்வதாகும். “இதற்கு முன் உணவை உற்பத்தி செய்யாத நபர்களுக்கு அவர்களைச் சுற்றியுள்ளவர்களின் முன்மாதிரியும் ஆதரவும் துணையும் உண்டு. அண்டையர்களுக்கிடையிலான அன்றாட உரையாடல்கள் கூட உணவு உற்பத்தி குறித்த உள்ளூர் அறிவை உருவாக்குகின்றன.”

கொலம்பியாவின் லா குஜிராவில் உள்ள ரியோஹாச்சாவில் உள்ள ஒரு குடும்பம் 40 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் பல வகையான பயிர்களை நடவு செய்துள்ளது. இயற்கை உரங்களுடன் மண்ணை வளப்படுத்தவும், பயிரைப் பாதுகாப்பதற்காக ஒரு உயிரியல் கட்டுப்பாடாக நறுமண உயிரினங்களை பயிரிடவும் கற்றுக்கொண்ட குடும்பம் இப்போது அவர்களின் முயற்சிகளின் பலனை அறுவடை செய்து வருகிறது.

துச்சின்’னில் உணவு உற்பத்தி முன்முனைவுகளின் பங்கேற்பாளர்களுள் ஒருவரான அரெலிஸ், மக்கள் தங்களைச் சுற்றியுள்ள நிலத்தின் மீது இப்போது எவ்வாறு வேறு வகையில் தொடர்பு கொள்ள ஆரம்பித்துள்ளனர் என்பதைக் கண்டு வியப்படைந்துள்ளார். அவர் கூறுகிறார், “குடும்பங்கள் தாங்கள் ஏற்கனவே வைத்திருக்கும் இடங்களில் உணவு உற்பத்தியை மேற்கொள்ள முடியும் என்பதை உணர்ந்து ஊக்கமடைந்துள்ளனர். மேலும், நெருக்கடி தருணங்களின் போது என்ன நேர்மறையான விஷங்கள் ஏற்படக்கூடும் என்பதையும் மக்கள் கண்டிருக்கிறார்கள்.”

ஐப்பி’யைச் சேர்ந்த யெஸ்னேயர் தனது ஊரில் விவசாய கலாச்சாரம் கிடையாது எனவும், உணவு பொதுவாக கிராமப்புறங்களிலிருந்து எவ்வாறு இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது என்பதையும் விளக்குகிறார். இருப்பினும், FUNDAEC’இன் இணைய பயிற்சிகள் மக்கள் தங்கள் நிலத்தை வித்தியாசமாகக் கண்ணுறு உதவுகின்றன. “மண் உள்ள எந்தவொரு நிலத்திலும் விதைகளை நடவு செய்வதற்கான இயலாற்றலை நாங்கள் உணர்ந்துள்ளோம்!”

கொலம்பியாவின் கௌகாவின் வில்லா ரிகாவில் உள்ள ஒரு குடும்பம், காய்கறிகள், மூலிகைகள் மற்றும் மசாலாப் பொருட்களை தங்கள் மொட்டை மாடியில் வளர்ப்பதற்காக, மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட கொள்கலன்களைப் பயன்படுத்துகிறது. வெவ்வேறு தோட்ட தாவரங்கள் தேனீக்களை ஈர்க்கவும் அதே சமயம் பூச்சிகளை விரட்டவும் உதவுகின்றன. அவர்கள் தங்கள் அறுவடையை பிற நான்கு குடும்பங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளதுடன், தங்கள் சமூகத்தில் உள்ள மற்றவர்களுக்கு தங்கள் சொந்த வீடுகளில் தாவரங்களை வளர்ப்பதற்கும் உதவிவருகின்றனர்.

பட்டறைகளுக்கு மேலதிகமாக, FUNDAEC நாடு முழுவதும் பங்கேற்பாளர்களை உள்ளூர் முன்முயற்சிகளிலிருந்து உருவாக்கப்படும் அறிவு வளர்ச்சியுடன் இணைக்கின்ற, மாத சஞ்சிகை ஒன்றைத் தயாரித்து விநியோகித்து வருகிறது.

அதன் தொடர்ச்சியான முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக, அரசாங்க அதிகாரிகள், கல்வியாளர்கள் மற்றும் சிவில் சமூக அமைப்புகளிடையே விவசாயம் குறித்த சொற்பொழிவுக்கும் இந்த அமைப்பு பங்களிக்கிறது. “இது, ஆழ்ந்த பாரம்பரிய அறிவைக் கொண்ட விவசாயிக்கும் நவீன அறிவியலின் சிறந்த நடைமுறைகளைக் கொண்டுவரும் வேளாண் அறிவியல் மாணவருக்கும் இடையில் ஓர் உரையாடலைத் ஆரம்பிப்பது பற்றியதாகும்” என்று திருமதி ஸ்டீவர்ட் கூறுகிறார். “இந்த உரையாடல் ஒருபுறம், கடந்த காலங்களின் ‘எளிமையான வழியை’ தேவையில்லாமல் ஒரு காவியமாக்குதலையும், மறுபுறம், நவீன தொழில்நுட்பங்களை ஆராயாமல் ஏற்றுக்கொள்வதையும் தவிர்க்கிறது. அதற்கு பதிலாக, விவசாயியின் ஆழ்ந்த மரபுகளையும் ஆன்மீகக் கொள்கைகளையும் ஒன்றிணைக்கும் ஒரு மாற்று அமைப்பை உருவாக்க இது அனுமதிக்கிறது-இயற்கைக்கு நன்றி செலுத்துவதுடன்,  நவீன வேளாண்மையின் நுண்ணறிவு மற்றும் சிறந்த நடைமுறைகளுடன் எதிர்கால தலைமுறையினருக்காக நிலத்துடனான ஒருவரின் உறவின் தாக்கத்தை புரிந்துகொள்வது.

கொலம்பியாவின், கௌகா, புவெர்ட்டோ தேஜாடாவில், உள்ள ஒரு குடும்பம், தங்களுக்கு இருந்த குறுகிய இடத்தை மூலிகைகளையும் காய்கறிகளையும் வளர்ப்பதற்கு சுவற்றில் தொங்கவிடப்பட்ட மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட கொள்கலன்களைப் பயன்படுத்தியது.

தொற்றுநோயின் ஆரம்பத்திலிருந்து நாடு முழுவதும் 1,500 க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இப்போது FUNDAEC’ஆல் வழிநடத்தப்பட்ட கிட்டத்தட்ட 800 விவசாய முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த முயற்சிகளிலின் ஆரம்ப அறுவடைகளைப் பற்றி பிரதிபலிக்கும் திருமதி ஸ்டீவர்ட் இவ்வாறு கூறுகிறார்:

அறுவரை நேரம் ஒரு விசேஷமான நேரம். இது பிரதிபலிப்பைத் தூண்டுகிறது மற்றும் தாவரங்கள் வளர்வதைப் போலவே, நாமும் மக்களாகவும் ஒரு சமூகமாகவும் நம் திறன்களில் வளர்கிறோம் என்பதை மக்கள் மதித்துணர அது வகை செய்கிறது. இந்த முயற்சிக்கு குறிப்பிட்ட சில ஆன்மீகப் பண்புகள் இன்றியமையாதவை என்பதை பங்கேற்பாளர்கள் உணர்கின்றனர். நெருக்கடி நேர தேவைகளின்போது, விரைவான கூட்டு பிரதிசெயலுக்கு ஒற்றுமை அவசியம். விதைக்கப்பட்ட விதைகள் முளைவிடும் என்பதில் நம்பிக்கை கொள்வதற்கு சமயநம்பிக்கை அவசியம். தாவரங்கள் வளர்ந்து மேம்பாடு காண காத்திருப்பதற்கும், அதன்போது நிகழக்கூடிய பின்னடைவுகளை எதிர்கொள்வதற்கு பொறுமை அவசியம்.  அன்றாட பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு அன்பு, விடாமுயற்சி மற்றும் தளரா ஊக்கம் தேவை.

“இந்தக் காலம், பூமியைக் கவனித்து பாதுகாப்பதன் மூலம் அதன்” தாராளத்தன்மைக்கு “நன்றி செலுத்துவதற்கான ஒரு காலமாகும்.”

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1445/


“நகரங்களை நிர்மாணிக்க பாடுபடுவோருக்கும் நகரங்களைச் சொந்தமாக்குதல்”: இந்தியாவின் பஹாய் இருக்கை நகரமயமாதலை கவனிக்கின்றது.


27 அக்டோபர் 2020


இந்தூர், இந்தியா – இந்திய நகர்களில் முறைசாரா பொருளாதாரத்தில் பயன்படுத்தப்படும் கோடி கணக்கான மக்களில், தொற்றுநோயின் காரணமாக மில்லியன் கணக்கானோர் தங்களின் கிராமங்களுக்குத் திரும்பிச் சென்றுள்ளனர். இந்த செக்டரில் பணிபுரியும் மக்களின் – இவர்களுள் பலர் சமுதாய பாதுகாப்பின்றி தற்காலிக நகர்ப்புற குடியிருப்புகளில் வாழ்கின்றனர் — மிகவும் நிச்சயமற்ற நிலை குறித்து இந்த வெகுஜன புலம்பெயர்வு பொதுமக்களுள் ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவின் தேவி அஹில்யா பல்கலைக்கழகத்தின் அபிவிருத்தி படிப்பாய்வின் பஹாய் இருக்கை, மனித இயல்பு குறித்த – ஒவ்வொரு மனிதனிலும் மேன்மையைக் காணுகின்ற, அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் தப்பெண்ணம், தந்தை சுபாவம் ஆகியவற்றிலிருந்து பாதுகாத்திடும் — ஒரு புதிய கருக்கோளை ஊக்குவித்திட குறிக்கோள் கொண்டுள்ளது.

இந்தூரில் உள்ள தேவி அஹில்யா பல்கலைக்கழகத்தின் அபிவிருத்தி படிப்பாய்வுக்கான பஹாய் இருக்கை, அபிவிருத்தி சிந்தனைக்கான நீண்டகால அணுகுமுறையை ஊக்குவிப்பதில் இந்தக் காலகட்டம் குறிப்பான முக்கியத்துவமுடையதாகும்.  “நகரங்களை நிர்மாணிக்க பாடுபடுவோருக்கே அவற்றை உடைமையாக்குதல்” எனும் தலைப்பிலான இணையதள ஒன்றுகூடல் வரிசையில் பொருளாதார நிபுணர்களையும் கல்வியாளர்களையும் பஹாய் இருக்கை ஒன்றுகூட்டியது.  

பஹாய் இருக்கையின் தலைவரும், துணை பேராசிரியருமான அராஷ் ஃபஸ்லி, மனித இயல்பின்—ஒவ்வொரு மனிதனிலும் மேன்மையைக் காணுகின்ற, அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் தப்பெண்ணம் மற்றும் தந்தை சுபாவத்திலிருந்து (paternalism) பாதுகாத்திடும்– ஒரு புதிய கருக்கோள் அபிவிருத்தி குறித்த எந்த கலந்துரையாடலுக்கும் எவ்வாறு இன்றியமையாததாக இருக்கின்றது என்பதை விளக்குகின்றார்.

“நகர்ப்புற ஏழ்மையில் வாழும், குறிப்பாக கிராமப்புறங்களிலிருந்து புலம்பெயர்ந்து வந்துள்ளோர், ஒடுக்குதலுக்கு உட்பட்ட, பலவிதமான தேவைகளைக் கொண்ட, அல்லது உழைத்தலுக்கான ஒரு மூலாதாரமாக மட்டும் இருக்கும், ஒரு பரிதாபத்திற்குரிய கூட்டமாக பெரும்பாலும் பேசப்படுகின்றனர். இருப்பினும், ஒடுக்குதல் நிறைந்த அவர்களின் சூழ்நிலையை வைத்து அவர்களை வரையறுப்பது அவர்களுக்கு அவர்களின் முழு மனிதத்தன்மையையே மறுப்பதாகும்.

“நமது நகரங்கள் மிகவும் நிலையான, வளமான, அமைதியான எதிர்காலத்தை நோக்கி முன்னேற முதலில் ஒவ்வொரு மனிதனினிலும் உள்ளார்ந்த மேன்மை அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும். தற்காலிக குடியேற்றங்களில் வசிப்பவர்கள் மோசமான சூழ்நிலைகளின் எதிரில் அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி, நம்பிக்கை மற்றும் மீளுந்திறனை அளிக்கின்ற படைப்பாற்றல் மற்றும் புத்தி கூர்மை, வலுவான சமூகப் பிணைப்புகள் மற்றும் ஆன்மீக நம்பிக்கைகள் ஆகியவற்றின் மூலம் அர்த்தமுள்ள மற்றும் உற்பத்தி நிறைந்த வாழ்க்கையை நடத்துகிறார்கள்.”

இந்தூரில் உள்ள தேவி அஹில்யா பல்கலைக்கழகத்தின் அபிவிருத்தி படிப்பாய்வுக்கான பஹாய் இருக்கை, அபிவிருத்தி சிந்தனைக்கான நீண்டகால அணுகுமுறையை ஊக்குவிப்பதில் இந்தக் காலகட்டத்தைக் குறிப்பான முக்கியத்துவமுடையதாக கருதுகின்றது. ஒதுக்கப்பட்ட மக்கள் மீது தொற்றுநோயின் பாதிப்புகளை ஆராய்ந்திட “நகரங்களை நிர்மாணிக்க பாடுபடுவோருக்கே அவற்றை உடைமையாக்குதல்” எனும் தலைப்பிலான இணையதள ஒன்றுகூடல் வரிசையில் பொருளாதார நிபுணர்களையும் கல்வியாளர்களையும் பஹாய் இருக்கை ஒன்றுகூட்டியது.

அபிவிருத்தித் துறையில் இடைநிலை ஆராய்ச்சி மற்றும் புலமையை மேம்படுத்துவதற்காக, மனித செழிப்பானது லௌகீக மற்றும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்தின் விளைவாகக் கருதும் ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பஹாய் இருக்கை ஏறக்குறைய 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஸ்தாபிக்கப்பட்டது.  இருக்கை நடத்திய மிகச் சமீபத்திய கூட்டத்தில், பங்கேற்பாளர்கள் நகர்ப்புற வளர்ச்சி எவ்வாறு ஒதுக்கப்பட்ட மக்களை எவ்வாறு உள்ளடக்கிட முடியும் என்பதை ஆராய்ந்தனர்.

டெல்லியின் கொள்கை ஆராய்ச்சி மையத்தின் பார்த்தா முகோபாத்யாய் புலம்பெயர்ந்தோர் தங்கள் சொந்த கிராமங்களுக்குத் திரும்புவதற்கான பல்வேறு காரணங்களைப் பற்றி பேசினார். “அவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தை ஆதரிப்பதற்காக நகரத்திற்கு வந்துள்ளனர், கடினமான காலங்களில் கிராமத்தில் தங்கியிருப்பவர்களை கவனித்துக்கொள்வது தங்களின் பொறுப்பு என்று அவர்கள் உணர்கிறார்கள். அதே சமயம், அவர்களுக்கு ஏதேனும் நேர்ந்தால் அவர்கள் நகரத்தில் கவனித்துக் கொள்ளப்படுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை அவர்களுக்கு இல்லை. … இந்த இரண்டு நிலைகளிலும், [புலம்பெயர்ந்தோர்] அவர்கள் முழு வேலை வாழ்க்கையையும் அங்கேயே கழித்திருந்தாலும் அவர்கள் இன்னும் நகரத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அல்ல என்பதை நாம் உணர்கிறோம்.”

பிரிட்டனின் பாத் பல்கலைக்கழகத்தின் ஆராய்ச்சி அறிஞரும், இந்திய பஹாய் சமூகத்தின் உறுப்பினருமான கரோலின் கஸ்டர் பாஸ்லி, கூட்டத்தில், இந்தியாவின் இந்தூரில் முறைசாரா குடியேற்றங்கள் குறித்த ஆராய்ச்சி, குடியிருப்பாளர்களின் கலாச்சாரத்தின் பெரும்பாலும் அடையாளம் காணப்படாமல் போகும் வளமான கூறுகளை எடுத்துக்காட்டுகிறது என்று கூறினார்.

ஒதுக்கப்பட்ட மக்கள் தங்களைத் தாங்களே வாதிட அனுமதிக்கும் கட்டமைப்புகளின் அவசியத்தையும் விவாதங்கள் எடுத்துரைத்தன. புது டில்லியின் நகர்ப்புற ஆராய்ச்சி மையத்தைச் சேர்ந்த சித்தார்த் அகர்வால், அதிகாரிகளுடன் “மென்மையான ஆனால் விடாமுயற்சியான பேச்சுவார்த்தை” மூலம் அவர்களின் சமூகங்களின் தேவைகளை மதிப்பிடவும், அவர்களின் உரிமைகளை நிலைநிறுத்தவும் கூடிய பெண்கள் குழுக்களின் உருவாக்கம் உட்பட தமது அமைப்பின் அனுபவத்தில் வெளிவந்த சமூக ஒற்றுமையின் பல உத்திகளைப் பற்றி  பேசினார்.

பெங்களூரில் உள்ள அஸிம் பிரேம்ஜி பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியரான வந்தனா சுவாமி, “நகரங்கள் ஏழைகளுக்காக ஒருபோதும் கட்டப்படவில்லை” என்றும், நகர்ப்புறங்கள் வறுமையில் வாடும் மக்களின் இருப்பைக் கண்ணுக்குத் தெரியாத நிலையில் வைத்திருக்க முயற்சிக்கின்றன என்றும் குறிப்பிட்டார்.

புது டில்லியின் நகர்ப்புற ஆராய்ச்சி மையத்தைச் சேர்ந்த சித்தார்த் அகர்வால், அதிகாரிகளுடன் “மென்மையான ஆனால் விடாமுயற்சியான பேச்சுவார்த்தை” மூலம் அவர்களின் சமூகங்களின் தேவைகளை மதிப்பிடவும், அவர்களின் உரிமைகளை நிலைநிறுத்தவும் கூடிய பெண்கள் குழுக்களின் உருவாக்கம் உட்பட தமது அமைப்பின் அனுபவத்தில் வெளிவந்த சமூக ஒற்றுமையின் பல உத்திகளைப் பற்றி பேசினார்.

கருத்தரங்கைப் பிரதிபலிப்பதில், பஹாய் போதனைகளால் ஊக்குவிக்கப்பட்ட கருத்துக்கள் எவ்வாறு வளர்ச்சி தொடர்பான கேள்விகளுக்கு விளக்கமளிக்க முடியும் என்பதை டாக்டர் பாஸ்லி விளக்குகிறார். “நகர்ப்புற வளர்ச்சி மற்றும் கொள்கையை செயல்படுத்துவது பற்றிய புதிய வழிகளை அனுமதிக்கும் புதிய மொழி மற்றும் கருத்தாக்கங்களை வழங்குவதே இந்த உரையாடல்களின் நீண்டகால நோக்கமாகும்.

“பொருள் வளங்களை அணுகுவதற்கான கண்ணோட்டத்திலேயே இந்த விஷயத்தைக் கருதுவதற்கான பொதுவான வழிகள் உள்ளன. வறுமையில் வாடுவோருக்குப் பொருள் வசதிகள் கிடையாது என்பது உண்மையே என்றாலும், அவர்கள் அர்த்தமும் குறிக்கோளும் மிக்க வாழ்க்கை வாழ்கிறார்கள். சமூக முன்னேற்றத்திற்கு ஒரு லௌகீக மற்றும் ஆன்மீக பரிமாணம் இருப்பதை நாம் உணரும்போது, நகரத்தின் அனைத்து மக்களையும் ஒட்டுமொத்த லௌகீக மற்றும் ஆன்மீக செழிப்புக்கு சாத்தியங்கள் மிக்க பங்களிப்பாளர்களாக பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம்.

“வறுமை என்பது ஒரு பெரிய அநீதியாகும், அது முறைமையுடன் கவனிக்கப்பட வேண்டும். ஆனால் நல்ல நோக்கங் கொண்ட வளர்ச்சி தலையீடுகள் கூட வறுமையில் வாழும் மக்களைப் பற்றிய தந்தை சுபாவ அனுமானங்களின் அடிப்படையில் அமைந்திருக்கும் போது, அவை சார்புமை, சுரண்டல் மற்றும் மனக்கசப்பை உருவாக்குகின்றன என்பதை அனுபவம் காட்டுகிறது. இறுதியில், மக்கள் தங்கள் சொந்த வளர்ச்சியில் தாங்களே முதன்மையாளர்களாக மாறும் போதும், கூட்டு சமூக முன்னேற்றத்திற்கான பொதுவான குறிக்கோள்களை அடைய சமூகத்தில் மற்றவர்களுடன் இணைந்து பணியாற்ற உதவப்படும் போதும் மட்டுமே அபிவிருத்தியானது நீடித்த பலன்களைத் தரும். இந்த செயல்முறைக்குப் பங்களிக்கும் ஒவ்வொருவரிடமும் உள்ள திறனைக் கண்ணுற, பொருள்சார்ந்த சிந்தனையின் கட்டமைப்பிற்கு அப்பால் சென்று மக்களின் தார்மீக மற்றும் ஆன்மீக திறன்கள் கண்ணுறப்பட வேண்டும்.”

கருத்தரங்கின் பதிவு இங்கு காணப்படும்

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1444/


ஹூத்திகளால் தடுத்துவைக்கப்பட்டிருந்த ஆறு பஹாய்கள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்


27 அக்டோபர் 2020


BIC (பிஐசி) ஜெனேவா – பல வருடங்களாக சனா’ஆ, யேமன் நாட்டு அதிகாரிகளால் பொய்க்குற்றச்சாட்டின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டு பல வருடங்களாக தடுத்துவைக்கப்பட்டிருந்த ஆறு முக்கிய  பஹாய்கள் சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர் என பஹாய் அனைத்துலக சமூகம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

உடல்நல மீள்ச்சிக்காக ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தில் உள்ள (பின் வரிசையில்) திரு வலீட் அய்யாஷ், திரு வாயெல் அல்-அரீகீ; (நடு வரிசையில்) திரு அக்ரம் அய்யாஷ், திரு கைவான் காடெரி, திரு ஹமெட் பின் ஹைடாரா; (முன் வரிசையில்) திரு படியுல்லா சனாயி. படத்தில் திரு சனாயி’யின் மனைவியும் உடன்காணப்படுகின்றார்.

திரு ஹமெட் பின் ஹைடாரா, திரு வலீட் அய்யாஷ், திரு அக்ரம் அய்யாஷ், திரு கைவான் காடெரி, திரு படியுல்லா சனாயி, மற்றும் திரு வாயெல் அல்-அரீகீ என பெயர் கொண்ட அந்த அறுவரும் ஏறத்தாழ மூன்றிலிருந்து ஏழு வருடங்கள் வரை மிகவும் மோசமான சிறைவாசத்தை அனுபவித்த பின்னர், உடல்நலம் மீள்ச்சி பெறக்கூடிய ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தில் உள்ளனர்.

இந்த விடுதலைகளைத் தொடர்ந்து, பஹாய் அனைத்துலக சமூகம் இந்த அறுவர் உட்பட, குற்றம் சாட்டப்பட்ட மற்ற பஹாய்கள் அனைவருக்கும் எதிரான எல்லா குற்றச்சாட்டுகளையும் நீக்கவும், அவர்களின் சொத்துக்கள் மற்றும் உடைமைகளை திருப்பித் தரவும், மிக முக்கியமாக, யேமன் நாட்டில் உள்ள பஹாய்கள் அனைவரும் துன்புறுத்தலின் அபாயமின்றி தங்கள் நம்பிக்கைகளின்படி வாழ்வதற்கான உரிமைகள் பாதுகாக்கப்படவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

“இன்று, இவ்விடுதலைகளை நாங்கள் வரவேற்றாலும், நாங்கள் சற்று கவலையுடனேயே இருக்கின்றோம் என்று பஹாய் அனைத்துலக சமூகத்தின் பிரதிநிதி டயேன் அலாயி கூறினார். “யேமனின் நீடித்த, சமுதாய அமைதிக்கான தேடல் தொடர்கையில், பஹாய்கள்-எல்லா யேமனியர்களையும் போலவே, மத அல்லது (சமய)நம்பிக்கை சுதந்திரம் குறித்த சர்வலோக கொள்கைகளுக்கு இணங்க, தங்கள் (சமய)நம்பிக்கையை பாதுகாப்பாகவும் சுதந்திரமாகவும் கடைப்பிடிக்க முடிய வேண்டும். ஆனால், குற்றச்சாட்டுகள் நீக்கப்படும் வரை இது சாத்தியமில்லை.”

“பஹாய் சர்வதேச சமூகம் யேமனுக்கான ஐ.நா. சிறப்பு தூதர் மற்றும் மனித உரிமைகளுக்கான ஐ.நா உயர் ஸ்தானிகர் அலுவலகத்திற்கு தனது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறது. இந்த செயல்முறை முழுவதும் தங்கள் ஆதரவை வழங்கிய அரசாங்கங்களுக்கும் அரசு சாரா நிறுவனங்களுக்கும் நாங்கள் நன்றி கூறுகிறோம்.”

தொடர்புடைய பின்னணி தகவல்

ஒரு பொறியியலாளரான திரு. ஹைடாரா, 2013 டிசம்பரில் தமது சமய நம்பிக்கை காரணமாக அவரது பணியிடத்தில் கைது செய்யப்பட்டார். சரியான செயல்முறை இல்லாத, ஒரு நீண்ட நீதிமன்ற வழக்கைத் தொடர்ந்து, அவருக்கு 2018’இல் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. அவரது மேல்முறையீடு 2020 இல் நிராகரிக்கப்பட்டது

பணித்திட்ட அதிகாரியான திரு. காடெரி, 2016’இல் ஓர் ஒன்றுகூடல் மீது நடத்தப்பட்ட சோதனையின் போது கைது செய்யப்பட்டார். ஏப்ரல் 2017’இல், யேமன் நாட்டின் ஒரு பழங்குடித் தலைவரான திரு. வலீட் அய்யாஷ், ஹுடாய்தாவுக்குச் செல்லும் வழியில் கைது செய்யப்பட்டு, யாருக்கும் தெரியாத ஓர் இடத்தில் தடுத்து வைக்கப்பட்டார். அதற்கு அடுத்த மாதம், தமது அறுபதாவது வருடங்களைத் தாண்டும் நிலையில் இருந்த ஒரு பொது உரிமை ஆர்வலரான திரு. அல்-அரீகீ, சனா’ஆவில் அதிகாரிகளால் கடத்தப்பட்டார். யேமனில் ஒரு முக்கிய சிவில் பொறியியலாளரான திரு. சனாயி தனது பணியிடத்தின் முன் கைது செய்யப்பட்டார். அக்டோபர் 2017’இல், ஓர் இலாப நோக்கற்ற அமைப்பின் மேலாளரான திரு. அக்ரம் அய்யாஷ், பஹாய் கொண்டாட்டம் ஒன்றின் போது பாதுகாப்புப் படையினர் நடத்திய திடீர் சோதனையின் போது கைது செய்யப்பட்டார். செப்டம்பர் 2018’இல், வேறு பத்தொன்பது பேருடன் இந்த ஐவரும், சனா’ஆவில் ஒரு நீதிமன்ற விசாரணையில் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டனர்.

இந்த ஆறு பேரின் விடுதலையானது சனா’ஆவில் உள்ள உச்ச அரசியல் பேரவையின் தலைவர் திரு மஹ்தி அல் மஷாத் தொலைக்காட்சியில் ஆற்றிய உரையில் அனைத்து பஹாய் கைதிகளையும் விடுவிக்கவும் திரு ஹைடராவுக்கு மன்னிப்பு வழங்கப்படவும் ஆணையிட்ட நான்கு மாதங்களுக்குப் பிறகு, 2020 மார்ச் மாத இறுதியில் வருகிறது.

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1443/27 அக்டோபர் 2020


பிரஸ்சல்ஸ் – புலம்பெயர்வோர் மற்றும் தஞ்சம் தேடுவோரின் வரவு குறித்து கவனம் செலுத்திட, உடனடி பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ளும் பொருட்டு எல்லைக் கட்டுப்பாடு, மற்றும் புலம்பெயர்வோர் எண்ணிக்கையைக் கட்டுப்படுத்துவது போன்றவற்றை நாடுகள் மேற்கொள்கின்றன.  இருப்பினும், சமீபமான வருடங்களில், இவ்வித புலம்பெயர்வுக்கான அடிப்படை காரணங்களைக் கணிப்பதற்கான நீண்டகால கவனத்தின் தேவை குறித்து ஓர் அதிகரிக்கும் உணர்வு உண்டாகி வருகின்றது.

கிமான்யா-இங்கேயோ, உகான்டாவில் உள்ள அறிவியல் மற்றும் கல்விக்கான பஹாய் உத்வேகம் பெற்ற ஓர்  அமைப்பின் பயிற்சி மையத்தில் ஓர் “உணவு மேடையின்” கட்டுமானம்.

பிரஸ்சல்ஸில் உள்ள பஹாய் அனைத்துலக சமூகத்தின் (BIC) அலுவலகத்தின் பங்களிப்பு, புலம்பெயர்தலின் அடிப்படை இயக்கிகளின் மீது கவனம் செலுத்துதலை உள்ளடக்கியுள்ளதோடு, அது இதன் தொடர்பில் சிந்தித்தலை ஊக்குவித்துள்ளது. கொள்கை வகுப்பாளர்களுடனும் பொது சமுதாய அமைப்புகளுடனும் இந்த இயக்கிகளை ஒன்றாக ஆராய்வதற்கு ஐரோப்பிய கமிஷனின் கூட்டு ஆய்வு மையத்துடன் கலந்துரையாடல் தளங்களை இந்த அலுவலகம் உருவாக்கி வருகின்றது.

பிரஸ்சல்ஸ் அலுவலகத்தின் ரேச்சல் பயானி, இந்த கலந்துரையாடல்களுக்குப் பொருந்தும் சில ஆன்மீக கருத்தாக்கங்கள் குறித்து பேசுகிறார். மனிதகுல ஒருமை குறித்த பஹாய் கோட்பாடு, ஓர் இடத்திலுள்ள மக்கள் இந்த தீர்மானங்களின் தாக்கத்தை தங்களின் சொந்த சூழல்களுக்கு மட்டுமின்றி மானிடம் முழுமைக்கும் பரிசீலிப்பதன் மீது ஆழ்ந்த தாத்பர்யங்களை கொண்டுள்ளன. புலம்பெயர்வு மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி குறித்த கொள்கைப் பதில்செயல்களுக்கான ஒரு புதிய அணுகுமுறை இந்தக் கோட்பாட்டை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும், ஏனெனில் ஐரோப்பாவின் நல்வாழ்வு உலகின் மற்ற பகுதிகளிலிருந்து தனியாக மேம்படுத்தப் பட முடியாது. 

இந்த அலுவலகம் கவனத்தை ஈர்த்துள்ள இயக்கிகளுள் விவசாய கொள்கைகளுக்கும் ஆப்பிரிக்காவில் புலம்பெயர்வுக்கான காரணங்களுக்கும் இடையினான தொடர்பும் ஒன்றாகும். இந்தத் தலைப்பு குறித்த சமீபமான ஒன்றுகூடலில், பஹாய் அனைத்துலக சமூகத்தின் பிரஸ்சல்ஸ் அலுவலகமும் ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு மற்றும் விவசாய அமைப்பும் இணையாக ஓர் இணைய கலந்துரையாடலை சென்ற வாரம் ஏற்பாடு செய்து, அதற்கு சுமார் 80’க்கும் மேற்பட்ட கொள்கை வகுப்பாளர்களையும் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவிலிருந்து பிற சமுதாய நடவடிக்கையாளர்களையும் ஒன்றுகூட்டியது.    

விவசாய கொள்கைகளுக்கும் ஆப்பிரிக்காவில் புலம்பெயர்வுக்கான எதிர்மறை இயக்கிகளுக்கிடையிலான தொடர்புகளை ஆராய்ந்திட  பஹாய் அனைத்துலக சமூகத்தின் பிரஸ்சல்ஸ் அலுவலகம் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு மற்றும் விவசாய அமைப்பும் இணையாக ஏற்பாடு செய்த இணைதள கலந்துரையாடலில் கலந்துகொண்ட சுமார் 80’க்கும் மேற்பட்ட கொள்கை வகுப்பாளர்களும் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவிலிருந்து பிற சமுதாய நடவடிக்கையாளர்களும்.

“சமீபமான வருடங்களில், மக்கள் தங்களின் தாய்நாடுகளை விட்டு வெளியேறுவதற்கு உந்துவிசையாக விளங்கும் காரணிகளின்பால் மேலும் அதிகம் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்பதற்கு ஒப்புதல் உருவாகி வருகின்றது,”  என்கிறார் மிஸ். பயானி. விவசாயம், வணிகம், முதலீடு, சுற்றுச்சூழல் ஆகியன உட்பட வெவ்வேறு கொள்களைத் துறைகள் எவ்வாறு புலம்பெயர்வுக்கான இயக்கிகளின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன என்பதை நாங்கள் ஆராய விரும்புகின்றோம்.”

“கொள்கைகளின் நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான விளைவுகளைக் கண்டறிவது கடினம், ஆனால் இது அனைத்து மனிதகுலத்தின் நல்வாழ்வையும் மனதில் கொண்டு நீண்டகால உத்திகளை வளர்ப்பதற்கான முயற்சிகளைத் தடுக்கக்கூடாது.”

கூட்டத்தில் புலம்பெயர்ந்தோர் பெரும்பாலும் கிராமப்புறங்களிலிருந்து நகரங்களுக்கும், அங்கிருந்து பிற நாடுகளுக்கும் கண்டங்களுக்கும் செல்லும் பாதையை பங்கேற்பாளர்கள் அடையாளங் கண்டனர். பொருளாதார மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நெருக்கடிகள், விவசாயிகளால் நில இழப்பு மற்றும் ஆபிரிக்காவில் கிராமப்புறங்களை விட்டு வெளியேற மக்களைத் தூண்டும் பிற காரணிகளானவை கண்டம் மற்றும் அதற்கு அப்பால் சிற்றலை விளைவுகளை எவ்வாறு ஏற்படுத்துகின்றன என்பது பற்றிய விவாதங்கள் வெளிச்சம் போட்டு காட்டுகின்றன.

கிராமப்புறங்களில் மக்கள் இருக்கும் இடத்தில்தான் புலம்பெயர்வு தொடங்குகிறது. மக்கள் தங்கள் கிராமப்புறங்களில் அதிருப்தி அடைந்தால், அவர்கள் நகரங்களுக்குத் தள்ளப்படுகிறார்கள், பின்னர் வெளிநாடுகளுக்குத் தள்ளப்படுகிறார்கள் ”என்று ஆப்பிரிக்க யூனியன் கமிஷனில் புலம்பெயர்வுக்கான திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜெஃப்ரி வஃபுலா குண்டு கூறினார்.

ஐரோப்பிய இளம் விவசாயிகள் பேரவையின் தலைவர் ஜேன்ஸ் மேய்ஸ், குறிப்பாக கிராமப்புற இளைஞர்களிடையே, விவசாயத்தைச் சுற்றியுள்ள நேர்மறையான கலாச்சார மனப்பான்மைகள், உலகின் எந்தப் பகுதியிலும் கிராமப்புற சமூகங்களை வலுப்படுத்துவதில் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும் என்று குறிப்பிட்டார்.

“விவசாயத்தை நோக்கிய மனநிலையை மாற்றுவதற்கு தடைகள் நீக்கப்படுவது அவசியமாகும்,” என்று திரு. மேஸ் கூறுகிறார். “ஐரோப்பாவில் உள்ள முக்கிய தடைகள்–நமது ஆப்பிரிக்க சகாக்களிடமிருந்தும் நாம் செவிமடுப்பவை கூட—நிலத்திற்கான வாய்ப்பு, விநியோகத் தொடர்புகள், மற்றும் ஆரம்பிப்பதற்கு உள்நாட்டு மூலதனம் இல்லாவிடினும் முதலீடு ஆகியன. இவை நமது ஒட்டுமொத்த சமூகங்களாலும் சமாளிக்கப்பட வேண்டும்.”

உகாண்டாவில் உள்ள பஹாய் உத்வேகம் பெற்ற அமைப்பான அறிவியல் மற்றும் கல்விக்கான கிமான்யா-என்ஜியோ அறக்கட்டளையில் மண் பகுப்பாய்வு நடவடிக்கை.

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் உணவு மற்றும் வேளாண் அமைப்பைச் சேர்ந்த ஜோசலின் பிரவுன்-ஹால் கூறுகிறார், “… விவசாயமானது தீர்வின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதை நாங்கள் உறுதிப்படுத்த விரும்புகிறோம் மற்றும் புலம்பெயர்வு ஏற்படும்போது அது கவனிக்கப்படாமல் இருப்பது தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.

சர்வதேச ஒத்துழைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான ஐரோப்பிய ஆணைய பொது இயக்குனரகத்தின் லியோனார்ட் மிஸ்ஸி, கொரோனா வைரஸ் நெருக்கடியிலிருந்து ஒரு நிலையான பொருளாதார மீட்சியைப் பெறுவதற்கு இப்போது எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் மேலும் நெகிழ்வுத்தன்மை உடைய விவசாய முறைகளை உருவாக்க ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்துவதைக் கவனித்தார். “வர்த்தகம் போன்ற அமைப்புகளைச் சுற்றியுள்ள பலவீனங்களை கோவிட் அம்பலப்படுத்தியுள்ளது. எதிர்கால அதிர்ச்சிகளின் போது எந்த வகையான உணவு முறைகள் அதிக நெகிழ்வுத்தன்மையுடன் இருக்கும்? … இந்த விஷயங்களை உண்மையிலேயே நிவர்த்தி செய்யும் முறைமை அணுகுமுறை நம்மிடம் இல்லையென்றால், நம்மால் மீள்ச்சி பெற முடியாது. மேல்நிலையில் இருந்து வரும் தீர்வுகள் வேலை செய்யாது. நமக்கு ஒரு விவசாயி மற்றும் மனித உரிமைகளின் உந்தம் பெற்ற செயல்முறை தேவை.”

உகாண்டாவில் உள்ள பஹாய் ஈர்ப்புப் பெற்ற அமைப்பான கிமான்யா-என்ஜியோ அறக்கட்டளைக்கான அறிவியல் மற்றும் கல்வியின் கலெங்கா மசைடியோ, விவசாய முறைகள் குறித்த அறிவை உருவாக்குவதில் கிராமப்புற சமூகங்களின் பங்கேற்பை அனுமதிப்பதன் முக்கியத்துவத்தை விளக்கினார்.

“தனிநபர்களுக்கும் கிராமப்புற சமூக உறுப்பினர்களுக்கும் அதிகாரம் அளிப்பதே முக்கிய பிரச்சினையாகும், இதனால் அவர்கள் தங்கள் சொந்த சமூக, பொருளாதார மற்றும் அறிவுசார் வளர்ச்சிக்கான உரிமையை கையிலெடுத்துக் கொள்ள முடியும்” என்று திரு மசாய்டியோ கூறுகிறார். “இந்த பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுகள் எப்போதும் வெளியில் இருந்து வரும் என்று நாம் நினைப்பதை விட … அவ்வளர்ச்சி கிராமப்புற சமூகங்களிலிருந்தே தொடங்கப்பட வேண்டும்.”

தற்போதைய சுகாதார நெருக்கடிக்கு முன்னர் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம். ஆப்பிரிக்காவில் பல பஹாய் ஈர்ப்பு பெற்ற நிறுவனங்கள் கிராமப்புற சமூகங்களுக்கு விவசாய முறைகள் பற்றிய அறிவை உருவாக்குவதில் பங்கேற்க உதவும் முயற்சிகளை மேற்கொண்டன. “சமூக முன்னேற்றத்திற்குப் பங்களிப்பதற்கான முயற்சிகள் விஞ்ஞானம் மற்றும் சமயத்தின் நுண்ணறிவு இரண்டையும் ஈர்க்கும்போது, வாய்ப்புகளும் அணுகுமுறைகளும் வெளிப்படுகின்றன, இல்லையெனில் அவை கண்ணுக்குப் புலப்படாமலேயே இருந்திடும்” என்று ரேச்சல் பயானி கூறுகிறார்.

இந்த கலந்துரையாடல்களைப் பற்றி திருமதி பேயானி இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார்: “சர்வதேச முறையில் உள்ள குறைபாடுகளையும் மேலும் எந்தவொரு பிரச்சினையையும் திறம்பட சமாளிக்க ஒற்றுமை எவ்வாறு தேவைப்படுகிறது என்பதையும் தொற்றுநோய் முனைப்புடன் எடுத்துக்காட்டுகிறது. கண்டங்கள் முழுவதிலும் உள்ள கொள்கை வகுப்பாளர்களும் சமூக நடவடிக்கையாளர்களும் ஒன்றிணைந்து சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு தளத்தைக் பெற்றிருப்பது நமது அத்தியாவசிய ஒற்றுமையைப் பற்றிய உயர்த்தப்பட்ட புரிதலின் வெளிச்சத்தில் சர்வதேச அக்கறை கொண்ட ஒரு பிரச்சினையைத் தீர்ப்பதில் ஒரு முக்கிய படியாக இருந்திடும்.

“சமூக முன்னேற்றத்திற்கு பங்களிப்பதற்கான முயற்சிகள் விஞ்ஞானம் மற்றும் மதத்தின் நுண்ணறிவு ஆகிய இரண்டையும் ஈர்க்கும்போது, வாய்ப்புகள் மற்றும் அணுகுமுறைகள் வெளிப்படுகின்றன, இல்லையெனில் அவை புலப்படாமலேயே இருக்கும்.”

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1442/