Feeds:
பதிவுகள்
பின்னூட்டங்கள்


22 ஏப்ரல் 2021


சிட்னி – ஆஸ்திரேலிய ஒலிபரப்புக் கழகம் (ABC) சிட்னி நகர், மௌன்ட் டிரூயிட்’டிலுள்ள ஓர் அண்டைப்புறத்தில் இளைஞர்கள் மீது பஹாய் சமூக நிர்மாணிப்பு நடவடிக்கைகளின் தன்மைமாற்ற விளைவுகளை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டுவந்துள்ளது. “தங்கள் வீதிகளுக்கான போரட்டம்” எனத் தலைப்பிடப்பட்ட ஒரு கட்டுரையில், அக்கழகம் மௌன்ட் டிரூயிட்’டில் நடைபெறும் கல்வியல் நடவடிக்கைகள் “இளைஞர்கள் தங்கள் சமூகங்களில் காண விரும்பும் மாற்றங்களுக்கு” அவர்களே அந்த மாற்றங்களாக இருப்பதற்கு எவ்வாறு சக்தியளிக்கின்றன என்பதை வர்ணிக்கின்றது.

பிரார்த்தனை, கலந்துரையாடல் மற்றும் இசைக்கான ஒன்றுகூடல்கள் மூலம் வடிவம் பெறுகின்ற துடிப்பான சமூக வாழ்க்கையை அக்கட்டுரை எடுத்துக்காட்டுகிறது, இது சமீபத்தில் “பன்மடங்கு (manifold)” எனும் தலைப்பில் ஒரு முன்முயற்சியை உருவாக்கியுள்ளது, இது இளைஞர்கள் தங்கள் சமூகத்தின் உயர்ந்த அபிலாஷைகளை வெளிப்படுத்தும் பாடல்களைத் தயாரிக்கிறது.

பஹாய் உலக செய்தி சேவையுடன் பேசிய கட்டுரையை எழுதிய பத்திரிகையாளர் சியோபன் மாரின், கதையை எழுவதற்கான தனது உந்துதலைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார்: “சிட்னியின் பல்வேறு பகுதிகளுக்குச் சென்று, பெரும்பாலும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படாத சமூகங்களின் கதையைச் செய்திகளில் பகிர்ந்து கொள்ளும் நோக்கத்துடன், அவர்களைச் சந்திப்பது எப்போதுமே மகிழ்ச்சியளிக்கும் ஒன்றாகும்.”

இந்த அண்டைப்புறம் சமீபத்தில் ஊடகங்களில் எதிர்மறையாக சித்தரிக்கப்பட்டது என்று திருமதி மரின் விளக்குகிறார், மேலும் வித்தியாசமான ஒன்றை வழங்குவதே அவரது எதிர்ப்பார்ப்பு. “உள்ளூர் சமூகம், குறிப்பாக இளைஞர்கள், இசை மற்றும் சமூக நடவடிக்கைகளை பயன்படுத்தி நிலைமையை மாற்றுகிறார்கள் என்பதைப் பற்றி நான் ஆர்வமாக இருந்தேன்.

இந்த அண்டைப்புறம் சமீபத்தில் ஊடகங்களில் எதிர்மறையாக சித்தரிக்கப்பட்டது என்று திருமதி மரின் விளக்குகிறார். அதற்கு மாறாக,, வித்தியாசமான ஒன்றை வழங்குவதே அவரது எதிர்ப்பார்ப்பு. “உள்ளூர் சமூகம், குறிப்பாக இளைஞர்கள், இசை மற்றும் சமூக நடவடிக்கைகளைப் பயன்படுத்தி எவ்வாறு நிலைமையை மாற்றுகிறார்கள் என்பதைப் பற்றி அறிய நான் ஆர்வமாக இருந்தேன்.

“பன்மடங்கு (manifold) உறுப்பினர்களும் சமூகத்தின் பிற உறுப்பினர்களும் இளைஞர்களுக்கு ஒரு நேர்மறையான பாதையை–போதைப்பொருள், மது, அல்லது வன்முற–காட்டுவது மட்டுமின்றி, அவர்கள் இந்த இடத்திலுள்ள நிலவும் நல்லனவற்றையும் எடுத்துக்காட்டுகின்றனர். இளைய இளைஞர் தலைமுறையினருக்கு உதவியளிக்கும் முயற்சிகள் குறித்து அறிவது மனதிற்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது.

அவர் மேலும் கூறுவதாவது: “மேலும், இந்த முயற்சிகள் சமூகத்தில் உள்ள சிறார்களுக்குப் பயனளிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், அவை சமூக ஒத்திசைவையும் மரியாதை உணர்வையும் வலுப்படுத்துகின்றன, பழைய தலைமுறையினரிடையிலும் இது நிகழ்கின்றது.”

இந்தக் கட்டுரையை ABC’யின் இணையதளத்தில் படிக்கலாம்.

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1498/


பாலின சமத்துவமும் பெண்களுக்கான ஆற்றலளிப்பும்

Man Stock Illustrations – 2,321,657 Man Stock Illustrations, Vectors &  Clipart - Dreamstime

நாடு தழுவிய பொது உரைகளிலும் தனிப்பட்ட உரையாடல்களிலும், பஹாவுல்லாவின் போதனைகளில் ஆணும் பெண்ணும் சமமாக கருதப்படுகின்றனர் என்பதை அப்துல்-பஹா வெகு துல்லியமாக எடுத்துரைத்துள்ளார், கடவுளின் முன்னிலையில் எவரது உள்ளம் அதி தூய்மையானதாகவும், எவரது வாழ்வும் நடத்தையும் அதி உயர்வாகவும் தெய்வீக அளவுகோலுக்கு வெகு அணுக்கமாகவும் உள்ளதோ அவரே கடவுளின் பார்வையில் பெருமதிப்புடையவர், அதிசிறப்புடையவராவார். அவர் ஆணாயினும் பெண்ணாயினும், இதுவே ஒரே உண்மையான மற்றும் மெய்யான தனிச்சிறப்பாகும்.

“பஹாவுல்லாவின் போதனைகளுள் இது விந்தையான ஒரு போதனை, ஏனெனில் மற்ற சமயங்கள் அனைத்தும் ஆணை பெண்ணுக்கு மேற்பட்டவனாகவே உயர்த்தியுள்ளன,” என அப்துல்-பஹா கூறியுள்ளார்.  இருந்தும், அப்துல்-பஹா பாலினங்களிடையே சமத்துவம் என்பதை ஓர் ஆன்மீக மெய்ம்மையாக கருதியபோதும், சமுதாயத்தில் பெண்கள் முழுமையாக பங்குபெறுவதைத் தடுக்கும் கல்வி மற்றும் பிற வாய்ப்புக்கள் சார்ந்த சமமின்மைகள் சமூகநிலையில் நிலவுவதை அவர் அறிந்தே இருந்தார். இந்த நிலையைத் திருத்தும்படி அவர் அமெரிக்காவை கேட்டுக்கொண்டார்.

கல்வி

1912’இல், கல்லூரி மாணவர்களுள் மூன்றில் ஒரு பங்கினரே பெண்களாக இருந்தனர். சமுதாயத்திற்கு அவர்கள் ஆண்களைப்போல் பங்காற்றுவார்கள் என எதிர்ப்பார்க்கப்படவில்லை. அப்துல்-பஹா “மகள்களாயினும் மகன்களாயினும் அவர்கள் ஒரே கற்றல் பாடமுறையைப் பின்பற்ற வேண்டும்,” என அறிவுறுத்தியது மட்டுமல்லாமல், அவர் ஒரு படி மேலே சென்று:

“…ஆண்களின் கல்வியைவிட பெண்களின் கல்வியே முக்கியமானதாகும், ஏனெனில் அவர்களே இனத்தின் தாய்களாவர், மற்றும் தாய்மார்களே குழந்தைகளைப் பேணிவளர்ப்பவர்களாவர். தாய்மார்களே குழந்தைகளின் முதல் ஆசிரியர்களாவர். ஆகவே, அவர்கள் கண்டிப்பாக மகன்கள் மகள்கள் இருவருக்கும் கல்வி புகட்டுவதற்கு ஏதுவாக ஆற்றலோடு பயிற்றுவிக்கப்பட வேண்டும்.”

அமைதி

அப்துல் பஹா அடிக்கடி அனைத்துலக அமைதி இயக்கத்தோடு பெண்களின் மேம்பாட்டை தொடர்புபடுத்தியும், அந்நாளில் அமைதி இயக்கங்களோடு மிக அணுக்கமாகவிருந்த, ஜேன் ஆடம்ஸ் மற்றும் சாரா பாஃர்மரையும் உள்ளடக்கிய சில பெண்களையும் சந்தித்தார்.

Dr. Susan Moody: A Dedicated Pioneer Doctor - Baha'i Blog
இரான் நாட்டு பஹாய் பெண்களுடன் டாக். சூஸன் மூடி

20’ஆம் நூற்றாண்டின் திருப்பத்தில், பெண்களை ஊக்குவித்தும் அவர்களை தலைமைத்துவ நிலைகளுக்கு உயர்த்துவதில் அப்துல் பஹா தாமே ஓர் எடுத்துக்காட்டாக இருந்தார். உதாரணத்திற்கு 59 வயதுடைய அமெரிக்காவைச் சார்ந்த ஒரு பெண்கள்நல மருத்துவரான டாக். சூஸன் மூடி என்பவரைப் பாரசீகப் பெண்களுக்கு மருத்துவ வசதிகள் வழங்கிட இரான் நாட்டிற்குக் குடிபெயர்ந்திட அவர் தேர்வு செய்தார். மேலும், இரான் நாட்டிற்கு குடிபெயர்ந்த முதல் அமெரிக்கப் பெண்மனி எனும் முறையில், பெண்களுக்கான தார்பியாட் பள்ளியை நிறுவதற்கு உதவியாக டாக் சூஸன் மூடி அயராது உழைத்தவராவார். 1902’இல் அப்துல் பஹா இரானின் இஸ்லாமிய மதகுருக்களால் பஹாய்கள் துன்புறுத்தப்படுவதை தடுத்திடுமாறு கேட்டுக்கொள்ளும் ஒரு விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிக்க இரான் நாட்டின் ஷா மன்னருக்கான தமது தூதுவராக ஒரு அமெரிக்கப் பெண்மனியையே நியமித்தார். மற்றும் வில்மட் வழிபாட்டு இல்லத்தின் அடிக்கல்லாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த கல் சிக்காகோ நகரில் வாழ்ந்த ஒரு பஹாய் பெண்மனியான நெட்டி டோபின் என்பவரால் வழங்கப்பட்டதாகும்.

Nettie Tobin and the Cornerstone of the Baha'i House of Worship in Wilmette  | 'Abdu'l-Bahá in America
அமெரிக்க பஹாய் கோவிலுக்கு வழங்கிய அடிக்கல்லுடன் நெட்டி டோபின்

ஆண்களும் பெண்களும் கண்டிப்பாக ஒத்துழைக்கவேண்டும்

அப்துல் பஹா உதாரணம் மற்றும் வாதங்களின் வாயிலாக, வார்த்தைகள் மற்றும் செயல்களின் மூலமாக, ஆண் பெண் இரு பாலரின் மேம்பாட்டிற்குப் பெண்களின் மேம்பாடும், ஆண்களுடனான அவர்களின் முழு சமத்துவமும், இன்றியமையதவை எனும் கருத்தை ஊக்குவித்தார்: “பெண்களும் ஆண்களும் ஒருங்கிணைவோடு சமமாக மேம்பாடு காணும் போது மனித இனத்தின் மகிழ்ச்சி அடையப்பெறும், ஏனெனில், அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் மற்றவரை நிறைவுசெய்பவர்; உறுதுணையாளரும் ஆவர்.

இன்று, உலகம் முழுவதுமுள்ள பஹாய் பெண்களும் ஆண்களும், பஹாய் சமூகத்தினுள் மட்டுமல்ல, மாறாக சமுதாயம் முழுவதுக்குமாக பாலியல் சமத்துவத்தை மேம்படுத்திட ஒன்றாக உழைக்கின்றனர்.


The concrete pour for the central plaza and floor of the main edifice this week signifies a new stage in the project, as two portal walls near completion.
இரண்டு வாசல் சுவர்கள் முடிவுறும் வேளை, இ்வவாரம் மத்திய தளம் மற்றும் பிரதான கட்டமைப்பிற்கு கான்கிரீட் ஊற்றப்படுதல் திட்டத்தின் ஒரு புதிய கட்டத்தைப் பிரதிநிதிக்கின்றது.

14 மார்ச் 2021


பஹாய் உலகமையம் — இவ்வாரம், பிரதான கட்டிடம் மற்றும் சுற்றிவரும் தளத்திற்கான கான்கிரீட் ஊற்றப்பட்டதானது, அப்துல் பஹாவின் நினைவாலய கட்டுமானத்தில் ஒரு புதிய மைல்கல்லைக் குறிப்பிடுகின்றது. பல கட்டங்களிலான ஏற்பாடுகளுக்குப் பிறகு, மத்திய தளத்தின் தரை அதன் இறுதி நிலையை அடைந்துள்ளது. அதே நேரம், வடக்கு மற்றும் தெற்கு பிலாஸாக்களின் சுவர்களுள் சில நிறைவை அடையும் நிலையில் உள்ளன.

பின்வரும் படங்கள், தளத்தில் நடைபெறும், இவற்றையும் வேறு சில மேம்பாடுகளையும் சித்தரிக்கின்றன.

Concrete was poured across an area of 2,000 square meters, creating a platform that will be paved with local stone and reach a final floor height of about 3.5 meters above the original ground level of the site.
2,000 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் கான்கிரீட் ஊற்றப்பட்டது, இது உள்ளூர் கல்லால் அமைக்கப்பட்ட ஒரு தளத்தை உருவாக்கி, தளத்தின் அசல் தரை மட்டத்திலிருந்து சுமார் 3.5 மீட்டர் உயரத்தை எட்டும்.

The concrete surface of the floor slab is smoothed after pouring.
தரையின் கான்கிரீட் ஊற்றுக்குப் பிறகு அதன் மேல்புறம் சமப்படுத்தப்படுகின்றது

Views of the central plaza area before (top) and after (bottom) this week’s work.
இந்த வார வேலைக்கு முன் (மேல்) மற்றும் பின் (கீழே) மத்திய பிளாசா பகுதியின் காட்சிகள்.

Once the concrete of the plaza floor sets, the construction of the folding walls around the plaza and the pillars of the main edifice can proceed.
பிளாசா தளத்தின் கான்கிரீட் அமைந்தவுடன், பிளாசாவைச் சுற்றி மடிப்பு சுவர்கள் மற்றும் பிரதான கட்டிட தூண்களின் கட்டுமானம் தொடரும்.

Pictured (center) is the purpose-made formwork that will used as a mold for the eight pillars of the main edifice, each of which will stand at 11 meters.
படம் (மையம்) ஒரு நோக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்ட உருவப்பணி ஆகும், இது பிரதான மாளிகையின் எட்டு தூண்களுக்கு ஒரு அச்சாகப் பயன்படுத்தப்படும், அவை ஒவ்வொன்றும் 11 மீட்டர் உயரம் உடையவை..

Work continues to advance on the portal walls enclosing the north and south plazas, as well as the pillars that will support the floor of the north plaza (foreground).
வடக்கு மற்றும் தெற்கு பிளாசாக்களை உள்ளடக்கிய நுழைவு சுவர்களிலும், வடக்கு பிளாசாவின் (முன்புறம்) தளத்தை ஆதரிக்கும் தூண்களிலும் பணிகள் தொடர்கின்றன.

Formwork is being raised for the portal wall on the west side of the north plaza.
வடக்கு பிளாசாவின் மேற்குப் பகுதியில் உள்ள நுழைவு சுவருக்கு உருவவேலை உருவாகி வருகிறது.

The portal wall on the east side of the north plaza is nearing completion.
வடக்கு பிளாசாவின் கிழக்குப் பகுதியில் உள்ள நுழைவு சுவர் நிறைவடையும் தருவாயில் உள்ளது.

Pictured here are two views of work on the east portal wall of the south plaza. The wall was built up in several layers, and its sloped upper edge is now being completed.
தெற்கு பிளாசாவின் கிழக்கு போர்டல் சுவர் பணிகளின் இரண்டு காட்சிகள் இங்கே படத்தில் உள்ளன. சுவர் பல அடுக்குகளில் கட்டப்பட்டது, அதன் சாய்வான மேல் விளிம்பு இப்போது நிறைவடைகிறது.

In a view of the site from the west, progress on a path encircling the Shrine can be seen in the foreground.
மேற்கில் இருந்து தள காட்சியில், சன்னதியைச் சுற்றியுள்ள பாதையில் முன்னேற்றம் முன்புறத்தில் காணப்படுகிறது.

With the foundations and central floor slab completed and the portal walls nearing completion, the Shrine and its associated structures will begin to take form before long.
அஸ்திவாரங்கள் மற்றும் மத்திய தரை நிறைவடைந்து, நுழைவு சுவர்கள் நிறைவடையும் தருவாயில், சன்னதி மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய கட்டமைப்புகள் விரைவில் வடிவம் பெறத் தொடங்கும்.

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1497/


நிறங்கள் யாவும் ஒன்றே, அது கடவுள் சேவகம் என்னும் நிறமே

கடவுள் சமய திருக்கரம் லூயிஸ் கிரேகரி

1912ல் அமெரிக்க சமூகம் இன பாகுபாட்டை வெகு தீவிரமாக கடைப்பிடித்து வந்தது. கருப்பர்கள் அல்லது “நிறஞ்சார்ந்தவர்கள்” என அப்போது வழங்கப்பட்ட அவர்கள் சட்டப்படி இரண்டாம் நிலை பிரஜைகளாவர். 1896’இல் மாறுபட்ட இனத்தவர்கள் ஒன்றுகூடும் இடங்களில் இன ஒதுக்கல் கொள்கை அமல்படுத்தப்படுவதை உயர்நீதி மன்றம் அங்கீகரித்தது. உண்மையில், 48 மாநிலங்களுள் 30 மாநிலங்கள் கலப்பின திருமணங்களைத் தடைசெய்யும் சட்டங்களை அமல்படுத்தின.

இத்தகைய பின்னணியில், 1912 எப்ரல் மாதத்தில் பஹாய் கோட்பாடான “மனிதகுல ஒருமைத்தன்மை” குறித்த போதனைகளை மனதில் பதியும் விதத்தில் எடுத்துக்காட்டிடுவதற்குத் தயாராக அப்துல் பஹா வந்தார்.

லூயிஸ் கிரகரி (1874-1951) அடிமைகள் விடுதலைக்குப் பிறகு பிறந்த ஓரு கருப்பு-அமெரிக்க வழக்குறைஞ்சராவார். அவர் ஹோவார்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் சட்டத்துறை பட்டம் பெற்று வாஷிங்டன் டி.சி.யில் 1902ல் வழங்குறைஞர் கழகத்துள் அனுமதிக்கப்பட்டார். அவர் 1909ல் பஹாய் சமயத்தை ஏற்றுக்கொண்டு புனித நிலத்திற்கு பஹாய் புனிதயாத்திரை மேற்கொண்டிட அப்துல் பஹாவால் அழைப்புவிடுக்கப்பட்ட முதல் ஆப்பிரிக்க-அமெரிக்கர் எனும் தனிச்சிறப்பு பெற்றார்.

விதிவிலக்கின்றி, 1912’இல் வாஷிங்டன் டி.சி. பஹாய் சமூகம் அக்கால பொதுசமூகத்தின் இனபாகுபாட்டைப் பொதுவான நிலையில் பின்பற்றியே வந்தது.

ஏப்ரல் 23, 1912’இல், லூயிஸ் கிரகரி செய்திருந்த ஏற்பாடுகள் மூலம், சரித்திர ரீதியாக கருப்பர் கல்லூரியான, ஹோவார்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் அப்துல் பஹா உரையாற்றினார். அப்துல் பஹா பின்வருமாறு தமது உரையை ஆரம்பித்தார்:

நான் இன்று வெகு ஆனந்தமாக இருக்கின்றேன், ஏனெனில் இங்கு கடவுளின சேவகர்களின் ஒன்றுகூடுதலைக் காண்கிறேன். இங்கு கருப்பரும் வெள்ளையரும் ஒன்றாக அமர்ந்திருக்கக் காண்கிறேன். கடவுள் முன்னிலையில் கருப்பரோ வெள்ளையரோ கிடையாது. நிறங்கள் யாவும் ஒன்றே; அது கடவுள் சேவகம் எனும் நிறமே… உள்ளமே முக்கியமானது. இதயம் வெண்மையாக இருக்குமானால், வெள்ளை, கருப்பு அல்லது வேறு எந்த நிறமும் எவ்வித வேறுபாட்டையும் உருவாக்கமுடியாது. கடவுள் நிறங்களைக் காண்பதில்லை; அவர் உள்ளங்களை மட்டுமே காண்கிறார். இதயம் வெண்மையாக இருப்போர் மேன்மையானவராவார். அதிக நற்பண்புடையோர் அதிகம் திருப்தியளிப்பவராவார்.

File:Louis-and-Louisa-Gregory.png - Wikimedia Commons
லூயிஸ் & லூயிஸா

உரைக்குப் பின், பாரசீகத் தூதரகத்தின் தற்காலிக பொறுப்பாளர் ஏற்பாடு செய்திருந்த விருந்தில் அப்துல் பஹா முக்கிய விருந்தினராக பங்குபெற்றார். விருந்து ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பே அப்துல் பஹா அந்நிகழ்ச்சிக்கு லூயிஸ் கிரகரியை கண்டிப்பாக வரச்சொல்லியிருந்தார். அங்கு வந்திருந்த விருந்தினர்கள் சிலர் தலைநகரின் சமூக வாழ்க்கைமுறையில் மிக முக்கிய பிரமுகர்களும் அவர்கள் அனைவருமே வெள்ளையர்களாகவும் இருந்தனர். விருந்து ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாக, அப்துல் பஹா எழுந்து நின்று, அறையைச் சுற்றிமுற்றி பார்த்துவிட்டு, “திரு கிரகரி எங்கே,” என வினவினார். “அவரைக் கூப்பிடுங்கள்!” என்றார். விருந்து ஏற்பாட்டாளர் லூயிஸ் கிரகரியைக் கண்டுபிடிப்பதற்காக அவசரமாகக் கிளம்பினார். அப்துல் பஹாவின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க அவரின் வலப்புறம் ஏற்கனவே ஓர் இருக்கை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது, திரு கிரகரி முன்னால் கொண்டுவரப்பட்டவுடன் அவ்விருக்கையில் அவர் அமர்த்தப்பட்டு, முன்தீர்மானிக்கப்படாத ஆனால் ஒரு முக்கிய பிரமுகராக்கப்பட்டார்.

இக்காரியத்தை அப்துல் பஹா வெகு சுலபமாக செய்து முடித்தார். திரு கிரகரி அங்கு இருந்தது அவருக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியளிக்கின்றது என கூறி, பிறகு வெகு இயல்பான குரலில் வழக்கத்திற்கு மாறாக ஒன்றுமே நடக்காதது போன்று, மனிதகுல ஒற்றுமை குறித்து ஓர் உரையாற்றினார்.

லூயிஸ் கிரகரியும் ஒரு வெள்ளை ஆங்கிலேய பஹாய் பெண்மணியான, லூயிஸா (லூயிஸ்) A.M. மேத்யூவும் அப்துல் பஹாவின் ஊக்குவிப்பின் மூலமாக செப்டம்பர் 27, 1912’இல் நியூ யார்க் நகரில் திருமணம் புரிந்துகொண்டனர்.

லூயிஸ் கிரகரி மீதமிருந்த தமது வாழ்நாள்களை இன ஒற்றுமை மேம்பாட்டிற்காகவும், பஹாய் போதனைகளைப் பரப்புவதற்காவும் அர்ப்பணித்தார். அவரும் பற்றுறுதிமிக்க அவருடைய மனைவி லூயிஸாவும் எலியட், மேய்னில் உள்ள கிரீன் ஏக்கர் பஹாய் பள்ளிக்கு அருகே ஒன்றாக நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

https://prsamy.wordpress.com/2015/03/17/ஐக்கிய-அமெரிக்காவின்-மு/


“உண்மையில் ஒரு தந்தையானவர் ஒரு நல்ல பரிசாவார்”

இறைசமயத் திருக்கரம் டாக்டர் வர்ஃகா அவர்கள் தம்மிடம் கூறிய ஒரு கதையை திரு. கம்ரான் சஹிஹி இங்கே விவரிக்கின்றார்:

“எனது தந்தையார் அப்துல்-பஹாவுடன் அமெரிக்கா சென்றிருந்தார். அவர்கள் நியூயார்க் நகரில் இருந்தபோது ஒரு நாள் அப்துல்-பஹா மிகவும் களைப்படைந்து மேல் மாடியிலுள்ள தமது அறையில் ஓய்வெடுக்கச் சென்றார். அப்போது யாரோ ஒருவர் கதவைத் தட்டினார்.

“கதவு திறக்கப்பட்டபோது, ஒரு வயதான மனிதர் வீட்டினுள் ஒரு கைத்தடியுடன் நடந்து வந்தார். அல்லா-வு-அப்ஹா எனும் வாழ்த்து கூறிய பிறகு, தாம் அப்துல்-பஹாவைச் சந்திக்க விரும்புவதாக அந்த வயோதிகர் தெரிவித்தார். அவரது அந்த வருகை அப்போது பொருத்தமானதல்ல என அவருக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டபோது, அந்த மனிதரும் பின்வருமாறு கூறினார்: “தயவு செய்து அப்துல்-பஹாவினுடைய அறைக்குள் சென்று, ஒருவர் அவரைக் காண விரும்புகிறார் என்று சொல்லுங்கள்” ( தமது தந்தையார் தெரிவித்த அந்த வயோதிகரின் பெயர் டாக்டர் வர்க்காவுக்கு நினைவில்லை). அவரது அந்த அந்த வருகை அப்போது பொருத்தமானதல்ல என அவருக்கு மீண்டும் எடுத்துரைக்கப்பட்டபோது அந்த வயோதிகர் மீண்டும் தமது வேண்டுகோளை அப்துல் பஹாவிடம் கொண்டு செல்லுமாறு கேட்டுக் கொண்டார்.

“எனவே, அவர்கள் அப்துல் பஹாவிடம் சென்று, ஒரு வயோதிகர் அவரைக் கண்டிப்பாகக் காண விரும்புவதாகத் தெரிவித்தனர். அப்துல்-பஹாவும் அனுமதி வழங்கினார். அப்துல் பஹாவின் அறைக்குள் அந்த வயோதிகர் வந்தவுடன் “உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்?” என அப்துல் பஹா கேட்டார். “நான்கு மணி நேரம் நான் உங்களுடைய தந்தையாக இருக்க வேண்டும் என்பதைத் தெரிவிக்க நான் வந்துள்ளேன்,” என்று அந்த வயோதிகர் கூறினார்.

“அங்கிருந்த அனைவரும் இந்தப் பதிலைக் கேட்டு வியப்படைந்தனர். அதற்கு அப்துல் பஹா,

“எனது தந்தையாக நீங்கள் ஆக விரும்புகின்றீர்களா? நல்லது. ஆனால், எதற்காக அப்படி ஆக விரும்புகின்றீர்கள்?” என்று பதில் கேள்வி கேட்டார். அந்த மனிதர், “நீங்கள் உங்களுடைய அறைக்குச் சென்று, கதவைத் தாழிட்டு, யாருடனும் பேசாமல், நான்கு மணி நேம் ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என நான் உங்களுடைய தந்தை எனும் முறையில் சொல்கின்றேன்,” என்றார். அப்துல் பஹா அதற்கு, “ஒரு மகன் என்ற முறையில் நான அதற்குக் கீழ்ப்பணிவேன்,” என்று கூறி தமது அறைக்குச் சென்று ஓய்வெடுத்தார்.”

டாக்டர் வர்க்கா தொடர்ந்து கூறியதாவது: “அந்த வயோதிகர் ஒரு நாற்காலியில் ஆடாமல் அசையாமல், எந்தவொரு வார்த்தையும் பேசாமல் தமது கைகளைத் கைத்தயில் ஊன்றி நான்கு மணி நேரம் உட்கார்ந்திருந்தார். நான்கு மணி நேரம் ஓய்வெடுத்து அப்துல் பஹா புதிய தெம்புடன் வெளியே வந்து, “உண்மையில் ஒரு தந்தையானவர் ஒரு நல்ல பரிசாவார்” என்று கூறினார்.’”


அப்துல் பஹாவின் இரக்கம்

“‘நோயுற்றோர்க்கு உதவிக்கரம் நீட்ட அப்துல் பஹாவின் இரக்கமிக்க இதயம் எப்போழுதுமே தயார் நிலையில் இருந்தது. ஒருவருடைய துன்பத்தையோ, துயரத்தையோ தம்மால் தணிக்க இயலுகையில் அவர் உடனே அதனை முன்னின்று நிறைவேற்றி வைப்பார். அக்கா நகரில் வயது முதிர்ந்த ஒரு தம்பதியினர் நோயின் காரணமாக படுக்கையில் ஒரு மாதம் காலமாக அவதியுற்று வந்தனர். அந்நிலையில் அப்துல் பஹா அத்தம்பதியர் இருந்த இடத்திற்கு இருபது முறை விஜயங்கள் மேற்கொண்டார். நோயுற்றிருந்த ஏழை எளியோரை நலம் விசாரித்து உதவி செய்வதற்காக ஒப்வொரு நாளும் அப்துல்-பஹா ஓர் ஊழியரை அவர்களிடம் அனுப்பி வைத்தார். அக்கா நகரில் மருத்துவமனை இல்லாததன் காரணமாக அவர் ஏழை மக்களை நோய் நொடியிலிருந்து காப்பாற்றி கவனித்து வருவதற்கு ஒரு மருத்துவரை ஏற்பாடு செய்து அம்மருத்துவருக்கு அச்சேவைக்காக சம்பளமும் வழங்கினார். அந்த மருத்துவச் சேவையை யார் ஏற்பாடு செய்தது என்பதை யாரிடமும் கூற வேண்டாம் என்றும் அப்துல்-பஹா அந்த மருத்துவரிடம் சொல்லியிருந்தார். ஓர் ஏழைப் பெண்மணிக்கு அம்மை நோய் கண்டு அவரை மற்றவர்கள் ஒதுக்கி வைத்தபோது, அது குறித்து தெரிய வந்த அப்துல்-பஹா, அப்பெண்மணியைக் கவனித்துக் கொள்வதற்கு இன்னொரு பெண்மணியை உடனே ஏற்பாடு செய்து, அம்மை நோய் கண்ட அப்பெண்மணியின் வசதிக்காக அப்துல்-பஹா தமது படுக்கையை வழங்கி, ஒரு மருத்துவரையும் ஏற்பாடு செய்து, உணவையும் அனுப்பி வைத்தார். அப்பெண்மணி முறையாகக் கவனிக்கப்பட்டு வருவதை உறுதி செய்வதற்காக அப்துல்-பஹா அப்பெண்மணியை நேரிடையாகச் சென்று கண்டார். அம்மை நோய் கண்ட அப்பெண்மணி இறந்தபோது, அவரது எளிமையான இறுதிச் சடங்கை அப்துல்-பஹாவே ஏற்பாடு செய்து, அதற்கான செலவுகளுக்கும் பணம் வழங்கினார்.

(அப்துல் பஹாவின் வாழ்வு குறித்த சம்பவங்கள், ப. 43-4)

*******

அக்கா நகருக்கு அமெரிக்காவிலிருந்து புறப்பட்டுச் சென்று அங்கு தங்கியிருந்த அமெரிக்காவின் ஆரம்பகால நம்பிக்கையாளர்களுள் ஒருவரான லுவா கெட்ஸிங்கர், அந்நகரில் தமது அனுபவத்தைக் கூறியுள்ளார். அந்த சிறைச்சாலை நகரில் அப்துல்-பஹாவைக் காண்பதற்காக அவர் அங்கு புறப்பட்டுச் சென்றார். ஒரு நாள் அப்துல்-பஹா தமது அன்றாடப் பணிகளில் முழுமூச்சுடன் ஈடுபட்டிருந்த காரணத்தினால், நோயுற்றிருந்த தமது நண்பர் ஒருவரைச் சந்தித்து நலம் விசாரிக்க இயலாத நிலையில் அப்துல்-பஹா இருந்தார். அதனால், அக்காரியத்தை மேற்கொள்ளுமாறு அந்நபருக்கு உணவு கொண்டு சென்று அவரைக் கவனித்துக் கொள்ளுமாறு லுவா கெட்ஸிங்கருக்கு அப்துல் பஹா கட்டளையிட்டார்.

லுவா கெட்சிங்கர்

நோயுற்றிருந்த அம்மனிதர் இருந்த இடத்தின் முகவரியை வாங்கிக் கொண்டு உடனே லுவா கெட்ஸிங்கர் புறப்பட்டுச் சென்றார். அப்துல் பஹா தமது சொந்த பணியை மேற்கொள்ளுமாறு தமக்குக் கட்டளையிட்டிருப்பது குறித்து லுவா கெட்ஸிங்கர் பெருமை கொண்டார். ஆனால், அங்கு சென்ற சிறிது நேரத்திற்குள் அவர் திரும்பி வந்து அப்துல்- பஹாவிடம், “மாஸ்டர், நீங்கள் என்னை ஒரு மோசமான இடத்திற்கு அனுப்பி வைத்து விட்டீர்கள். அங்குள்ள கசடும், அழுக்கும் நிறைந்த இடத்தைக் கண்டும், அம்மனிதரின் கடும் மோசமான நிலையைக் கண்டும் எனக்கு மயக்கமே வந்து விட்டது. அந்த நோய் என்னைத் தொற்றிக் கொள்வதற்குள் நான் ஓடிவந்து விட்டேன்,” என்று பதற்றத்துடன் கூறினார். அதற்குப் பதிலாக அப்துல்-பஹா மிகவும் சோகத்துடனும், ஆனால் அதே நேரத்தில் மிகவும் கண்டிப்புடனும் லுவா கெட்ஸிங்கரை நோக்கினார். லுவா கெட்ஸிங்கர் சேவையாற்ற விரும்பினால், தனது சக மனிதனுக்குச் சேவையாற்ற வேண்டும் என அப்துல்-பஹா கூறினார். ஏனெனில், ஒப்வொரு மனிதனிடமும் இறைவனின் சாயலை லுவா காண வேண்டும் என அவர் கூறினார். மீண்டும் அம்மனிதரின் வீட்டிற்குச் செல்லுமாறு அப்துல் பஹா பணித்தார். அந்த வீடு அழுக்காக இருந்தால் அதனைக் கழுவி சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்றும், அம்மனிதர் அழுக்காக இருந்தால், அவர் குளிப்பதற்கு உதவிட வேண்டும் என்றும், அம்மனிதர் பசித்திருந்தால் அவருக்கு உணவு வழங்க வேண்டும் என்றும் அப்துல்-பஹா கூறினார். இவை அனைத்தும் செய்து முடிக்கப்படாமல் லுவா கெட்ஸிங்கர் திரும்பி வந்து விடக்கூடாது என்றும் அப்துல்-பஹா சொன்னார். அச்செயல்களை அப்துல்-பஹா பல முறை அம்மனிதருக்குச் செய்துள்ளார். அவற்றை லுவா ஒரு முறையாவது செய்ய வேண்டும் என அப்துல்-பஹா கூறினார். தனது சக மனிதனுக்கு எப்படிச் சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதை இப்வாறுதான் லுவா கெட்ஸிங்கருக்கு அப்துல்-பஹா கற்றுக் கொடுத்தார்.22 ஏப்ரல் 2021


சாண்டியாகோ, சிலி, 9 மார்ச் 2021, (BWNS) – சிலி நாடு முழுவதும் சுமார் 50,000 தொலைக்காட்சி நேயர்கள், சுகாதார நெருக்கடியின் போது மக்கள் எவ்வாறு நம்பிக்கையுடன் இருந்து அதற்கு ஆக்கபூர்வமாக செயல்பட முடியும் என்பது குறித்த நாட்டின் பஹாய் சமூகத்தின் முன்னோக்குகளை வழங்கும் ஒரு நிகழ்ச்சியைக் காண்பதற்கு கடந்த வாரம் ஓர் ஒளிபரப்பை கண்ணுற்றனர்.

சிலி நாட்டு பஹாய்களால் தயாரிக்கப்பட்டு தேசிய ஊடக வலையமைப்பில் ஒளிபரப்பப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி சுகாதார நெருக்கடி குறித்த பிரதிசெயல்களை ஆராய்கிறது

அந்த 40 நிமிட நிகழ்ச்சியை சிலியின் முன்னணி செய்தி நிறுவனங்களில் ஒன்றான EMOL TV, சிலி நாட்டின் சமயங்களுக்கிடையில் கலந்துரையாடலுக்கான கழகத்துடன்  (ADIR) இணைந்து இணையத்தில் ஒளிபரப்பியது. இந்த திட்டம் கடந்த ஏப்ரல் 2020’இல் தொற்றுநோய் தொடங்கிய போது ஆரம்பித்து, நாட்டின் மத சமூகங்களுக்கு நம்பிக்கையளிக்கும் செய்திகளை வழங்குவதற்கான வாய்ப்பை வழங்குகிறது.

சிலியின் பஹாய் வெளிவிவகார அலுவலகத்தின் லூயிஸ் சாண்டோவல் கூறுகையில், “இதன் மூலமாகவும், கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் முந்தைய ஒளிபரப்பு மூலமாகவும், மக்கள் தங்கள் வீடுகளில் இருந்தாலும், ஆன்லைனில் நண்பர்கள் மற்றும் அயலவர்களுடன் அல்லது சாண்டியாகோவில் உள்ள பஹாய் வழிபாட்டு மன்றத்தின் கூரையின் கீழ் உள்ள அவர்களது தோழர்களுடன் இருந்தாலும் ஒன்றாகப் பிரார்த்திக்கும்போது அவர்கள் உணரும் அதே மனநிலையை பஹாய் சமூகம் கொடுக்க முயன்று வருகிறது.”

ADIR’இன் ஒமார் கோர்டெஸ் கூறுகிறார், “அவர்களின் பங்களிப்புகளில், பஹாய் சமூகம் எப்போதும் EMOL டிவியின் ஆசிரியர்கள் மற்றும் பார்வையாளர்கள் மீது மிகவும் நேர்மறையான எண்ணத்தைப் பதித்துள்ளது. பஹாய் சமூகத்தின் ஆக சமீபமான இந்த ஒளிபரப்பு, ஆரோக்கியம் மற்றும் சமூக நெருக்கடி பற்றிய அதன் விவேகம் கலந்த கவனத்துடனான சிந்தனைகளுக்காக பாராட்டப்பட்டது.”

பல பார்வையாளர்களிடையே ஆன்மீக கருப்பொருள்கள் பற்றிய உரையாடலைத் தூண்டிய மிகச் சமீபத்திய திட்டம், நாடு முழுவதும் உள்ள பஹாய் சமூக நிர்மாணிப்பு முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளோரின் சிந்தனைகளைப் பகிர்ந்துகொண்டது.

ஒளிபரப்பில் தோன்றிய, சாண்டியாகோவில் உள்ள பஹாய் வழிபாட்டு இல்லத்தின் இயக்குனர் வெரோனிகா ஓரே, குடிமக்கள் மத்தியில் வளர்ந்து வரும் ஒத்துழைப்பு மற்றும் பரஸ்பர ஆதரவு குறித்து கருத்துத் தெரிவிக்கையில், “என்னதான் நடக்கிறது என்பதை சோகத்துடனும் நம்பிக்கை இல்லாமலும் பார்க்காமல், மனிதகுலத்தின் அனைத்து பிரிவுகளும் ஒன்றாக செயல்படுவது என்றால் என்ன என்பதை நன்கு புரிந்துகொள்வதற்கான ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு உருவாதை நம்மால் காண முடிகிறது. ”

பஹாவுல்லாவின் நன்கு அறிமுகமான போதனையைக் குறிப்பிட்டு, “உலகம் ஒரே நாடு மனிதகுலம் அதன் குடிமக்கள்,” என்றார்.

மற்றொரு பேச்சாளர், சாண்டியாகோவைச் சேர்ந்த ஓர் இளம் பெண், தனது சக இளைஞர்களை சமூகத்தின் தேவைகளுக்கு ஓர் ஒருங்கிணைந்த பிரதிசெயலில், நண்பர்களாகவோ அல்லது அந்நியர்களாகவோ ஒருவருக்கொருவர் ஆதரவளித்திட முன்னெழுமாறு அழைப்பு விடுத்தார். மற்றவர்கள் வெளிவிவகார அலுவலகத்தால் உருவாக்கப்பட்ட தளங்களில் நடைபெற்ற உரையாடல்களின் நுண்ணறிவுகளைப் பகிர்ந்து கொண்டனர், இதில் பங்கேற்பாளர்கள் செல்வம் மற்றும் வறுமைக்கிடையிலான நீண்ட இடைவெளி, ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையிலான சமத்துவம், இயற்கையைப் பாதுகாப்பது மற்றும் பொருளாதாரம் போன்ற பிரச்சினைகளை ஆராய்ந்தனர்.

தொடர்ச்சியான ஒளிபரப்புகளைப் பற்றி பேசுகையில், ADIR’இன் திரு. கோர்டெஸ்: “ஒரு மதச்சார்பற்ற ஊடக அமைப்பாக இந்த வகையான ஒளிபரப்பில் ஈடுபடத் துணிந்ததற்கு “நாங்கள் EMOL டிவிக்கு நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம்,” எனக் கூறினார்.

திரு. சந்தோவல் ஆர்வநம்பிக்கையைத் தூண்டும் மதத்தின் திறன் குறித்த பொது உரையாடலை வளர்ப்பதில் ஊடகங்களின் முக்கிய பங்கு குறித்து மேலும் கருத்துரைக்கிறார். “நாட்டின் மெய்நிலை மற்றும் புதிய வாழ்க்கை முறைகளைக் காட்டும் கொள்கைகள், நம்மை ஒழுங்கமைத்தல் மற்றும் ஒருவருக்கொருவர் தொடர்புபடுத்துதல் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய ஒரு சக்திவாய்ந்த செய்தியை அனுப்புவது அனைவரின் நலனுக்காக சமூகத்தின் தன்மைமாற்றத்திற்குப் பங்களிக்கும்.”

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1496/


ஒன்றுமில்லை

கடவுள் சமய திருக்கரம் திரு பாஃயிஸி கூறியவாறு

தன்னகம் காலியாக இருப்பது மற்றும் அனைத்து சுயநல ஆசைகள், தாபம், அகங்காரம் ஆகியவற்றிலிருந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் என்பதை தெளிவுபடுத்துவதற்காக `அப்துல்-பஹா சொன்ன ஒன்றை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன்.  சிறையில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட பின்னர் `அப்துல்-பஹா ஐரோப்பாவில் பயணம் செய்தார் என்பது உங்களுக்குத் தெரியும், அவர் தமது தந்தையின் சமயத்தைப் பரப்புவதற்காக அமெரிக்காவிலும் பயணம் செய்தார்.  பாரசீகத்தின் இளவரசர்களில் ஒருவரான மிகப் பெரிய மற்றும் கொடூரமான எதிரிகளில் ஒருவர் `அப்துல்-பஹா ஐரோப்பாவில் இருந்த அதே நேரத்தில் அவரும் இருந்தார்.  ஒரு நாள் அவர் `அப்துல்-பஹாவிடம் சென்று,”நான் உங்களிடம் ஒரு கேள்வி கேட்க வந்திருக்கிறேன்,” என்றார்.  என்னைப் பாருங்கள், என் தொப்பி வைரங்களால் நெய்யப்பட்டிருக்கிறது, என் ஆடைகளில் எல்லா வகையான நகைகளும் உள்ளன, இருப்பினும் நான் தெருக்களில் நடக்கும்போது, ​​யாரும் என்னை பார்ப்பதுமில்லை அல்லது என் மீது கவனம் செலுத்துவதில்லை என்றார்  இருப்பினும், நீங்கள் தெருக்களில் நடக்கும்போது, ​​உலகின் மிக எளிமையான ஆடையை நீங்கள் அனித்திருக்கும்போது, ​​எல்லோரும் உங்களுக்கு வழிவிடுகிறார்கள்.  அவர்கள் உங்களிடம் வருகிறார்கள். உங்கள் வாசலில் எப்போதும் நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் இருக்கிறார்கள். அதற்கான காரணத்தை நான் அறிய விரும்புகிறேன்.”

Zellesoltan.jpg
ஸில்லு’ஸ் சுல்தான்

`அப்துல்-பஹா அவரை ஏற்கனவே அறிந்திருந்தார், மேலும் அவர் காரணமாக பஹாய்களில் பலர் கொல்லப்பட்டனர் என்பதையும் அவர் அறிந்திருந்தார்.  ஆகையால், அவரிடம், “மாட்சிமை பொருந்தியவரே, நீங்கள் கொஞ்சம் உட்காருங்கள், நான் உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்வேன்” என்று கூறினார்.  அந்த இளவரசனும் அமர்ந்தான். அந்த இளவரசனின் பெயர் நசிரிடின் ஷாவின் மகனான ஸில்லு’ஸ் சுல்தான்.  மாஸ்டர் சொன்னார்: “ஒரு முறை ஒரு ஞானி ஒரு குறிப்பிட்ட நகரத்தின் சதுக்கத்தைக் கடக்கும் போது அந்த நகரத்தின் பணக்காரர்களில் ஒருவரைக் கண்டு முகம் சோர்ந்தும் சோகமாகவும் இருந்திடக் கண்டார். அப்பணக்காரர் சதுக்கத்தின் மூலையில் உட்கார்ந்து தனது துக்கங்களை நினைத்து வருந்திக்கொண்டிருந்தார்.  ஞானி அவரிடம் சென்று, ‘என்ன விஷயம் ஏன் இப்படி இருக்கின்றீர்’ எனக் கேட்டார்.  அதற்கு அவர், `இந்த ஊரில் மிகப் பெரிய வணிகராக இருப்பதற்கு என்னிடம் போதுமான பணம் இருக்கிறது, ஆனால் நான் திருப்தியாக இல்லை.   நான் இப்போது இருப்பதைவிட பெரிய நிலையில் இருக்க விரும்புகிறேன். ‘ ஞானி, `உதாரணத்திற்கு, நீங்கள் என்னவாக இருக்க விரும்புகிறீர்கள்,’ என்றார்.  அதற்கு வணிகர், `நான் இந்த ஊரின் ஆளுநராகிட விரும்புகிறேன். ‘  ஞானி, `நான் உம்மை இந்த மாகாணத்தின் ஆளுநராக்கினால், நகரம் மட்டுமல்ல, முழு மாகாணத்திற்கும் ஆளுநாராக்கினால் நீங்கள் திருப்தி அடைவீர்களா?  தயவுசெய்து உமது மனதில் இது குறித்து சிந்தித்து, எனக்கு உண்மையான பதிலைக் கொடுங்கள்’ என்றார். அந்த நபர் சிந்தித்துவிட்டு: `உண்மையில், நான் திருப்தி அடைய மாட்டேன்.   நான் அமைச்சராக விரும்புகிறேன். ‘ `நான் உங்களை ஒரு அமைச்சராக்குகிறேன், ஆனால் எனக்கு இன்னோர் உண்மையான பதிலைக் கொடுங்கள், இதிலும் நீங்கள் திருப்தி அடைவீர்களா? ‘  அதன்பிறகு, அவர் நாட்டின் ராஜாவாக இருக்க விரும்பினார், மேலும் ஞானி, `நான் உம்மை அரசனாக்குவேன், பிறகு நீங்கள் மகிழ்ச்சியாகவும் திருப்தியுடனும் இருப்பீர்களா?  அதற்கும் அப்பால் வேறு ஏதாவது வேண்டுமா’ என்றார். அதற்கு அந்த நபர், `அதன் பிறகு ஒன்றுமில்லை ‘என்று பதிலளித்தார்.  `அப்துல்-பஹா அப்போது இளவரசனிடம், “இளவரசே, அந்த ‘ஒன்றுமில்லை’ நானே “எனக் கூறினார்.


அப்துல் பஹாவும் யூத பாதிரியாரும் (எழுத்து- வில்லார்டு பி. ஹெட்ச்)

அப்துல் பஹாவின் வார்த்தையானது எப்படி “அவரது திருவாக்காகவும், இறைவனுடைய சக்தி மற்றும் அவரது வெற்றியாகவும்” விளங்கி வந்தது என்பதைக் கீழ் காணப்படும் சம்பவக் கதை எடுத்துரைக்கின்றது. அது 1912ம் ஆண்டின் இலையுதிர் காலம்.

450, சட்டர் தெரு, சான் பிராசிஸ்கோ நகர் எனும் முகவரியில், அமைந்திருந்த யூதர்களின் இமானுவெல் எல் மறுமலர்சி தேவாலயத்தில் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது. தேவாலயத்தின் பால்கனியின் தரையில் அடியேன் உட்கார்ந்துகொண்டு அங்கு நடந்து கொண்ருந்தவற்றைப் பார்க்கவும், பேசப்பட்டதைக் கேட்கவும் முடிந்தது.

பிரதான மேடையில் நான் கண்ட காட்சி, பண்டைய காலத்து ஓவியம் ஒன்றை நினைவுபடுத்துவதாக இருந்தது. தலைப்பாகை அணிந்த நிலையில், ஒரு மகான் போன்று காட்சியளித்த அப்துல்-பஹா உரையாற்றிக் கொண்ருந்தார்; அவரது ஒளிமிகு பாரசீக காலஅளவுகளின் உயிராற்றலானது அவர் மீது மட்டுமே அனைவரது கவனமும் தீவிரமாக மையப்பட்டிருக்கும் அளவுக்கு சக்திமிக்கதாக இருந்தது; அவர் பேசிய வார்த்தைகளின் மொழிபெயர்ப்பைப் பற்றி எவரும் கருதிடாத அளவுக்கு அந்த உயிராற்றல் சக்திமிக்கதாயிருந்தது.

மக்களின் முன்னேற்றத்திற்கு ஓர் உன்னத வழிமுறையாகத் திகழ்வது சமயமே என்பதை அப்துல் பஹா மறுத்தொதுக்கவியலாத தர்க்க ரீதியில் நிரூபித்துக் கொண்ருந்தார். “மனிதன் மீது சமயம் நித்திய வாழ்வை வழங்கி, தார்மீகப் பண்புகள் எனும் பாதையில் அவனது கால்களுக்கு வழிகாட்டுகின்றது. முடிவுறா மகிழ்ச்சியின் கதவுகளை அது திறந்து விட்டு, மானிட இராஜ்யத்தின் மீது என்றென்றும் நீடித்து நிலைக்கவல்ல நன்மதிப்பை வழங்குகின்றது. மனிதகுலத்தின் வரலாற்றில் அனைத்து நாகரிகத்தின் அடிப்படையாக சமயம் இருந்து வந்துள்ளது,” என அவர் கூறினார். “ஆபிரஹாமிய குடும்பம் மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து வந்துள்ள யூத சிறுதூதர்களின் வாழ்வுகளில் ஏற்பட்ட சம்பவங்கள்; அவர்களுடைய புகழ்மிகு வரலாறு மற்றும் பேஃரோ மன்னனின் ஆட்சியின் கீழ் நிலவிய அடிமைத்தனம்; எகிப்திய மக்களால் ஆட்டிடையர் என அழைக்கப்பட்ட தூதர் மோஸஸ் அவர்களால் அம்மக்கள் காப்பாற்றப்பட்ட சம்பவம்; புகழொளிமிக்க சோலமன் நாகரிகம் எனும் தெய்வீக ஸ்தாபனத்தை அமைத்திடும் அளவுக்கு அவர் எப்படி சமயமெனும் சக்தியினால் உதவப்பட்டார் என்பதையெல்லாம் எடுத்துரைத்து அவர் தமது வாதத்தைச் சித்தரித்துக் கொண்டிருந்தார். “சமயம் என நான் குறிப்பிடும்போது சமயத்தின் மெய்நிலையையே நான் குறிப்பிடுகின்றேன்.” கண்மூடித்தனமாக நம்பிக்கைகள் அழிவைக் கொண்டு வருவதுடன், ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு இழிவைக் கொண்டு வந்து, அம்முன்னேற்றத்திற்குத் தடையாகவும் அமைந்து விடுகின்றது. “இறைவனுடைய சட்டத்தின் அடிப்படைகளை அவர்கள் ஆட்டங்கொள்ளச் செய்தபோது, நெபுச்சாட்நேசர் அவர்களுடைய நாட்டின் மீது படையெடுத்து புனித பூமியை வென்று விட்டான்….” எழுபதாயிரம் யூதர்கள் கைதிகளாகக் கொண்டு செல்லப்பட்டனர்… ரோமாபுரியின் கி.பி.70ம் ஆண்டின் தளபதி டைட்டஸ் ஆட்சியின் கீழ், புனித பூமி வெல்லப்பட்டு சூறையாடப்பட்டது.”

5 மே 1912’இல் அப்துல்-பஹா பிலிமத் கொங்கிரிகேஷனல் சர்ச்’இல் உரையாற்றுகின்றார்.

அப்துல் பஹா தமக்கே உரிய மாட்சிமையுடனும், வலிமையுடனும் பின்வரும் கருத்தைக் கூறினார்; “உண்மை ஒன்றே ஆகும் என்பதனால், எல்லா சமயங்களின் அப்படையும் ஒன்றே. சமயம் என்பது இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. முதலில், எல்லா இறைத்தூதர்தகளினாலும் கூறப்படும் அதே அதிமுக்கிய சமய போதனைகள்; இரண்டாவதாக, தமது காலத்தினுடைய மக்களின் தேவைக்காக ஒவ்வோர் இறைத்தூதரும் விதிக்கும் விதிமுறைகள்.”

அதன் பிறகு, புனித இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மோஸஸின் அதி உன்னத நண்பர் என்பதனையும், மோஸஸின் ஸ்தானத்தை கிறிஸ்து நிலைநாட்டினார் என்பதையும், இந்தியாவிலோ, அண்டை நாடான ஐரோப்பாவிலோ மோஸஸ் யார் என்பது முன்பு தெரிந்திருக்கவில்லையென்பதையும், கிறிஸ்துவ திருநூலையும், மோஸஸஸையும், இஸ்ரேலிய திருத்தூதர்களையும் ஏற்றுக் கொண்டதனால் தோஃரா எனும் புனித நூலை இயேசு கிறிஸ்து அங்கீகரித்தார் என்பதையும், பழைய ஏற்பாட்டை ஏற்றுக் கொண்டதனால் கிறஸ்துவர்கள் எதனையும் இழக்கவில்லை என்பதையும், இயேசு கிறிஸ்து, ஒரு யூத தாயாரின் மகன் என்பதையும், அவர் இயற்கையாகவே யூதர்களின் நண்பர் என்பதையும் அப்துல் பஹா மிகச் சக்தி வாய்ந்த நிலையில் சித்தரித்தபோது, அவரது உரை எனும் சமுத்திரம் மிக ஆழமானப் பகுதிகளிலும் பிரவேசித்தது.

அக்காட்சி மிகத் தத்ரூபமாக இருந்தது. தேவாலயத்தின் மிக இளமையானவரும், கனத்த உடலைக் கொண்டவருமான பாதிரியார், இலையுதிர்காலம் வெப்பமாக இல்லாதிருந்தபோதும், தனது நெற்றியில் அரும்பியிருந்த வியர்வைத் துளிகளைத் துடைத்துக் கொண்டார். அங்குக் கூடியிருந்த ஒரு யூதர் கூட அங்கு வழங்கப்பட்ட உரையை மறுத்துப் பேசவில்லை.

மோஸஸ் மற்றும் கிறிஸ்துவின் ஸ்தானத்தை தூதர் முஹம்மது நிலைநாட்டினார் என்பதையும், “வெளித்தோற்றத்திற்கு முஹம்மது கல்லாதவராகவும், இறைவனுடைய புனித நூல்களைப் பற்றி அறியாதவராகவும் தோன்றியபோதிலும் கூட” காட்டு மிராண்டித்தனம் மிக்க அராபிய உலகை மாற்றி அராபிய நாடுகள் முதல் ஸ்பெய்ன் வரை மற்றும் ஐரோப்பிய கல்வியில் செல்வாக்குச் செலுத்தவல்ல ஒரு மாபெரும் நாகரிகத்தைத் தூதர் முஹம்மது ஸ்தாபித்தார். இம்மாபெரும் இறைத்தூதர்களில் சச்சரவுமிக்க நம்பிக்கையாளர்கள்தான் தங்களுடைய சமயங்களின் ஸ்தாபகர்களுடைய செய்தியைத் திசைமாற்றி, குற்றம் சுமத்தும் போக்குக் கொண்ட மதவெறியை ஏற்படுத்தி விட்டனர் என அப்துல் பஹா பிறகு எடுத்துரைத்தார்.

எல்லா சமயங்களினுடைய இறைத்தூதர்களை ஏற்றுக் கொள்வதை பஹாய் சமயத்தின் ஸ்தாபகரான பஹாவுல்லா பாராட்டியுள்ளதுடன், அச்செயலில் ஈடுபட்டவர்கள் துவேஷ உணர்வு ஏதுமற்ற நிலையில் மனிதகுலத்தின் பொதுநலனை நிலைநாட்டுபவர்கள் எனவும் கூறியுள்ளார் என்பதை எடுத்துரைத்த அப்துல் பஹா, தாம் மோஸஸை ஏற்றுக் கொள்ளும் செயலாகப்பட்டது, எல்லா இறைத்தூதர்களையும் ஏற்றுக் கொள்வதற்குச் சமமாகும் என்பதனால், தாம் எப்விதத் தயக்கமின்றி மோஸஸை ஏற்றுக் கொள்ளதாக தெளிவாகக் கூறினார்.

அவரது அந்த உரையைக் கேட்டு ஆழமாக மனம் நெகிழ்ந்த கூட்டத்தினர், அதன் பிறகு தங்களுடைய வீடுகளுக்குத் திரும்பினர்……..

இந்நிகழ்ச்சி முடிந்த சிறிது காலத்திற்குள், அத்தேவாலயம் அமைந்திருந்த தெருவுக்கு நேர் எதிர்புறத்தில் இருந்த ஒரு கிறிஸ்துவ தேவாலயத்தின் இயக்குனர்கள், தங்களுடைய பழைய தேவாலாயம் இருந்த அதே இடத்தில் ஒரு புதிய தேவாலயத்தை எழுப்ப தீர்மானித்தனர்; அதன் காரணமாக, அப்புதிய கட்டடத்தை எழுப்புவதற்கு முன் அவர்கள் பழைய கட்டத்தை உடைக்க வேண்டியிருந்தது. அந்நிலையில், புதிய கட்டடம் கட்டப்படுகின்ற வரை, அங்கு வழிபாட்டுக்காக வருகின்ற கிறிஸ்துவர்கள் வழிபாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக ஓர் இடம் தேவைப்பட்டது. எனவே, இயேசு கிறிஸ்துவின் மெய்நிலையை எந்த யூத தேவாலயத்தில் அப்துல் பஹா நிலைநாட்டியும் முன்னெடுத்தும் பேசினாரோ, அதே தேவலாயத்தின் யூதகுருவான மார்ட்டின் ஏ. மேயர் அவர்கள் (அவரது ஆன்மா சாந்தியடையுமாக), நெடு நீண்ட காலத்திற்கு யூதர்களுக்கும், கிறிஸ்தவர்களுக்குமிடையே நிலவி வந்த துவேஷ உணர்வுகளிலிருந்து முற்றாக விடுபட்ட நிலையில், தனது யூத தேவாலயத்தில் ஒவ்வொரு ஞாற்றுக் கிழமையிலும் தங்களுடைய வழிபாட்டை நடத்திக் கொள்ளுமாறு கிறிஸ்தவர்களுக்கு அன்புடன் அழைப்பு விடுத்தார்.

இந்தத் தயாளமிக்க அழைப்பு உடனடியாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு, அதன் பிறகு சுமார் ஒன்பது மாதங்களுக்கு ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையன்றும் யூத தேவாலயம் தனது பழைய ஏற்பாடு தொடர்பான வழிபாட்டை நடத்திய நிலையில், அதே இடத்தில் கிறிஸ்துவ தேவாலயம் தனது பழைய மற்றும் புதிய ஏற்பாடு தொடர்பான வழிபாட்டை நடத்தி வந்தது.

இயேசு கிறிஸ்துவின் காலத்திலிருந்து இதற்கு முன்பு இது போன்றதொரு சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளதா? யூதர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் சம்பந்தப்பட்ட ஐக்கிய சந்திப்புக் கூட்டங்கள் உட்பட பல வேளைகளில் பல்வேறு சமயத்தினரின் ஐக்கிய சந்திப்புக் கூட்டங்கள் கடந்த காலங்களில் நடந்திருப்பது உண்மையே. பஹாய் சமயம் முதன் முதலாக உலக அளவில் 1893ம் ஆண்டு சிக்காகோ நகரில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட உலக சமயங்களின் மாநாட்டில் பல்வேறு சமயத்தினர் ஒன்றுகூடி வழிபாடு நடத்தியிருக்கின்றனர். ஆனால், ஒரு விஷேச அழைப்பின்பேரில், ஒப்வொரு வாரமும், ஒப்வொரு ஞாயிற்றுக் கிழமைதோறும், பல மாதங்களுக்கு ஒரு யூத தேவாலயத்தில் ஒரு கிறிஸ்தவ பிரிவினர் வழிபாடு நடத்தும் செயல் முந்தைய வரலாற்றில் நடைபெற்றுள்ளதா?

இது பற்றி அப்துல் பஹாவுக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டபோது, அவரும் பின்வரும் ஒரு நிருபத்தை எழுதினார்:

“பாதிரியார் மார்ட்ன் ஏ. மேயர் அவர்கள் வெளிப்படுத்தியுள்ள மேன்மைநிலை மற்றும் மனிதத்தன்மை தொடர்பாக, கிறிஸ்தவர்கள் தங்களது வழிபாட்டை நடத்திக் கொள்வதற்குத் தனது யூத தேவாலயத்தில் பாதிரியார் மார்ட்ன் ஏ. மேயர் அவர்கள் இடம் வழங்கியுள்ள செயலும், நடவடிக்கையும் நித்திய காலமும் நிலைத்து நிற்கும். எதிர்வரும் காலங்களிலும், சகாப்தங்களிலும் மார்ட்ன் ஏ. மேயர் அவர்களின் நன்நோக்கம் நூல்களில் குறித்துக் கொள்ளப்படுவதுடன், உலக வரலாற்றின் பணிகள் எல்லா மனிதர்களின் உதடுகளிலும் நிலையாக வலம் வரும். ” தனது தேவாலயத்தின் புத்தக அறையில் மார்ட்ன் ஏ. மேயர் அவர்கள் அமர்ந்திருந்தபோது ஒரு நாள் அவரிடம் இச்செய்தி வழங்கப்பட்டது. அதன் காரணமாக அவர் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைந்தார். (ஆதாராம் மே

ற்கின் நட்சத்திரம், தொகுதி 20, எண்.4, ஜூலை 1929)22 ஏப்ரல் 2021


BIC GENEVA, 5 மார்ச் 2021, (BWNS) – ஐக்கிய நாடுகள் சபை மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் அதிகாரிகள், அரசியல்வாதிகள், அரசாங்க அதிகாரிகள், மத பிரமுகர்கள், மற்றும் முஸ்லீம் தலைவர்கள், வழக்கறிஞர்கள், முக்கிய மனித உரிமை வக்கீல்கள், விவசாயிகள் சங்கங்கள், நடிகர்கள் மற்றும் பிற முக்கிய நபர்களையும் உள்ளிட்ட ஈரானில் துன்புறுத்தப்பட்ட பஹாய்களுக்கு ஆதரவாக ஓர் உலகளாவிய பிரச்சாரம் முன்னோடியில்லாத வகையில் ஒருமைப்பாட்டை உருவாக்கியுள்ளது.

பிரச்சார ஆதரவாளர்கள் ஈரானில் பஹாய்களின் துன்புறுத்தலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் எனவும், குறிப்பாக வடக்கு ஈரானில் உள்ள இவெல் என்ற கிராமத்தில் உள்ள பஹாய்களுக்குச் சொந்தமான மூதாதையர் நிலங்களை திருப்பித் தருமாறும் அழைப்பு விடுத்தனர்; அவை நில உரிமையாளர்களின் மத நம்பிக்கைகள் காரணமாக ஈரானிய அரசாங்கத்தால் சட்டவிரோதமாக பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருந்தன..

ஈரானிய பஹாய்கள் பல தசாப்தங்களாக அனுபவித்து வரும், பன்முகத்தன்மை மற்றும் புவியியல் பரவலில் தனிச்சிறப்பான மனித உரிமை மீறல்கள் தொடர்பாக சர்வதேச சமூகத்தின் தொடர்ச்சியான கூக்குரலை அதன் கவலை அலை பிரதிபலிக்கிறது.

“கடந்த வாரத்தில், ஈரானில் ஒரு சிறிய கிராமத்தில் பஹாய்களின் குரல்கள் உலகளாவியதாக மாறியது. இது, அரசாங்கங்கள், அமைப்புகள், முக்கிய நபர்கள், குழுக்கள் மற்றும் உலகெங்கிலும் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான நேர்மையான நபர்கள் வழங்கிய அசாதாரண ஆதரவின் பலன்” என ஜெனீவாவில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பஹாய் சர்வதேச சமூகத்தின் பிரதிநிதி டயேன் அலாய் கூறினார். “இந்த அசாதாரன ஆதரவு ஈரானின் நடவடிக்கைகளை கண்டனம் செய்வது மட்டுமல்லாமல், சர்வதேச சமூகம் ஈரானில் நீண்டகாலமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள பஹாய்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கின்றது என்பதைக் காட்டுகிறது.”

ஈவெலில் உள்ள பஹாய்களுக்குச் சொந்தமான சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய ஈரானிய நீதிமன்றங்கள் தீர்ப்பளித்ததன் பின்னணியில், இந்த பிரச்சாரம் வந்துள்ளது, இப்பறிமுதலினால் டஜன் கணக்கான குடும்பங்கள் உள்நாட்டில் இடம்பெயர்ந்து பொருளாதார ரீதியாக வறிய நிலையில் உள்ளனர். பஹாய்கள் ஈரானின் மிகப்பெரிய முஸ்லீம் அல்லாத மத சிறுபான்மையினர் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் விரிவாக ஆவணப்படுத்தப்பட்ட 42 ஆண்டுகால அரசு அனுமதி பெற்ற முறைமையான துன்புறுத்தலின் இலக்காக இருந்து வந்துள்ளனர்.

மத அல்லது நம்பிக்கை சுதந்திரத்திற்கான ஐ.நா.வின் சிறப்பு அறிக்கையாளர் அஹ்மத் ஷாஹீத், “முறையான துன்புறுத்தல்களை [மற்றும்] உரிமை மீறல்களை எதிர்கொள்கின்ற”, ஈரான் பஹாய்களுடன் தான் ஒன்றுபட்டிருப்பதாகக் கூறிறார்.

ஐரோப்பிய ஒன்றிய அதிகாரிகள் மற்றும் ஐ.நாவின் முன்னாள் சிறப்பு அறிக்கையாளர் மிலூன் கோதாரி ஆகியோரின் பங்களிப்புடன் இவெலின் நிலைமை குறித்து ஐரோப்பிய நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு webinar (இணைய கருத்தரங்கு) நடைபெற்றது. கூடுதலாக, ஈரான் உறவுகளுக்கான ஐரோப்பிய நாடாளுமன்றக் குழுவின் தலைவரான கொர்னேலியா எர்ன்ஸ்ட், பஹாய்களை ஒரு “குறிப்பாக பாதிக்கப்படக்கூடிய நிலையில் உள்ள சமூகம்” என அழைத்ததோடு ஈரானிய அரசாங்கத்தின் “பஹாய்களுக்கு எதிரான பேரழிவுகரமான கொள்கைகளைக்” கண்டித்தார்.

ஈரானின் தலைமை நீதிபதி இப்ராஹிம் ரைசிக்கான, 50’க்கும் மேற்பட்ட நீதிபதிகள், வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் முன்னாள் அட்டர்னி ஜெனரல் ஆகியோரின் திறந்த கடிதத்தில் முன்னாள் கனேடிய பிரதம மந்திரி பிரையன் முல்ரோனி கையெழுத்திட்டார். நீதிமன்ற தீர்ப்பு “சர்வதேச மனித உரிமைத் தரங்களிலிருந்து மட்டுமல்ல, ஈரானிய அரசியலமைப்பின் உரை மற்றும் நோக்கத்திலிருந்தும் வேறுபட்டுள்ளது” என அக் கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அத்திறந்த மடல் தி குளோப் மற்றும் மெயில் செய்தித்தாள் மற்றும் சிபிசி உட்பட பரவலாக விளம்பரப்படுத்தப்பட்டது.

ஐ.நா. அபிவிருத்தி திட்டத்தின் அதிகாரிகள், உலக வங்கி, ராக்ஃபெல்லர் அறக்கட்டளை, வணிக பிரமுகர்கள் மற்றும் உலகெங்கிலும் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களின் கல்வியாளர்கள் உட்பட உலகளாவிய உணவு முறைகள் மற்றும் விவசாய வல்லுநர்கள், இவெலில் உள்ள பஹாய்களை “கடின உழைப்பு , குறைந்த வருமானம் கொண்ட விவசாயத் தொழிலாளர்கள் தங்கள் வீடுகள் மற்றும் விவசாய நிலங்களைத் தவிர்த்து வாழ்வாதாரத்தை சம்பாதிப்பதற்கான வழிமுறைகள் மற்றும் வழிமுறைகள் இல்லாதவர்கள்” என விவரிக்கும் மற்றும் அவர்களின் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்வதில் “அச்சத்தை” வெளிப்படுத்தும் ஒரு திறந்த மடலில் கையெழுத்திட்டனர்

ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள விவசாய சமூகத்தின் சார்பாக ஒருமைப்பாட்டை வெளிப்படுத்தும் மனதை நெகிழச் செய்யும் வீடியோ செய்தியால் இந்த அழைப்பு ஆதரிக்கப்பட்டது. இது ஈரானிய அரசாங்கத்தையும் நீதித்துறையையும் “நிலத்தையும் சொத்துக்களையும் அவற்றின் உரிமையாளர்களான இவெலில் உள்ள பஹாய் விவசாயிகளுக்குத்” திருப்பித் தருமாறு கோரிக்கை விடுத்தது.

கனேடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இப்பிரச்சாரத்திற்குத் தங்கள் குரல்களையும் ஒரு வீடியோவில் சேர்த்தனர். அதில் அவர்கள் ஈரானுக்கு “பஹாய் சொத்துக்களை திருப்பித் தரவும், ஈரானின் குடிமக்களாகிய அவர்களின் மனித உரிமைகளை மதிக்கவும்” கோரிக்கை விடுத்தனர்.

கனடா மற்றும் ஸ்வீடனின் வெளியுறவு அமைச்சர்கள், மார்க் கார்னியோ மற்றும் ஆன் லிண்டே, ஒவ்வொருவரும் இவெலின் நிலைமை குறித்து அறிக்கைகளை வெளியிட்டனர், பாகுபாடு மற்றும் பஹாய்களுக்குச் சொந்தமான சொத்துக்களைப் பறிமுதல் செய்வது குறித்து எச்சரிக்கையை வெளிப்படுத்தினர். பிரேசில், ஜெர்மனி, நெதர்லாந்து, யுனைடெட் கிங்டம் மற்றும் அமெரிக்காவிலிருந்து பிற அரசாங்க அதிகாரிகளும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் இவெலில் நடைபெற்ற பறிமுதலைக் கண்டித்ததுடன், பஹாய்களைத் துன்புறுத்துவதை நிறுத்துமாறு ஈரானை வலியுறுத்தினர்.

ஈரானில் பஹாய் சமூகத்திற்கு அங்கீகாரம் வழங்கும்படி இரண்டு அரசாங்கங்களின் அதிகாரிகள் அழைப்பு விடுத்தனர். “இவெல் கிராமத்தில் பஹாய் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்வதை நிறுத்துங்கள்” என்று நெதர்லாந்தின் மதம் அல்லது நம்பிக்கைக்கான சிறப்பு தூதர் ஜோஸ் டூமா கூறினார். “கடைசியாக பஹாய்களை ஒரு மத சமூகமாக அங்கீகரிக்கவும்.” உலகளாவிய மத சுதந்திரத்திற்கான ஜெர்மன் மத்திய அரசு ஆணையர் மார்கஸ் க்ரூபெல், ஈரான் பஹாய்களை அங்கீகரிக்கவும், “பஹாய் சமூகங்களின் பாகுபாடு மற்றும் துன்புறுத்தலுக்கு” ​​முற்றுப்புள்ளி வைக்கவும் அழைப்பு விடுத்தார்.

சர்வதேச மத சுதந்திரத்திற்கான அமெரிக்க ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள அமெரிக்க அறிக்கை, ஈரானிய அரசாங்கத்தின் “ஈரானில் பஹாய்களை அவர்கள் சமயத்தின் அடிப்படையில் குறிவைக்கும் நடவடிக்கைகளின் “ ஆபத்தான விரிவாக்கத்தை ”கண்டித்தது.

உலகெங்கிலும் உள்ள முஸ்லீம் தலைவர்களும் இந்தப் பிரச்சாரத்தில் இணைந்தனர், “இந்த அநீதியை நிவர்த்தி செய்ய” ஈரானுக்கு அழைப்பு விடுத்து, “வேறு மதத்தை பின்பற்றுவதால் குடிமக்களிடமிருந்து நிலத்தை பறிமுதல் செய்ய இஸ்லாம் ஒரு அரசாங்கத்தை அனுமதிக்காது,” எனக் கூறினார்.

இந்தியாவில் உள்ள முஸ்லீம் தலைவர்களிடமிருந்து (அகில இந்திய தன்சீம் ஃபலாஹுல் முஸ்லிமீன் மற்றும் அகில இந்திய சஃபி சங்கம்), அமெரிக்கா, யுனைடெட் கிங்டம், கனடா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா ஆகியவற்றிலிருந்து வரும் அறிக்கைகள் ஈரானின் அரசாங்கத்திற்கு ஒரு சக்திவாய்ந்த சமிக்ஞையை அனுப்பியது. அதில் அதன் கூற்றுக்களுக்கு மாறாக, இரானிலுள்ள அவர்களின் இணை மதவாதிகள் தங்கள் நடவடிக்கைகளை இஸ்லாமிய சட்டத்திற்கு எதிராக இருப்பதாக பார்க்கவில்லை என குறிப்பிடப்பட்டது.

இது தவிர, ஈரானுக்கு வெளியே உள்ள பதினான்கு முக்கிய ஈரானிய மத அறிஞர்கள் ஈரானின் அரசாங்கம் “நாடு முழுவதும் பஹாய் சொத்துக்களை மிருகத்தனமாக பறிமுதல் செய்வதை முடிவுக்குக் கொண்டுவர வேண்டும்” என்றும் பஹாய்களைப் பாதித்துள்ள “துன்புறுத்தல், பகைமை மற்றும் அவமானங்களை” நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்றும் “அவசரமாகக் கோருவதற்கு” ஒரு கூட்டு அறிக்கையை வெளியிட்டது. ஈரானில் மனித உரிமைகள் குறித்த நிபுணரான ரெஸா அஃப்ஷரி எழுதிய வோல் ஸ்ட்ரீட் ஜேர்னலில் ஒரு முக்கிய கருத்து கட்டுரையும் வெளியிடப்பட்டது.

ஜனநாயகத்திற்கான அமெரிக்க இஸ்லாமிய மன்றம், மத்திய கிழக்கு சிறுபான்மையினர் மீதான அவதூறு எதிர்ப்பு லீக் பணிக்குழு, யுனைடெட் ஃபோர் இரான், ஈரானில் மனித உரிமைகளுக்கான அப்துர்ரஹ்மான் போரமண்ட் மையம், சுதந்திர மாளிகை, டீட்ரிச் போன்ஹோஃபர் நிறுவனம் உள்ளிட்ட அமெரிக்காவில் உள்ள சிவில் சமூக அமைப்புகள் மற்றும் பிறர், தீர்ப்பை வழங்கிய இரண்டு நீதிபதிகளான திரு ஹசன் பாபேய் மற்றும் திரு சதேக் சவட்கோஹி ஆகியோருக்கான மற்றொரு திறந்த கடிதத்தில் கையெழுத்திட்டனர்.

உலகளாவிய கிறிஸ்தவ ஒற்றுமை, ரவுல் வாலன்பெர்க் மையம், பிரேசிலின் தேசிய தேவாலயங்கள் கவுன்சில், தென்னாப்பிரிக்காவின் சட்ட வள மையம் மற்றும் ஜெர்மனியின் மனித உரிமைகளுக்கான சர்வதேச சங்கம் ஆகியவையும் இவெலில் உள்ள பஹாய்களுடன் ஒற்றுமையுடன் நின்ற பல நம்பிக்கை மற்றும் சிவில் சமூக குழுக்களில் அடங்கும்.

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், மனித உரிமை ஆர்வலர்கள், நடிகர்கள் மற்றும் சாதாரண குடிமக்கள் ஆயிரக்கணக்கானோர் ஒரு ட்விட்டர் புயலில் சேர்ந்து #ItsTheirLand என்ற ஹேஷ்டேக்குடன் (hash tag) இவெலில் நில அபகரிப்பு பற்றிய கட்டுரைகளையும் ஒருமைப்பாடு சார்ந்த செய்திகளையும் பகிர்ந்து கொண்டனர். சமூக ஊடக உந்துதல் 35,000 ட்வீட்களை உலகெங்கிலும் சுமார் 52 மில்லியன் மக்களை சென்றடைந்தது, ஒரு கட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியாவில் இந்த ஹேஷ்டேக் பிரபல நிலையில் இருந்தது. பாரசீக மொழி ட்விட்டரிலும் இதற்குச் சமமான ஹேஷ்டேக் பிரபலமானது.

ஈரானுக்கு வெளியே உள்ள பிரபல ஈரானிய கல்வியாளர்கள், ஆசிரியர்கள், ஆர்வலர்கள், நடிகர்கள் மற்றும் கலைஞர்கள், மாசி அலினெஜாட், மேக்ஸ் அமினி, நாசனின் பொனியாடி, நினா அன்சாரி, அப்பாஸ் மிலானி, சினா வலியோல்லா, ஓமிட் ஜலிலி, மஜியார் பஹாரி, லடன் போரமண்ட் மற்றும் பலர் ட்விட்டர் புயலில் இணைந்தனர். அதே போன்று அமெரிக்க நடிகர்களான ரெய்ன் வில்சன், ஜஸ்டின் பால்டோனி மற்றும் ஈவா லாரூ மற்றும் பிரிட்டிஷ் நாவலாசிரியரும் நகைச்சுவை நடிகருமான டேவிட் பேடியலும் இதில் இணைந்தனர்.

“பஹாய் துன்புறுத்தலுக்கான ஈரானிய அரசாங்கத்தின் மத அடிப்படையிலான உந்துதல் உலகிற்கு அம்பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதை இவெலில் பஹாய்களுக்கான ஆதரவின் வெளிப்பாடு நிரூபிக்கிறது. ஈரான் தனது பஹாய் சமூகத்தை நடத்தும் விதம் முன்னெப்போதையும் விட, சர்வதேச சமூகத்தில் மட்டுமல்ல, ஈரானியர்களாலும் அரசாங்கங்கள், சிவில் சமூக குழுக்கள் மற்றும் தனிநபர்களின் வளர்ந்து வரும் கோரஸால் கண்டிக்கப்படுகிறது, ”என்று திருமதி அலாய் கூறினார். “நம்புவதற்கான சுதந்திரம் ஒரு அடிப்படை உரிமையாகும், அது எந்தவொரு தனிநபரிடமிருந்தும் ஓர் அரசாங்கத்தால் பறிக்கப்பட முடியாது. உலகம் ஈரானைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது, அப்பாவி பஹாய்களின் நம்பிக்கைகளுக்காக முற்றிலும் ஆதாரமற்ற துன்புறுத்தலை அரசாங்கம் முடிவுக்குக் கொண்டுவர வேண்டும் என்று கோருகிறது.”

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1495/