Feeds:
பதிவுகள்
பின்னூட்டங்கள்

“உள்ளடக்கிய மொழிவுகளை உருவாக்குதல்”: ஆஸ்திரேலிய வெளியீடு பகிரப்பட்ட அடையாளத்தை சுட்டிக்காட்டுகிறது


25 நவம்பர் 2020


சிட்னி – வரலாறு, கலாச்சாரம், பண்புகள் பற்றி வேறுபட்ட கண்ணோட்டங்கள் மற்றுமில்லாமல் அவற்றில் சிலவன எதிர்மாறானவையாகவும் இருக்கும் ஒரு சமுதாயத்தில் எவ்வாறு வேற்றுமைகளைக் கடந்திடும் ஒரு பொதுவான அடையாள உணர்வை உருவாக்குவது? அதே வேளை சில பிரிவினர்களுக்கு சாதகமாக அமையாத வகையிலும் மற்றவர்களின் மதிப்பை குறைக்காத வகையிலும் இதை எப்படி உருவாக்குவது?

அஸ்திரேலியா நாட்டின் பஹாய் சமூகம் மேற்குறித்த கேள்விகளுக்கும் அவைத்தொடர்பான மற்ற கேள்விகளுக்கும் விடை காண ஓர் இரண்டாண்டு ஆய்வு செயல்திட்டத்தினை வகுத்து, அத்திட்டத்தில் நூற்றுக்கணக்கானவர்களை பங்கு பெற வைத்தது.

அஸ்திரேலியா நாட்டின் பஹாய் சமூகம் மேற்குறித்த கேள்விகளுக்கும் அவைத்தொடர்பான மற்ற கேள்விகளுக்கும் விடை காண ஓர் இரண்டாண்டு ஆய்வு செயல்திட்டத்தினை வகுத்து, அத்திட்டத்தில் நூற்றுக்கணக்கானவர்களைப் பங்கு பெற வைத்தது. இதில் எல்லா மாகாணங்களிலிருந்தும் வட்டாரங்களிலிருந்தும் வந்த அதிகாரிகள், சமூக ஸ்தாபனங்கள், செய்தியாளர்கள், மற்றும் ஏராளமான சமூக நடவடிக்கையாளர்களும் அடங்குவர்.

இவர்களுடன் நடத்தப்பட்ட கலந்துரையாடல்களின் பலனாக ஒரு புதிய வெளியீடு ‘அனைவரையும் உட்படுத்தும் ஒரு மொழிவை உருவாக்குதல்’ என்ற தலைப்பில் பிரசுரிக்கப்பட்டது. கடந்த வாரம், பஹாய் வெளி விவகார அலுவலகத்தின் ஏற்பாட்டினால் நடந்தேரிய, ’சமூக பிணைப்பும் உட்படுத்துதலும்’ பற்றிய ஓர் ஐந்து நாட்கள் மாநாட்டின் போது முதன்முறையாக வெளியிடப்பட்டது.

அந்த மாநாட்டின் தொடக்க நிகழ்வில், நியூ சவ்த் வேல்ஸ் ஆளுனர், மாகரட் பீஸ்லி, அரசாங்கமும் நிறுவணங்களும் நாட்டுப் பிரஜைகளிடையே வலுவான உறவை ஏற்படுத்துவதற்கான பங்கின் முக்கியத்துவத்தைப பற்றி ஆழந்த உட்கருத்துடன் பேசினார்.

“இந்த அருமையான ‘அனைவரையும் உட்படுத்தும் ஒரு மொழிவை உருவாக்குவது’ எனும் பஹாய் வெளியீட்டினை படைப்பதற்கு நடந்தேறிய எல்லாரையும் உட்படுத்திய கலந்தாலோசனைகள் முயற்சியே ஒரு மிக சிறப்பான உதாரணம். எவ்வாறு ஒரு நிறுவணம் பல்வேறு பின்னனியைச் சார்ந்தவர்கள், இருபாலினர், வேறுபட்ட ஆற்றலுடையோர், ஆற்றல் குறைவானோர், வெவ்வேறு சமயத்தினோர் ஆகியவர்களை ஈடுபடுத்தி பல நிலையில் அவர்களோடு கலந்துரையாடல் நடத்துவதற்கு தனது நேரத்தையும் செயல்பாடுகளையும் அர்ப்பணிக்கலாம் என்பதற்கு இது ஓர் எடுத்துக்காட்டு.”

அம்மாநாட்டின் மற்றொரு அங்கத்தில், நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான அய்ன் அலெய் என்பவர் பஹாவுல்லாவின் “உலகம் ஒரு நாடு, மனிதர்கள் அதன் பிரஜைகள்” என்ற திருவசனத்தை குறிப்பிட்டு , “ சமூக பிணைப்புக்கு இதுவே ஆரம்பப் புள்ளியாக வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். நம்மை நாம் எல்லோரும், தேசிய எல்லைகளைக் கடந்த, இன வேற்றுமைகளைக் கடந்த, சமய வேற்றுமைகளைக் கடந்த, சமூக, பொருளாதார நிலை வேற்றுமைகளைக் கடந்த, சமமான உலக பிரஜைகளாக காணவேண்டும்,”என கருத்துரைத்தார். “ இம்மையக் கொள்கையான மனித குலத்தின் சம நிலை –

இதுதான் என்னை மிகவும் பஹாய் சமயத்தின்பால் கவர்கின்றது” என மேலும் கூறினார்.

ஒரு கற்றல் செயல்முறையை ஆரம்பிப்பது

வெளி விவகார அலுவலகத்தின் இயக்குனரான இடா வாக்கர் அந்த ஆய்வு செயல்திட்டம் எவ்வாறு ஒரு கற்றல் செயல்முறையாக ஆரம்பித்தது என்பதை விளக்கினார். “2017’இல் சமூக பிணைப்புப் பற்றிய சொல்லாடல் தேசிய அரங்கில் முக்கியமாக வெளிப்பட்டு வந்தது. அப்பொழுதும், இன்றும், இப்பிரச்சனையைத் தடையின்றி, அதாவது, போதுமான நேரம், ஆதிக்கக் குரல் எழுப்பாத சூழ்நிலை, யாவரும் செவிமெடுக்கவும், அவர்களது குரல் கேட்கப்படவும் அனுமதிக்கப்படும் வகையில், ஆராய்வதற்கு ஒன்றிணைக்கும் தலங்கள் தேவைப்பட்டன”.

2018’க்குள் வெளி விவகார அலுவலகம் இந்த சொல்லாடலில் அதிகமாக ஈடுபாடு காட்டி வந்தது. பல்வேறு சமூக நவடிக்கையாளர்கள் மற்றும் அரசாங்க இலாகாக்களின் ஊக்குவிப்பினால், ‘அனைவரையும் உட்படுத்தும் ஒரு மொழிவை உருவாக்குதல்’ என்ற கருத்து உருவெடுக்கத் தொடங்கியது.

“இந்த செயல்முறை நாடு முழுவதும் வெவ்வேறு மெய்நிலைகளை- கிழக்கு மற்றும் மேற்கு, கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற, மற்றும் அடிமட்டத்திலிருந்து தேசிய மட்டத்திற்கு வரையான மாறுபட்ட குரல்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் அறிந்தோம். இந்த அளவிலான செயல்பாட்டை இயக்குவதற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய பலர் தேவைப்பட்பனர் ”என்று திருமதி வாக்கர் கூறினார்.

2019’ஆம் ஆண்டின் மத்தியில் ஒரு சில மாகாணங்களில் சிறிய கூட்டங்கள் நடைபெற்றன. நாட்டின் பல்வேறு வட்டாரங்களில் இன்னும் அதிக எண்ணிக்கையிலான வழிநடுத்துனர்களை அடையாளம் கண்ட பிறகு மேலும் அதிகமான கூட்டங்கள் நடை பெறுவதற்கு முடிந்தது. “வழிநடத்துனர்கள் இணைப்பினை தோற்றுவிக்கக்கூடிய தலங்களை உருவாக்குவதற்கான குணங்கள் மற்றும் மனப்போக்குகளின் முக்கியத்துவத்தை ஆழ்ந்து சிந்திப்பதற்கு பயிற்சி நிகழ்வுகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டன. இப்பயிற்சி நிகழ்வுகள் வழிநட்ததுனர்கள் எவ்வகையான ஊடுருவும் கேள்விகளை கேட்க வேண்டும் என்பதை சிந்திக்க வைத்தன.

ஓர் உள்ளடக்கும் மொழிவை உருவாக்குதல் எனும் பிரசுரம், அதிகாரிகள், கல்வியாளர்கள், சமுதாய நடவடிக்கையாளர்கள், மற்றும் ஆஸ்திரேலியா முழுவதுமுள்ள மக்களுடன் நடத்தப்பட்ட ஓர் இரண்டு வருட உரையாடலின் பலனாகும்.

“வழிநடத்துனர்கள் கூட்டங்கள் நடைபெறும் உள்ளூரிலிருந்து வருபவராக இருக்க வேண்டியது முக்கியம். இது அவர்கள் உள்ளூர் பிரச்சனைகளையும் விவகாரங்களையும் அறிந்தவர்களாக இருப்பதை உறுதிபடுத்துகின்றது. இந்த அனுகுமுறை, வழிநடத்துனர்களும் பங்கேற்பாளர்களும் மாதத்திற்கு ஒருமுறை நடக்கும் கூட்டத்தின் இடைவெளியின் போது தங்களது கலந்துரையாடல்களை தொடர்வதற்கு வழிவகுத்தது.”

இறுதியில் அச்செயல் திட்டம் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரே நேரத்தில் பல்வேறு மாகாணங்களில் ஐம்பது கூட்டங்கள் நடைபெறும் வகையில் இயங்கியது.

வேற்றுமைகளைக் கடப்பது

சொல்லாடல் தலத்தில் பங்கு கொண்ட ஒருவர் வேறுபட்ட மக்களிடையே இன்னும் ஆழமான தொடர்புகளை ஏற்படுத்த வேண்டிய அவசியத்தைப் பற்றி இவ்வாறு கருத்துரைத்தார்: “ஆஸ்திரேலியா நாட்டில் வெவ்வேறு பாதைகள் தனித்துவமான சூழ்நிலையில் ஒன்று சேர்ந்துள்ளன. அதன்வழி முடிச்சாக இணைக்கப்பட்ட தொடர் கதைகள் உருவாக்கபட்டுள்ளது. ஆயினும் இந்த முடிச்சை அவிழ்த்துவிட நாம் எந்த அளவு விருப்பம் கொண்டுள்ளோம்? இந்த முடிச்சு இல்லையென்றால் நாம் அனைவரும் பிரிக்கப்பட்டவர்களாகவும் ஒருவர் மற்றவரோடு எந்த ஒரு உறவையும் கொண்டில்லாதவர்களாகவும் ஆவோம்.”

“ஆஸ்திரேலியா இன்னும் நிறைவு அடையாத பயணத்தில் உள்ளது என நாம் கருதினால், புதிய ஒன்றை உருவாக்க நாம் விருப்பம் கொண்டுள்ளோமா?”

சமூகத்தின் எல்லா துறைகளிலும் பல்வகைமையை வளர்க்க முயற்சிப்பது தேவையானது என்றாலும், மக்களை ஒன்றிணைக்கவோ, அல்லது முக்கிய விஷயங்களில் ஒருமித்த கருத்தை உருவாக்கவோ, அது மட்டுமே போதாது. “ பூர்வீகக் குடி மக்களின் கதைகளும், ஐரோப்பிய குடியேறிகளின் கதைகளும், அண்மையில் குடியேறியவர்களின் கதைகளும் பேசப்பட வேண்டும், அதே வேளையில் அவை சமரசத்தில் ஒன்று படுத்தப்பட வேண்டும் என திருமதி வாக்கர் மேலும் விளக்கினார்.

“சமூக பிணைப்பு பற்றிய சொல்லாடலில் வெளி விவகார அலுவலகம் ஈடுபட ஆரம்பித்த போது, பல்வேறு சமூக நடவடிக்கையாளர்கள் மேற்குறித்த கதைகள் தனித் தனியான பாதைகளில் பயணம் செய்து வருகின்றன எனவும் ஆனால் அவை ஒன்றாக பிணைக்கப்படவில்லை என்று கூறினர். இச்செயல் திட்டம் சமூகத்தின் வெவ்வேறு பகுதியினர் இந்த ‘அனைவரையும் உட்படுத்தும் தொடர்கதையின்’ வழி தாங்கள் அனைவரும் ஒரே பயணப் பாதையில் செல்பவர்களாக காண்பதற்கு அனுமதித்துள்ளது.”

செயல்முறையின் பங்கேற்பாளர்கள், வேறுபாடுகளைக் களைவதற்கான செயல்முறையில் வரலாறு குறித்த கேள்விக்கு விடைகானப்பட வேண்டுமெனும் கேள்வியைப் பற்றி உரையாடினர். இந்த வளமான கலந்துரையாடல்களிலிருந்த கிடைத்த அகப்பார்வைகளிலிருந்து ஓர் உள்ளட்ககும் மொழிவை உருவாக்கதல் “நாம் எங்கிருந்து வருகிறோம்?” எனும் பகுதியில் ஆரம்பிக்கின்றது.”

“இச்செயல் திட்டத்தின் ஆரம்பக் கட்டத்தில், செயல்பாட்டில் பங்கெடுத்தவர்கள், வேற்றுமைகளை கடக்க வேண்டுமென்றால் , வரலாறு சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகளை நாம் நிச்சயமாக எதிர் நோக்க வேண்டும் என்பதை அவர்கள் கலந்துரையாடல்களில் எழுப்பினர். இந்த சொல்லாடல்களிலிருந்து பெறப்பட்ட ஆழமான கருத்தாக்கங்களின் அடிப்படையில், ‘அனைவரையும் உட்படுத்தும் மொழிவுகளை உருவாக்குவது’ எனும் ஆய்வு வெளியீடு, ‘நாம் இது வரை கடந்து வந்த பாதை யாது?’ என்ற தலைப்பினை கொண்ட ஒரு பகுதியில் இக்கேள்விகளை பரிசீலித்து விடை காண்கின்றது. இப்பகுதி நாட்டின் வளமான, தொன்மை வாய்ந்த வரலாற்றை கவனத்திற்கு கொண்டு வருவதோடு, தற்கால சவால்களையும் வாய்ப்புக்களையும் அது கோடிட்டுக் காண்பிக்கின்றது. “நமது வரலாற்றில் ஊடுருவிச் செல்லும் ஒரு பொதுவான நூல் யாதெனில், நம் வரலாற்றில் நல்ல காலங்களின் கதைகளும் கெட்ட காலங்களின் கதைகளும் உள்ளன, வெட்கப்பட வேண்டிய தருணங்களும் பெறுமை கொள்ள வேண்டிய தருணங்களும் உள்ளன. மாசில்லா பதிவேடுகளைக் கொண்ட தேசம் கிடையாது. இருப்பினும் இட இழப்புக்கும் துன்பங்களுக்கும் ஆளானவர்கள், குறிப்பாக பூர்வீகக் குடியினர், மாபெரும் மீட்டெழுச்சியைக் காண்பித்துள்ளனர். அநீதியையும் நெருக்கடியையும் கடப்பதற்கான மனித ஆன்மாவின் சக்தி, நம் சமூகத்தின் பரினாம வளர்ச்சியினை வளமாக்கி உருவமைத்ததில் ஒரு பிரதான அம்சமாகும்.”

பகிரப்பட்ட பண்புகளை அடையாளம் காணுதல்

ஆரம்பத்தில் கடினமாக இருந்த போதும், செயல் திட்டத்தில் பங்கேற்றவர்கள், மேலும் அதிகபட்ச அளவிலான சமரசத்திற்கு இருக்கும் தடைகளை அகற்றுவதற்கு பொதுவான பண்புகளை அடையாளம் காண்பதின் தேவையை உணர்ந்தனர். கோவிட் நோய் பரவலின் தாக்கம் இந்த செயல்பாட்டில் பங்குபெற்றவர்கள் மத்தியில் ஒரு பொதுவான அடையாளத்தை உருவாக்குவதின் முக்கியத்துவத்தை மேலும் அதிகரித்தது என ஆஸ்திரேலியா நாட்டு பஹாய் வெளி விவர அலுவலகத்தைச் சேர்ந்த திரு வீனஸ் கலேசி கூறுகிறார். அவர் மேலும் கூறியதாவது: “ஆரம்பத்தில் பங்கேற்றவர்கள் பண்புகளைப் பற்றி பேசுவதற்கு அச்சம் கொண்டனர் – எங்கே மற்றவர்களின் மனதை புண்படுத்தி விடுவார்களோ என்ற அச்சத்தினால். ஆனால் கோவிட் நோய் பரவுதல் எல்லாரையும் தாக்க ஆரம்பித்ததுடன், அந்த நெருக்கடியை எதிர்நோக்கும் பொருட்டு, மக்கள் இன்னும் அதிகமான அன்பையும், தாராளத்தன்மையையும் காட்டினர், மற்றும் அந்நியர்களிடம் கூட மனம் திறந்தனர். இது நாம் ஒரு சமூகமாக நம்மை எவ்வாறு காணுகிறோம் என்பதை மிகைப்படுத்தியதும் அல்லாமல் இந்த நெருக்கடிக்குப் பின் எத்தகைய பண்புகள் நம் மத்தியில் நீடிக்க வேண்டும் என்பதை தெளிவாக எடுத்துரைப்பதற்கான ஆற்றலையும் அளித்தது. அதன் பிறகு நாம் அனைவரும் ஏற்றுக் கொள்ளும் பண்புகளும், மற்ற ஆன்மீக நியதிகளான நீதி, இரக்கம், நமது உள்ளார்ந்த ஒருமைத் தன்மை ஆகியவை ஒரு திசை காட்டும் குறிப்பாக அமைந்தன.

தற்போதைய சுகாதார நெருக்கடிக்கு முன்னர் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள். இரண்டு ஆண்டுகளில், ஆஸ்திரேலியாவின் பஹாய்கள் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் மண்டலங்களில் உள்ள அதிகாரிகள், சிவில் சமூக அமைப்புகள், பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் ஏராளமான சமூக நடவடிக்கையாளர்கள் உட்பட நூற்றுக்கணக்கான பங்கேற்பாளர்களுடன் பகிரப்பட்ட அடையாளம் தொடர்பான கேள்விகளை ஆராய்ந்தனர்..

இந்த சொல்லாடல்களின் வழி எல்லாரும் ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடிய பண்புகளை அடையாளம் காண்பதற்கு ஒரு முக்கிய ஆற்றல் தேவை என்பது தெளிவானது. அக்குறிப்பிட்ட ஆற்றலை அந்த வெளியீட்டில் இவ்வாறு விவரிக்கப் படுகின்றது: நிகழ் காலத்து பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண உதவிடும் நம்பிக்கைகள், பண்புகள், பழக்க வழக்கங்கள் ஆகியவற்றை தழுவுவதிலும், பிரச்சனைகளைக்கு தீர்வு காணத தடையாக இருக்கும் காலம் கடந்த நம்பிக்கைகள், பண்புகள், பழக்கவழக்கங்கள் ஆகியவற்றை தள்ளி வைப்பதற்குமான திறந்த மனப்பான்மையும் நெகிழ்வுத்தனம்மையும் கொண்டிருப்பதேயாகும்.

பங்கு பெற்றவர்களால் அடையாளம் காணப்பட்ட பண்புகள், குணங்கள், இயல்புகள் – இவைகளில் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டவை அந்த வெளியீட்டில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன: மனித குலத்தின் ஒருமைத் தன்மையும் பல்வகைமையில் ஒற்றுமையும்; கூட்டுத் தீர்வு காண்பதற்கு கலந்துரையாடல் வழிமுறை; எல்லா மக்களுடைய மேன்மயையும் களெரவத்தையும் அங்கீகரித்தல்; உடனுழைப்பு; எல்லா விஷயங்களிலும் கற்றல் மனப்போக்கு; புதிய வாழ்வு முறைகளுக்கு திறந்த மனப்போக்கை கொண்டிருத்தல்.

இறுதியில், பல மாநிலங்களினூடே நடைபெற்ற மாதாந்திரமான ஒன்றுகூடல்களைப் பேணி, 50 வட்ட மேஜை உரையாடல்களுக்கு வழிவகுத்தது.

சொல்லாடலை விரிவடையச் செய்தல்

இந்த அனுபவத்திலிருந்து நமக்குத் தெரியவருவது, எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பொதுவான ஒப்புதலை அடைவதற்கு அனைவரும் ஏற்றுக் கொள்ளும் பண்புகள் பற்றாமை அல்ல மாறாக ஒருவர் மற்றவரைப் பற்றி இன்னும் ஆழமாக அறிந்து கொள்வதற்கான தளங்களின் பற்றாக் குறையே நமது சவாலாகும் என திருமதி வாக்கர் விளக்கம் கொடுத்தார். அவர் மேலும் கூறியதாவது: “நாம் எதிர் நோக்கும் பிரச்சனைகள், ஒரு குழுவினருக்காக மற்ற குழுவினரால் தீர்க்க முடியாது. பொதுவாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட பண்புகளையும் தூர நோக்கத்தையும் வளர்ச்சி அடைய செய்யவும் அமுலாக்கம் செய்வதற்கும் தளங்களை ஏற்படுத்துவோமானால், நாட்டில் காணப்படும் அதிமிகு ஆற்றல்களை அவிழ்த்துவிட முடியும். இச்செயல் திட்டத்தின் சொல்லாடல் கூட்டங்களில் பங்கு பெற்றவர்கள் பலர் சமுதாயத்திற்கு தங்கள் பங்கினை ஆற்றுவதற்கான தீர்மானத்தில் உறுதி பூண்டுள்ளனர்.

அனைவரையும் உட்படுத்தும் மொழிவுகளை உருவாக்குதல் செயல்திட்டத்தின் ஆலோசனை குழுவில் பணியாற்றிய, குயின்ஸ்லாந்து மாகாணத்திலுள்ள கிரிபித் பல்கலைக் கழகத்தின் சமய கலாச்சாரங்களிடையிலான தொடர்புத் துறை இயக்குணர் பிராய்ன் அடம்ஸ், இந்த செயல்திட்டத்தைப் பற்றி இவ்வாறு கூறுகிறார்: “நாங்கள் செயற்கையான ஒரு விரிவான அடையாளத்தை உருவாக்க முயற்சிக்கவில்லை. நமது தனித் தனி அடையாள இழைகளைப் பிரித்து அவற்றை ஒன்றாகப் பின்னி இந்த மொழிவை உருவாக்கியுள்ளோம். இச்செயல்பாடு உடனுழைப்பின் வாயிலாகவும், மரியாதையான செவிமெடுத்தல் வாயிலாகவும், ஏராளமான உழைப்பினாலும் இந்த அடையாளம் ஒன்றாக உருவாக்கப் பட்டுள்ளது.”

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜேஸன் ஃபாலின்ஸ்கி சிட்னி பஹாய் வழிபாட்டு இல்லத்திற்கு விஜயம் செய்கிறார். அங்கு அவருக்கு ஓர் உள்ளடக்கும் மொழிவு பிரசுரம் வழங்கப்பட்டது.

இச்செயல்திட்டத்தின் பலனாக பல அரசாங்க, சமூக நிறுவணங்களுடன் ஏற்படுத்தப்பட்ட உறவின் வழி சமுதாயத்திலுள்ள மற்ற பிரிவுகளுடன் ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்புக்களைப் பற்றி, வெளி விவகார பஹாய் அலுவலக இயக்குனரும், ஆஸ்திரேலியா தேசிய ஆன்மீக சபை உறுப்பினருமான திருமதி நட்டாலி மொபின் இவ்வாறு கூறுகிறார்: “வெளி விவகார அலுவலகம் இச்செயல்திட்டத்தை ஆரம்பித்த போது, இது இவ்வளவு பெரியதாக ஆகும் என எதிரப்பார்க்கவில்லை. அதன் ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய விளைவு, செயல்திட்டத்தில் பங்கேற்றவர்களோடு ஏற்ப்படுத்தப்பட்ட உறவு. நாடு தழுவிய அளவில் ஒரு மக்கள் தொடர்பு வலைப் பின்னல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் பல்வேறு குழுக்களும், உள்ளூர், மாகாண, தேசிய சமூகத் தலைவர்களும், அரசாங்கத் துறைகளின் தலைவர்களும் அடங்குவர்.

நடைபெற்ற மாநாட்டில், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், திருமதி அய்ன் அலி , கல்வி இலக்கியங்களிலிருந்து, எவ்வாறு சமூக பிணைப்புப் பற்றிய புதிய கருத்தாக்கங்கள் இன்னும் பரவலாக சமுதாயத்தில் ஊடுருவ வேண்டும் என கருத்துரைத்தார். “ எவ்வாறு அமைதி என்பது வெறுமனே போர் இல்லாத நிலையாக கருதப்பட முடியாதோ, அவ்வாறே சமூக பிணைப்பு என்பது வெறுமனே சமூகத்தில் கருத்து வேறுபாடும் ஒற்றுமையின்மையும் இல்லாத நிலையாக கருதப்படக் கூடாது.” சமூக பிணைப்பு தனிப்பட்ட ஒரு கொள்கையினால் ஏற்படுத்தப்படலாகாது, மாறாக எல்லா கொள்கைகளும் சமூகப்பிணைப்புக்கு பங்காற்ற வேண்டுமென அவர் மேலும் கூறினார். அவர் மேலும் கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள பஹாய் திரு வசனத்தை சுட்டிக்காட்டி, சமூக பிணைப்பு பற்றிய கலந்துரையாடலுக்கு அது மிகத் தேவையானது என்றார்: “செழிப்பில் தாராளத்தன்மையுடனும், துன்பத்தில் நன்றியுணர்வுடனும் இருங்கள். உங்கள் அண்டையரின் நம்பிக்கைக்குத் தகுதியானவனாக இருங்கள். பிரகாசமான, நட்பான முகத்துடன் அவரைப் பாருங்கள். … இருளில் நடப்பவர்களுக்கு ஒரு விளக்கு போலவும், துக்கப்படுபவர்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமாகவும், தாகமுள்ளவர்களுக்கு ஒரு கடல் போலவும், துன்பப்படுபவர்களுக்கு ஒரு புகலிடமாகவும், அடக்குமுறையால் பாதிக்கப்பட்டவரின் பாதுகாவலராகவும் இருங்கள். … அந்நியருக்கு ஒரு வீடாக இருங்கள், வலியில் அவதிப்படுவோருக்கு தணிக்கும் மருந்தாக ஆவீர்..”

அனைவரையும் உட்படுத்தும் மொழிவை உருவாக்குதல் என்ற அறிக்கையும், நடந்தேறிய மாநாட்டின் பதிவும் மேல் விவரங்களும் ஆஸ்திரேலியா பஹாய் சமூகத்தின வெளி விவகார அலுவலக இணையப் பக்கத்தில் காணலாம்.

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1470/


பாப்புவா நியூ கினி: வழிபாட்டு இல்லம் உருபெற்று வருகின்றது


25 நவம்பர் 2020


போர்ட் மோரெஸ்பி, பாப்புவா நியூ கினி – பாப்புவா நியூ கினி, போர்ட் மோரஸ்பி’யின் வாய்கானி பகுதியை அணுகும் போது, தற்போது கட்டுமானத்தில் இருக்கும் பஹாய் வழிபாட்டு இல்லத்தின் உயர்ந்து வரும் கட்டமைப்பு எல்லா திசைகளிலிருந்தும் கண்களுக்குப் புலப்படுகின்றது.  பூர்த்தியான பிறகு, எல்லா பின்னணிகளையும் சார்ந்த மக்களுக்குத் திறந்திருக்கும் இந்த வழிபாட்டு இல்லம், வழிபாட்டிற்கும் சமுதாய சேவைக்குமான ஒரு மையமாக செயல்படும்.

பாப்புவா நியூ கினி தேசிய வழிபாட்டு இல்லத்தின் ஒரு மெய்நிகர் வடிவம் (இடம்). அருகில் (வலம்) அக்கட்டமைப்பு கட்டுமானத்தின் தற்போதைய மேம்பாடு. மைய கட்டிடத்தின் ஒரு நுண்ணிய வேலைப்பாட்டுடனான எஃகு கட்டமைப்பு வெளிப்புறத்தின் தனித்துவமான பின்னல் வடிவத்தைக் காட்டுகிறது.

“800’க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளையும் அதே அளவு பல பழங்குடியினரையும் கொண்ட பப்புவா நியூ கினியில், வழிபாட்டு இல்லம் நாட்டின் அனைத்து மக்களுக்குமான ஒற்றுமையைக் குறிக்கிறது” என்று நாட்டின் பஹாய் தேசிய ஆன்மீக சபையின் செயலாளர் கன்ஃபூசியஸ் இகோய்ரேரே கூறுகிறார். “பாரம்பரிய நெசவு முறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட கோவிலின் வடிவமைப்பு, ஒற்றுமையை அடையாளப்படுத்துகின்றது. இந்தக் கலை வடிவமானது, சிறப்பு சந்தர்ப்பங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட கூடைகளிலிருந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் அல்லது விசேஷ நிகழ்வுகளில் பயன்படுத்தப்படும், குடும்பம் மற்றும் நண்பர்களுக்கு நெய்யப்பட்ட பாய்கள் வரை நாட்டில் எல்லா இடங்களிலும் காணப்படுகிறது. எங்கள் மாறுபட்ட பின்னணிகள் மற்றும் பழக்கவழக்கங்களுக்கிடையில் நாங்கள் எவ்வாறு ஒன்றாக வருகிறோம் என்பதை நெசவு நினைவூட்டுகின்றது.”

வாய்கானி பகுதியை அணுகும் போது, தற்போது கட்டுமானத்தில் இருக்கும் பஹாய் வழிபாட்டு இல்லத்தின் உயர்ந்து வரும் கட்டமைப்பு எல்லா திசைகளிலிருந்தும் கண்களுக்குப் புலப்படுகின்றது.

கடந்த டிசம்பரில் வழிபாட்டு இல்லத்தின் அஸ்திவாரங்கள் நிறைவடைந்ததிலிருந்து, வெளிப்புறத்தின் தனித்துவமான நெசவு வடிவத்தை அடையாளப்படுத்தும் மைய கட்டமைப்பின் நுண்ணிய எஃகு கட்டமைப்பில் பணிகள் மேம்பாடு கண்டுள்ளன. ஜெர்மனி மற்றும் போலந்தை தளமாகக் கொண்ட ஒரு பொறியியல் நிறுவனமான Werkstudio’வினால் வடிவமைக்கப்பட்ட எஃகு குவிமாடத்திற்கான ஒரு புதுமையான வடிவமைப்பு, பொருள்களின் சிக்கனமான பயன்பாட்டுடன் அதற்குத் தேவையான பலத்தை வழங்குகிறது.

கடந்த டிசம்பரில் வழிபாட்டு இல்லத்தின் அஸ்திவாரங்கள் நிறைவடைந்ததிலிருந்து, வெளிப்புறத்தின் தனித்துவமான நெசவு வடிவத்தை அடையாளப்படுத்தும் மைய கட்டமைப்பின் நுண்ணிய எஃகு கட்டமைப்பில் பணிகள் மேம்பாடு கண்டுள்ளன.

கோவிலுக்கு பக்கவாட்டு வலிமையை வழங்கும் ஒன்பது நுழைவு விதானங்களுடன் கட்டமைப்பின் முறைமை இடைமுகம் ஆகின்றது.  அதன் பகுதிகள் நிறைவடையும் தருவாயிலுள்ள இந்த அமைப்பு, இறுதியில் அதன் உச்சியில் தரை மட்டத்திலிருந்து சுமார் 16 மீட்டர் உயரத்தை எட்டும் ஒரு எஃகு குவிமாட வலையைத் தாங்கி நிற்கும்.

இறுதியில் அதன் உச்சியில் தரை மட்டத்திலிருந்து சுமார் 16 மீட்டர் உயரத்தை எட்டும் ஒரு எஃகு குவிமாட வலையை கட்டமைப்புமுறை தாங்கி நிற்கும்.

உள்ளூர் மரக்கட்டைகளைப் பயன்படுத்தி கோயிலின் நுழைவாயில்களை அலங்கரித்திட விருக்கும் மரப் பேனல்களுக்கான வடிவமைப்புகள் முடிவு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. மத்திய கட்டிடத்தைச் சுற்றியுள்ள தோட்டங்களுக்கான திட்டமிடலும் நடைபெற்று வருகிறது.

திரு இகோய்ரேரே, “மக்கள், ஆறுதலையும் அமைதியையும் காண்பதற்கும் தங்களின் சிருஷ்டிகர்த்தாவிற்கு நேரம் ஒதுக்கவும் மனிதகுலத்திற்கு சேவை செய்வதற்கான உத்வேகத்தைப் பெறுவதற்கும் வழிபாட்டு இல்லம் ஒரு சூழ்நிலையை வழங்கிடும்.

கட்டமைப்புமுறையின் சில பகுதிகள் நிறைவடைகின்றன

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1469/


ஐநா தீர்மானம் இரான் நாட்டில் மனித உரிமை மீறல்களைக் கண்டிக்கின்றது


19 நவம்பர் 2020


BIC நியூ யார்க் — ஐக்கிய நாட்டு பொது சபையின் செயற்குழு ஒன்று கடந்த புதன்கிழமையன்று, இரான் நாடு அதன் பஹாய் சமய உறுப்பினர்கள் உட்பட அதன் பிரஜைகள் அனைவர்பாலும் மனித உரிமைகளைக் கடைப்பிடிக்குமாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

நியூ யார்க்கில், ஐநா பொது சபை மண்டபம்

பொதுச் சபையின் மூன்றாவது செயற்குழு 79 வாக்குகள்  சாதகமாகவும் 32 வாக்குகள் எதிராகவும் பங்கெடுப்பில் கலந்துகொள்ளாத 64 வாக்குகளுடன் தீர்மானத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்தது.

தீர்மானம் ஈரானை “சட்டம் மற்றும் நடைமுறையாக, … பொருளாதார கட்டுப்பாடுகள் உட்பட சிந்தனை, மனசாட்சி, மதம் அல்லது நம்பிக்கையின் அடிப்படையில், பஹாய் சமூகத்தின் உறுப்பினர்கள் உட்பட, கல்வி பெறுவதற்கான மறுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் உட்பட அனைத்து வகையான பாகுபாடுகளையும் நீக்க வேண்டும் … “தீர்மானம், அங்கீகரிக்கப்பட்ட மற்றும் அங்கீகரிக்கப்படாத மத சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான பிற மனித உரிமை மீறல்களுக்கும் “முற்றுப்புள்ளி” வைக்க வேண்டுமென வலியுறுத்தியுள்ளது.

40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, ஈரானில் உள்ள ஒட்டுமொத்த பஹாய் சமூகமும் அரசினால் ஆதரிக்கப்படும் துன்புறுத்தல்களுக்கு உட்பட்டுள்ளது, பஹாய் அனைத்துலக சமூகம் (BIC) இதைப் பல தலைமுறைகளாக அதன் ஒவ்வொரு உறுப்பினர்களையும் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் வாழ்க்கை, மற்றும் மரணத்திலும் கூட பாதிக்கும் பல பரிமாணங்கள் கொண்ட ஒரு செயலாக விவரிக்கிறது.

BIC, “ஈரானிய அதிகாரிகள் பயன்படுத்தும் குறிப்பிட்ட தந்திரோபாயங்கள் சில நேரங்களில் மாறிவிட்டாலும், ஒரு சாத்தியமிக்க அமைப்பு எனும் முறையில் பஹாய் சமூகத்தை அழிக்கும் நோக்கம் ஈரானில் முழு ஆற்றலுடன் தொடர்கிறது.”

ஐக்கிய நாடுகள் சபை BIC’யின் முதன்மை பிரதிநிதி பானி டுகால், “அதிகாரிகள் உன்னிப்பான கவனத்துடன் பல்வேறு வழிகளில், பஹாய்களை பொதுத் துறையிலிருந்து விலக்குவதற்கும், தங்கள் நம்பிக்கைகளை வெளிப்படுத்துவதைத் தடுப்பதற்கும், பொருளாதார ரீதியாக அவர்களை வறுமைப்படுத்துவதற்கும், அவர்களின் அறிவுசார் முன்னேற்றம், அவர்களின் வரலாறு மற்றும் கலாச்சாரத்தின் தடயங்களை அழிப்பதுடன், அவர்களைப் பற்றிய தவறான தகவல்களையும் பரப்பி, அவர்களுக்கு எதிராக வெறுப்புமிக்க ஒரு சூழலை உருவாக்குவதற்கு அவர்களுக்கு எதிராக பொதுமக்களைத் தூண்டுவதன் மூலம், இதைச் செய்துவருகின்றனர்.

“ஈரான் நாடு இந்த தீர்மானத்தில் உள்ள பரிந்துரைகளுக்கும், அதன் குடிமக்களின் மனித உரிமைகளை நிலைநிறுத்துவதற்கான சர்வதேச சமூகத்தின் கோரிக்கைக்கும் இனி கவனம் செலுத்தும் என்று நம்புவோமாக.”

தீர்மானம் டிசம்பர் மாதம் பொதுச் சபையின் பிரதான அமர்வில் உறுதிப்படுத்தப்படும்.

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1468/


அப்துல் பஹாவின் நினைவாலயம்: கட்டமைப்பு அஸ்திவாரங்களுக்கு மேல் உயர்கின்றது


25 நவம்பர் 2020


பஹாய் உலக மையம் – அப்துல்-பஹா நினைவாலயத்தின் அஸ்த்திவாரங்களின் பூர்த்திக்குப் பிறகு, முதல் செங்குத்தான அம்சங்கள் இப்பொழுது எழுப்பப்படுகின்றன. வட்ட வடிவவியலின் அடியில் அமைந்திருக்கும் கட்டமைப்பின் நிலத்தடி பகுதியும் வடிவம் பெறத் தொடங்குகிறது.

அப்துல்-பஹா நினைவாலயத்தின் அஸ்த்திவாரங்களின் பூர்த்திக்குப் பிறகு, முதல் செங்குத்தான அம்சங்கள் இப்பொழுது எழுப்பப்படுகின்றன.

மத்திய சதுக்கத்தின் இருபக்கங்களிலும் உள்ள விளிம்புகளுக்கு ஸ்திரத்தன்மையை வழங்கும் கான்கிரீட் தளங்களைப் போடுவதற்கான பணி தீவிரமடைகின்றது.

கீழே வழங்கப்பட்டுள்ள தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட படங்கள் தற்போது நடப்பிலிருக்கும் பணிகளின் ஒரு காட்சியை வழங்குகின்றன.

மத்திய அடித்தலங்கள் போன்றே, பல ஆதரவுத் தூண்கள் தரைக்குள் மிக ஆழமாக பதிக்கப்பட்டும், இப்போது இவை பல கட்டங்களிலான, நிலக்காட்சி விளிம்புகளுக்கான தளங்கள் அமைக்க வலுவூட்டப்பட்ட கான்கிரீட் அடுக்குடன் மூடப்பட்டிருக்கின்றன.

கட்டமைப்பின் ஒரு பகுதியின் நெருக்கக் காட்சி

சன்னதியின் வடிவமைப்பு மத்திய சதுக்கத்தை உள்ளடக்கிய இரண்டு சாய்வான விளிம்புகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. பிளாசாவுக்கு மேலே உள்ள ஒரு சிக்கலான குறுக்கு நெடுக்கான தட்டி கட்டமைப்பின் உள் பகுதிக்கு விளிம்புகளை இணைக்கிறது. ஒவ்வொரு விளிம்புக்கும் ஒரு கான்கிரீட் தளம் தயாரிக்கப்பட்டு, மேலே அமரும் நிலப்பரப்புக்கு ஸ்திரத்தன்மையை வழங்குகிறது.

கான்கிரீட் தளங்களை மண்ணிலிருந்து பிரித்திட “முந்தைய வெற்றிட” தொகுதிகள் ஒன்றாகப் பொருத்தப்படுகின்றன.

“முந்தைய வெற்றிட” தொகுதிகள் பொருத்தப்பட்டவுடன், கான்கிரீட் ஊற்றப்பட வலுப்படுத்தும் கம்பிகள் போடப்படுகின்றன.

தளத்தின் ஒரு பிரிவு முடிந்ததும், அடுத்ததின் தயாரிப்பு தொடர்கிறது. விளிம்புகளுக்கான கான்கிரீட் தளங்களின் கட்டுமானப் பணிகள் நிறைவடையும் தருவாயில் உள்ளன.

அப்துல்-பஹா சன்னதியின் கட்டுமானம் படிப் படியாகத் தொடர்கிறது.

கட்டுரைகள் மற்றும் சுருக்கமான அறிவிப்புகள் மூலம் செய்திச் சேவை திட்டத்தின் முன்னேற்றங்களைத் தொடர்ந்து வழங்கிவரும், அவை வலைத்தளத்தின் சிறப்புப் பிரிவில் காணப்படலாம்.

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1467/


மிர்ஸா மிஹ்டி

பிரார்த்திப்பதற்கு மிகவும் ஏதுவான கோட்டையின் மேல்தளத்தில், தூய்மையான கடல் காற்று வீச, கடலின் அலைகள் ஒசையெழுப்ப, கையில் ஜபமாலையுடன், அந்த அந்திப் பொழுதில் ஆழ்ந்த பிரார்த்தனையில் அவர் இருந்தார். எப்போதுமே திறந்திருக்கும் மேல்தள சாளரத்தைத் தவிர்ப்பதற்காக, தமது காலடிகள் ஒவ்வொன்றையும் கணக்கிட்டவாறு அவர் முன்னும் பின்னுமாக நடந்திடுவார். எப்போதும் அந்த சாளரத்தில் கவனமாக இருந்த அப்பேரொளியின் மைந்தன் அன்று காலடிகளின் கணக்கில் தவறிவிட்டார். அதன் விளைவு, சாளரத்தின் வழி தடுமாறி கீழே விழுந்தார். விழுந்தவர், சாளரத்திற்கு நேர் கீழே வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு மரப்பெட்டியின் மீது, அப்பெட்டியின் முனை ஒன்றின் மீது விழுந்தார். பெட்டியின் முனை அவரது நெஞ்சகத்தைத் துளைத்தது. விழுந்த அவரிடமிருந்து வேதனையின் ஒலியேதும் வரவில்லை. ஆனால், விழுந்த சத்தம் அங்கிருந்தோர் செவிகளில் பலமாகக் ஒலித்தது; அனைவரும் ஓடி வந்து பார்த்தனர். அங்கே துவண்ட நிலையில் பேரொளியின் மைந்தனான மிர்ஸா மிஹ்டி தரையில் இரத்த வெள்ளத்தில் வீழ்ந்து கிடந்தார்.

அதிதூய கிளை விழுந்த
இடம்

அரவம் கேட்டு பஹாவுல்லாவும் அங்கு வந்தார். வந்து, என்ன நடந்ததென தன் மகனிடம் கேட்டார். அதற்கு அதிதூய கிளையான மிர்ஸா மிஹ்டி, தான் எப்போதும் அந்த சாளரத்தின் தூரத்தை கணக்கிட்டே நடந்துவந்துள்ளதாகவும், ஆனால் அன்று அதில் தவறிவிட்டதாகக் கூறினார். அந்த விபத்தின் இறுதிமுடிவை பஹாவுல்லா முன்ணுணர்ந்தார். இத்தாலியரான மருத்துவர் ஒருவர் வரவழைக்கப்பட்டார், ஆனால் அவரது மருத்துவம் எவ்வித பலனையும் அளிக்கவில்லை. பெரும் வேதனையில் இருந்த போதும், அதிதூய கிளை தம்மைக் காண வந்த அனைவர்பாலும் நனவுடனேயே இருந்தார். படுகாயம் அடைந்திருந்த நிலையிலும் வருகை தந்தோர் அனைவரும் நின்றுகொண்டிருக்கும் போது தான் மட்டும் படுத்திருப்பது ஒளியின் மைந்தனான அத்தூய ஆன்மாவுக்குப் பெரும் சங்கடமாக இருந்தது.

விழுந்த இருபத்து இரண்டு மணி நேரத்தில் மிர்ஸா மிஹ்டி தமது இறுதி மூச்சை விட்டார். ஓர் இறை அவதாரம் எனினும், அவரும் மனித உணர்வுகளுடைய ஒரு தந்தையே. அவரும் பெரும் துக்கத்திற்கு ஆளானார். தாம் பெரும் துயரத்தில் ஆழ்ந்திருந்த போதும் மரணத்தின் வாசலிலிருந்த மிர்ஸா மிஹ்டியின் விருப்பம் என்னவென பஹாவுல்லா வினவினார். அதற்கு, தன்னலம், உலகப்பற்று ஆகியன சிறிதளவு கூட இல்லாத அதிதூய கிளையானவர், “பஹாவின் மக்கள் உங்கள் முன்னிலையை அடைய வேண்டும் என்பதே விருப்பமாகும்” அதற்கு என்னை பிணையாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் எனக் கூறினார். தமது செல்ல மகனாரின் உளக்கிடக்கையை நன்குணர்ந்தவரான, சர்வஞானி பஹாவுல்லா அவ்வாரே ஆகட்டும் என பதிலளித்தார், பேரொளி மைந்தனுக்கு தமது அந்த வரத்தை வழங்கினார். “அது அவ்வாறே நடக்கும்,” என பஹாவுல்லா கூறினார். “கடவுள் உன் விருப்பத்தைப் பூர்த்தி செய்வார்.” மிர்ஸா மிஹ்டியின் மரணம் 23 ஜூன் 1870’இல் நிகழ்ந்தது. எவ்வாறு இறை அவதாரமான அபிரஹாம் தமது மூத்த மகனான இஷ்மாயிலை பலி கொடுக்கும்படி கடவுளால் கட்டளையிடப்பட்டாரோ, அவ்வாரே பஹாவுல்லாவும் தமது மகனை கடவுளுக்கு அர்ப்பணித்தார். பஹாவுல்லா மிர்ஸா மிஹ்டியின் மரணத்தை இயேசு சிலுவையில் அரையப்படுதல், இமாம் ஹுஸேய்னின் தியாக மரணம் ஆகியவற்றுக்கு இணையானதாக ஆக்கியுள்ளார்.

பாதுகாவலர் ஷோகி எஃபெண்டி, பாப்’யி சகாப்தத்தில், பாப் பெருமானார் உலக மக்களின் உய்விற்காக தமது உயிரைத் தியாகம் செய்தார், பஹாய் சகாப்தத்தில் அதே காரணத்திற்காக மிர்ஸா மிஹ்டி தமது உயிரை அர்ப்பணித்தார் எனக் கூறியுள்ளார். “இறைவா, உமது சேவகர்கள் உயிர்ப்பூட்டப்படவும், உலகவாசிகள் அனைவரும் ஒன்றுமையடையவும் நீர் எனக்கு வழங்கியதனை நான் அர்ப்பணித்து விட்டேன்,” என ஒரு பிரார்த்தனையில் பஹாவுல்லா எழுதியுள்ளார்.

மிர்ஸா மிஹ்டி ஆரம்பத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட்ட நபி சாலே நினைவாலயம். கீழே நடுவில் மிர்ஸா மிஹ்டியின் கல்லறை

பெருந்துக்கத்தின் சாயல் முகத்தில் படர, அப்துல்-பஹா, சிறையின் முற்றத்தில் போடப்பட்டிருந்த ஒரு கூடாரத்திற்கு வெளியே முன்னும் பின்னுமாக விரைவாக நடந்தவாறு நல்லடக்கத்திற்கான ஏற்பாடுகளைக் கண்காணித்துக் கொண்டிருந்தார். கூடாரத்தில் மிர்ஸா மிஹ்டியின் உடல், பஹாவுல்லாவின் நம்பிக்கையாளர் ஆகியிருந்த ஒரு பிரபல அக்காநகரவாசியான  ஷேய்க் மஹ்மூட் அர்ராபி என்பவரால், நல்லடக்கத்திற்காக நீராட்டப்பட்டு முக்காடிடப்பட்டது. அதற்கு முன்பாக, இந்த ஷேய்க் மஹ்மூட் அப்துல்-பஹாவிடம் சென்று, புனிதவுடலை சிறைக் காவலாளிகளின் கைகள் தீண்டாதிருக்க, மிர்ஸா மிஹ்டியின் உடலை நீராட்டும் மற்றும் முக்காடிடும் கௌரவம் தமக்கே அளிக்கப்பட வேண்டுமென கோரினார். அக்கோரிக்கையை அப்துல்-பஹா ஏற்றுக்கொண்டார். அதன் பின்னரே சிறை முற்றத்தில் கூடாரம் போடப்பட்டு மிர்ஸா மிஹ்டியின் உடல் அங்கு கொண்டுசெல்லப்பட்டது. உடலை ஆயத்தம் செய்யும் பணிக்கு சில நண்பர்கள் உதவினர், அவர்களுள் பஹாவுல்லாவின் சமையல்காரரான அஃகா ஹுஸேய்ன் அஸ்ச்சி’யும் ஒருவராக இருந்தார். நீராட்டுக்குத் தேவையான நீரையும் பிற பொருட்களையும் அஸ்ச்சி கொண்டு வந்தார். ஷேய்க் மாஹ்முட் பஹாவுல்லாவின் இந்தத் தியாகமரணமுற்ற மகனை நல்லடக்கத்திற்கு ஆயத்தமாக்கினார்.

அக்காநகர் நிலவழி நுழைவாயில்

உடலை அடக்கம் செய்வதற்குத் தேவையான சவப்பெட்டியை வாங்குவதற்கு வசதியில்லாத நிலையில், தமது அறையில் இருந்த ஒரு கம்பளத்தை பஹாவுல்லா விற்க வேண்டியதாயிற்று. சிறைக் காவலர்களால் வழிநடத்தப்பட்டு, மிர்ஸா மிஹ்டியின் நல்லுடல், நகர எல்லைக்கு அப்பால், ஓர் அரபு இடுகாட்டில், திருக்குரானில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தீர்க்கதரிசிகளுள் ஒருவரான நபி சாலே’யின் கல்லறைக்கு அருகே அடக்கம் செய்யப்பட்டது. நல்லடக்க ஊர்வலத்தில் அக்காநகர பிரமுகர்களும் சேர்ந்து கொண்டனர். ஷோகி எஃபென்டி, ‘பஹாவின் ஒளியில் படைக்கப்பட்ட அவர்’, அதிவிழுமிய எழுதுகோல், அவரது சாந்தகுணத்திற்கு சான்றளித்த, அவரது விண்ணேற்றத்தின் மர்மங்களை அதே எழுதுகோல் குறிப்பிட்டிருந்த அவரின் உடல் சிறைக் காவலர்களால் வழிநடத்தப்பட்டு நகர எல்லைக்கு அப்பால், நபி சாலே’யின் கல்லறைக்கு அருகே அடக்கம் செய்யப்பட்டது. அவ்விடத்திலிருந்து எழுபது ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, டிசம்பர் 1939’இல் அவரது தாயாரின் உடலுடன், மிர்ஸா மிஹ்டியின் உடலும் கார்மல் மலைச் சாரலில், தமது தமக்கையாரின் கல்லறைக்கு அருகே, பாப் பெருமானார் நினைவாலயத்தின் நிழலின்கீழ் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டது.

மிர்ஸா மிஹ்டியின் பழைய கல்லறையின் தலைக்கல்

மிர்ஸா மிஹ்டி அடக்கம் செய்யப்பட்ட அதே நேரத்தில், முப்பதைந்து கிலோமீட்டர்கள் தாண்டி நாஸரெத் நகர்வரை உணரப்பட்ட பலமான நிலநடுக்கம் ஒன்று அம்மண்டலத்தை உலுக்கியது. அவ்வேளை, நாஸரெத்தில் தங்கியிருந்த நபில்-இ-காயினி அதைப் பதிவு செய்துள்ளார்.

பஹாவுல்லா, மறைந்த தமது மகனுக்கு எழுதிய ஓர் உரைப்பகுதியில் அந்த நிலநடுக்கத்தைக் குறிப்பிட்டு, “நீர் பூமியில் அடக்கம் செய்யப்பட்டபோது, உம்மை சந்திக்கும் ஆவலில் இப்பூமியே அதிர்வுற்றது,” என எழுதியுள்ளார். காஸ்வின் மாநில பஹாய்களுக்கு அன்றே ஒரு நிருபத்தை வரைந்தார். அதில், <strong><em>”இத்தருணம், அதிபெரும் சிறையில் அவரை பலி கொடுத்த பிறகு எம் முகத்திற்கு எதிரே எமது மகனின் உடல் நீராட்டப்படுகின்றது. அதனைக் கண்டு அப்ஹா திருக்கூடாரவாசிகளும், கதறியழுதனர், இவ்விளைஞருடன், வாக்களிக்கப்பட்ட திருநாளின் தேவரான இறைவனின் பாதையில் சிறைவாசத்தை அனுபவித்தோரும் புலம்பியழுதனர்” என எழுதியுள்ளார்.

அப்துல் பஹாவுடன்
மிர்ஸா மிஹ்டி

மிர்ஸா மிஹ்டி மறைந்த நான்கு மாதங்களுக்குப் பிறகு, அவரது தந்தையை தரிசிக்க வருவோருக்கான வழி திறக்கப்பட வேண்டுமெனும் அவரது இறுதி விருப்பம் நிறைவேறியது. தேசப்பிரஷ்டிகள் அனைவரும் அந்த இராணுவ முகாமிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு, அக்கா நகரில் குடியிருப்புகளைப் பெற அனுமதிக்கப்பட்டனர், வருகையாளர்கள் அங்கு அவர்களைச் சந்திக்கவும் வாய்பேற்பட்டது.

பஹாவுல்லாவுக்கும் ஆஸிய்யி காஃனுமிற்கும் ஏழு பிள்ளைகள் பிறந்தனர். அவர்களுள் நால்வர் குழந்தைப் பருவத்திலேயே இறந்துவிட்டனர். எஞ்சியிருந்த மூவரில் அப்துல் பஹாவே மூத்தவர், இரண்டாவது பாஹிய்யா காஃனும், மூன்றாவது மிர்ஸா மிஹ்டி.

பஹாவுல்லா சிய்யாச் சால் சிறையில் இருந்த போது, மிர்ஸா மிஹ்டிக்கு இரண்டே வயது. அவ்வேளை பஹாவுல்லாவின் தெஹரான் நகர இல்லம் சூரையாடப்பட்டு, சூரையாட வந்தவர்களிடமிருந்து தப்பிக்க பேரச்சமுற்ற, ஆறே வயதினரான பாஹிய்யா காஃனும் தமது தம்பியை இருக அனைத்தவாறு ஒளிந்துகொண்டிருந்ததாகக் கூறியுள்ளார். பஹாவுல்லாவுக்கு நாடுகடத்தல் ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்ட போது, வயது காரணமாக ஆஸிய்யி காஃனும் மிர்ஸா மிஹ்டியைத் தம்முடன் அழைத்துச் செல்ல இயலவில்ல. ஆஸிய்யி காஃனும் தாயாரின் பாதுகாப்பில் மிர்ஸா மிஹ்டியை விட்டுச்செல்ல வேண்டியதாயிற்று. பின்னர் மிர்ஸா மிஹ்டிக்குப் பன்னிரண்டு வயதான பிறகே அவர் பாக்தாத்தில் இருந்த தமது குடுப்பத்தாருடன் சேர்ந்துகொண்டார்.

மிர்ஸா மிஹ்டி மற்றும் அவரின் தாயாரின் நினைவுக்கல்லறைகள்

தன் தாயாருக்கு செல்லப் பிள்ளையான மிர்ஸா மிஹ்டி, அதன் பிறகு சுமார் பத்து வருட காலமே, தமது இருபத்து இரண்டாவது வயது வரை வாழ்ந்திருந்தார்.

தமது செல்வ மகனின் மரணம் ஆஸிய்யி காஃனுமை என்ன செய்திருக்கும் என்பதை நம்மால் கற்பன செய்திட இயலாது. ஓர் இறை அவதாரமும், கணவரும் ஆகிய பஹாவுல்லா, தம் மனைவியின் வேதனையின் ஆழத்தை, அவர் தமது இழப்பின் வேதனையை கடவுளின் திருவிருப்பத்துடன் எவ்வாறு சமரசப்படுத்த முயன்றார் என்பதை அவர் பூரணமாகப் புரிந்துகொண்டிருந்தார். தமது மனைவியின் வேதனையை அவர் தமது இன்சொற்களின் மூலம் தனித்தார்.

பழை அக்காநகர கட்டிடம் (அக்கால காவல் நிலையம்)

தமது தந்தையாரின் செயலாளராகப் பணியாற்றிய மிர்ஸா மிஹ்டி, புதிய நிருபம் ஒன்று வெளிப்படுத்தப்பட்ட போதெல்லாம் அவர் தம்மைச் சுற்றியிருந்தோரை ஒன்றுகூட்டி அந்தப் புதிய நிருபத்தை வாசித்து மகிழ்வார். அவரது மரணம் அவரைச் சுற்றியிருந்த அணைவரையும் வாட்டியது. பழைய கலகலப்பெல்லாம் மறைந்து அக்கா சிறையில் இருள் சூழ்தது போலாகிவிட்டது. அவரது இல்லாமையின் துயரம் தனிய வருடமாகியது.

இவ்வாறாகவே, மிர்ஸா மிஹ்டியின் மரணம் உலகில் ஒரு பெரும் மாற்றத்திற்கு வழிவகுத்தது. அவரது மரணத்தின் முழு மகத்துவமும் மர்மமும் வருங்காலத்தில்தான் முழுமையாக உணரப்படும்.


ஆஸ்திரேலிய பிரதமரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் அச்சமூகத்தின் நூறாம் ஆண்டுவிழாவை குறிக்கின்றனர்


13 நவம்பர் 2020


கேன்பரா, ஆஸ்த்திரேலியா – ஆஸ்த்திரேலிய பிரமரான, ஸ்காட் மொரிஸன், மற்றும் பிற தேசிய தலைவர்களும் ஆஸ்த்திரேலிய பஹாய் சமூகம் அந்த நாட்டில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு நூறு வருடங்கள் ஆனதையொட்டி அச்சமூகத்திற்குத் தங்களின் கனிவான பாராட்டைத் தெரிவித்துள்ளனர்.

பிரதமரும் பிற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் பஹாய் சமயத்தின் நூறாம் ஆண்டு விழாவை பாராளுமன்ற மற்றும் பிற நிகழ்ச்சிகளில் குறிக்கின்றனர்.

“பஹாய் நம்பிக்கை உள்ளிணைவு, மரியாதை ஆகியவற்றைக் கொண்டதாகும்” என்று பிரதமர் கூறினார். “பஹாய் சமயத்தின் மக்கள் சமத்துவம், உண்மை, மரியாதை ஆகிய விழுமியங்களின் மூலம் நமது சமூக நன்மைக்குப் பங்களிப்பு செய்கிறார்கள். இந்த விழுமியங்கள் ஒரு வளமான, பன்முக கலாச்சார, பல சமய சமுதாயத்திற்கான நமது தேசிய உறுதிப்பாட்டை பிரதிபலிக்கின்றன. … கடந்த 100 ஆண்டுகளாக பஹாய் சமூகம் நமது ஆஸ்திரேலிய சமூகத்தில் ஒரு தாராள மற்றும் மதிப்புடைய சமயக் குழுவாக இருந்து வருகிறது. சமயம் என்பது நம்பிக்கை சார்ந்தது மட்டுமின்றி அது இணைப்பைப் பற்றியதும் ஆகும். அது சமூகம் பற்றியது. இது பல வழிகளில் நம்மை ஒன்றிணைக்கிறது.”

இந்த நூறாம் ஆண்டைக் குறிக்கும் சவால்மிகு சூழ்நிலைகளைக் குறிப்பிட்டு, பிரதமர் தொடர்ந்து, “கோவிட்-19 தொற்றுநோயின் இந்த நேரத்தில் உங்கள் சமூகத்தை ஒட்டுமொத்தமாக பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதற்கான உறுதிப்பாட்டை மதிக்கும் அதே வேளையில், உங்கள் நம்பிக்கையை கொண்டாடுவதற்கும், உங்கள் சமூகத்தை இணைப்பதற்கும் தொடர்ந்து வழிகளைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு பஹாய் சமூகத்திற்கு நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். … நாம் அனைவரும் பகிர்ந்து கொள்ளும் நம்பிக்கையும் சமய நம்பிக்கையின் முக்கியத்துவமும் நாம் ஒன்றாக எதிர்கொள்ளும் இந்த சவால்களினூடே நமக்கு வழிகாட்டட்டுமாக.”

பஹாவுல்லாவின் பிறப்பு சார்ந்த ஆண்டு மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவில் பஹாய் சமூகத்தின் நூற்றாண்டு விழாவைக் குறிக்கும் பாராளுமன்ற நிகழ்ச்சிக்கான தமது செய்தியில், எதிர்க்கட்சித் தலைவரான அந்தோனி அல்பானீஸ்: “இந்த பூமியை நமது பொதுவான பந்தமாகப் பகிர்ந்து கொள்ளும் நாம் அனைவரும் ஒரே மனித குடும்பத்தின் சமமான உறுப்பினர்கள் என்று பஹாய் சமயம் கற்பிக்கிறது. இது நாம் பல வழிகளில் பகிர்ந்து கொள்ளும் ஒரு தத்துவமாகும்,” எனக் கூறினார்.

கான்பெர்ராவில் உள்ள பாராளுமன்ற கட்டிடத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற பஹாவுல்லா பிறந்த இருநூறாம் ஆண்டு விழாவிற்கான பாராளுமன்ற வரவேற்பறையில் பிரதமரின் பதிவு செய்யப்பட்ட கருத்துக்கள் தெரிவிக்கப்பட்டன. பாராளுமன்றத்தின் 14 உறுப்பினர்களும் அரசாங்க விருந்தினர்களும் இராஜதந்திரிகளும் உட்பட – சமய சமூகங்களும் பிற அமைப்புகளும் கலந்துகொண்டன — ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையினர் நேரடியாகவும் பிறர் இணையதளத்தின் வழியாகவும்.

பிரதமர் வெளிப்படுத்திய உணர்வுகளில் மற்ற தேசிய தலைவர்களும் இணைந்து கொண்டனர். எதிர்க்கட்சித் தலைவரான அந்தோனி அல்பானீஸ் தமது செய்தியில், “இந்தப் பூமியை நமது பொதுவான பந்தமாகப் பகிர்ந்து கொள்ளும் நாம் அனைவரும் ஒரே மனித குடும்பத்தின் சமமான உறுப்பினர்கள் என்று பஹாய் சமயம் கற்பிக்கிறது. … உங்கள் சமூகத்தின் உணர்வுகள் மற்றும் அன்பின் மூலம் உங்கள் ஒற்றுமை மற்றும் சமூக ஒத்திசைவு கொள்கைகள், நிச்சயமாக மனிதகுலம் அனைத்திற்குமான மரியாதை, என கொண்டாடுவதற்கு உங்களுக்கு நிறையவே இருக்கிறது.”

இந்த நிகழ்வுகளுக்குப் பிறகு, வியாழக்கிழமையன்று “பஹாவுல்லாவின் பிறப்பைக் கொண்டாடுவதிலும், ஆஸ்திரேலியாவில் 100 வருடமான பஹாய் சமூகத்தை நினைவுகூர்வதிலும் (சபை) மகிழ்ச்சியடைகிறது,” என ஆஸ்திரேலிய செனட் சபை ஒருமனதாக ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியது.

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜேசன் ஃபாலின்ஸ்கி (இடமிருந்து மூன்றாவது) பஹாய் சமூகத்தின் பிரதிநிதிகளுடன் நூற்றாண்டு விழாவைக் குறிப்பதற்கு கடந்த வாரம் சிட்னியில் உள்ள பஹாய் வழிபாட்டு இல்லத்திற்கான வருகை.

ஆஸ்திரேலியாவில் பஹாய் சமயத்தின் வரலாறு 1920’ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்காவிலிருந்து ஜான் ஹென்றி ஹைட் டன் மற்றும் கிளாரா டன் ஆகிய இரு பஹாய்களின் வருகையுடன் தொடங்கியது. அவர்களின் ஆரம்பகால முயற்சிகளிலிருந்து, இந்த சமூகம் அதன் சமூகத்தின் லௌகீக மற்றும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு பங்களிக்கும் மக்களின் பெரும் பல்வகையான மக்களை உள்ளடக்கியதாக வளர்ந்துள்ளது.

நூற்றாண்டு விழாவைக் குறிக்கும் வகையில் கடந்த வாரம் சிட்னியில் உள்ள பஹாய் வழிபாட்டு இல்லத்திற்கு விஜயம் செய்தபோது, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜேசன் ஃபாலின்ஸ்கி, “பஹாய்கள் தங்கள் நூற்றாண்டு விழாவை, மக்களை ஒன்றுகூட்டுவதன் மூலம் கொண்டாடுகிறார்கள். இது ஆஸ்திரேலியாவிற்கும் உண்மையில் உலகத்துக்கும் அவர்கள் அளித்த பங்களிப்பு குறித்து நிறையவே உரைக்கின்றது.

“நமது சமூகத்திற்கான உங்கள் பங்களிப்பு வளர்ந்து வருகிறது. … உங்கள் செய்தியும், ஒற்றுமை, நல்லிணக்கம் மற்றும் ஞானம் பற்றிய உங்கள் நம்பிக்கைகளும், நாம் அனைவரும், குறிப்பாக ஆஸ்திரேலியா முழுவதும் உள்ள சமூகங்களைப் பிரதிநிதிக்கும் நம் அனைவரும், இதை மனதில் பதித்துக்கொள்வது மட்டுமின்றி, தினசரியும் அதை நடைமுறைப்படுத்த முயலவும் வேண்டும்.”

ஆஸ்திரேலிய பஹாய் சமூகம் நாட்டில் அதன் நிறுவலின் நூற்றாண்டு விழாவைக் கொண்டாடுகிறது. 1920’ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்காவிலிருந்து இரண்டு பஹாய்கள், ஜான் ஹென்றி ஹைட் டன் மற்றும் கிளாரா டன் ஆகியோரின் வருகையுடன் ஆஸ்திரேலியா பஹாய் சமயத்தின் வரலாறு ஆரம்பித்தது.

அமைதி வாரம்: அமைதியை ஸ்தாபிப்பதில் உலகளாவிய ஆளுகையின் பங்கு


11 நவம்பர் 2020


BIC ஜெனீவா – கடந்த வெள்ளிக்கிழமை முடிவடைந்த ஜெனீவா அமைதி வாரத்தில் பஹாய் சர்வதேச சமூகத்தின் ஜெனீவா அலுவலகம் (BIC) உலகம் முழுவதும் அமைதி-நிர்மாணிப்பு முயற்சிகள் பற்றிய விவாதங்களில் பங்களிக்க பொது சமூக நடவடிக்கையாளர்கள், கல்வியாளர்கள், மற்றும் ஐ.நா. முகமைகளுடன் சர்வதேச அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளோடு இணைந்து கொண்டது.

BIC’யின் ஜெனீவா அலுவலகம், ஜெனீவா அமைதி வாரத்தில் பஹாய் சர்வதேச சமூகத்தின் ஜெனீவா அலுவலகம் (BIC) உலகம் முழுவதும் அமைதி-நிர்மாணிப்பு முயற்சிகள் பற்றிய விவாதங்களில் பங்களிக்க பொது சமூக நடவடிக்கையாளர்கள், கல்வியாளர்கள், மற்றும் ஐ.நா. முகமைகளுடன் சர்வதேச அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளோடு இணைந்து கொண்டது.

“அமைதி இன்று மானிடத்தின் மிகப்பெரிய கவலைகளில் ஒன்றாகும்,” என்கிறார் ஜெனீவா அலுவலகத்தின் பிரதிநிதியான சிமின் ஃபஹண்டெய். “எதிரே ஒரு நீண்ட பாதை உள்ளது என்றாலும், இன்னும் அதிக கூட்டு முதிர்ச்சியை நோக்கி மானிடத்தை நகர்த்தும் ஆக்கபூர்வமான சக்திகள் உள்ளன. வெவ்வேறு நடவடிக்கையாளர்களை ஒன்றுதிரட்டுவதன் மூலம், குறிப்பாக சமாதானத்திற்கான பல சவால்கள் COVID-19 தொற்றுநோயினால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு நேரத்தில், சமாதான வாரம் கருத்துப் பரிமாற்றத்திற்காக ஒரு முக்கியமான அனைத்துலக மன்றத்தை வழங்குகிறது,.”

https://news.bahai.org/story/1465/slideshow/2/

ஜெனீவா அலுவலகத்தின் பங்களிப்புகள், BIC’யின் சமீபத்திய அறிக்கையான  “ஒரு பொருத்தமா நிர்வாக”த்தின் அடிப்படையில் உலகளாவிய ஒத்துழைப்பு முறைமைகளை பலப்படுத்துவதற்கான முக்கிய தேவையின் மீது கவனம் செலுத்தியது. கடந்த வாரம் அலுவலகம் நடத்திய ஒரு கருத்தரங்கில்,  ஆளுகை, பொருளாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறைகளில் நிபுணத்துவம் பெற்ற பஹாய் சமூகத்தின் மூன்று உறுப்பினர்கள் BIC அறிக்கையின் தாக்கங்கள், “உலகளாவிய குடிமை நன்னெறி”க்கான அதன் அழைப்பு ஆகியவற்றை ஆராய்ந்தனர்.

சர்வதேச சுற்றுச்சூழல் மன்றத்தின் தலைவர் ஆர்தர் லியான் டேல், BIC அறிக்கை சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான சட்ட கட்டமைப்புகளை வலுப்படுத்தவேண்டியதன் அவசியத்தின்பால் எவ்வாறு கவனத்தை ஈர்க்கிறது என்று கூறுகிறார். “தற்போதைய உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் ஆட்சி முறை பெரும்பான்மையாக தன்னார்வமானது. தேசிய அல்லது பொருளாதார சுயநலத்தால் உந்தப்படும் சிலரின் எதிர்மாறான செயல்களால் சில அமைப்புகளின் சிறந்த முயற்சிகள் ஆற்றலற்றவையாக ஆக்கப்படுகின்றன.

“சுற்றுச்சூழல் நெருக்கடியானது, மனித இனத்தின் எந்தவொரு பிரிவின் நலன்களும் பிரிக்க முடியாத வகையில் ஒட்டுமொத்த நலன்களுடன் பிணைந்திருப்பதை நாம் காணும் போது, நமது உலகளாவிய பரஸ்பர தொடர்பை ஒப்புக்கொள்ள நம்மைத் தூண்டுகிறது.”

ஜெனீவா அமைதி வாரம் 2019’இல் ஓர் அமர்வு. வருடம் 2014 முதல், இந்த வருடாந்திர நிகழ்வு உலகம் முழுவதும் அமைதி-நிர்மாணிப்பு முயற்சிகள் பற்றி அறிய சிவில் சமூக நடவடிக்கையாளர்கள், கல்வியாளர்கள், நிபுணர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளை ஒன்றுகூட்டி வருகிறது.

உலகளாவிய ஆளுகை மன்றத்தின் நிர்வாக இயக்குனரான அகஸ்டோ லோபெஸ்-கிளாரோஸ், அறிக்கை “நெருக்கடியானது, குறிப்பிடத்தக்க சமூக மாற்றத்திற்கு அடிக்கடி திறக்கக்கூடிய சாத்தியங்களைப் பற்றி பேசுகிறது என்றார்.

“என்னைக் கவர்ந்த விஷயங்களில் ஒன்று … உலகில் இன்று செலவின முன்னுரிமைகள் பற்றி நடைபெறும் மறுசிந்தனையாகும். அரசின் வளங்களை நாம் ஒதுக்கீடு செய்த விதம், பல விளைவுத் திறமின்மைகள், தவறான முன்னுரிமைகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது என்பதைத் திடீரென்று அரசாங்கங்கள் உணர்ந்துள்ளன என்று நான் நினைக்கிறேன். உதாரணமாக, இராணுவ அடிப்படையில் பாதுகாப்பைப் பற்றி சிந்திப்பதைவிட, சமூக மற்றும் பொருளாதார நலன்களின் அடிப்படையில் பாதுகாப்பை மறுவரையறை செய்ய வேண்டிய அவசியத்தைப் பற்றி கேள்விப்படுகிறோம், மற்றும் 1945ல் ஐ.நா உருவாக்கப்பட்டதில் இருந்து நாம் இதே இராணுவ அடிப்படையில்தான் பாதுகாப்பைப் பற்றி சிந்தித்து வந்துள்ளோம்.”

https://news.bahai.org/story/1465/slideshow/5/

நெதர்லாந்த், ஹேக்கில் உள்ள ஒரு சர்வதேச வழக்கறிஞரான மயா கிராஃப், மனித திறனாற்றல் பற்றிய கருத்தை முன்னிலைப்படுத்தி, BIC அறிக்கையின் கூற்று: “உலகளாவிய சவால்களைத் தீர்ப்பதற்கான நமது திறனைப் பொறுத்த வரை, மனிதகுலத்திற்கு மிகவும் சாதகமான தொலைநோக்கை இது கொண்டுள்ளது. … நாம் கூட்டாக, அடிப்படையாக, பின்னர் இறுதியில், நமது பொதுமைத்தன்மையை ஏற்றுக் கொண்டால், … நமது அத்தியாவசிய ஒற்றுமைக்கு இந்த தெளிவான அங்கீகாரம் இருந்தால், புதிய சாத்தியங்கள் உருவாகும்.” அமைதி வாரத்தின் மீது நடைபெற்ற கலந்துரையாடல்களைப் பிரதிபலிக்கும், திருமதி ஃபஹான்டே கூறுகிறார்: “சமாதானத்தை நிறுவவேண்டிய அவசியம் பற்றிய அறிவு போதாது. BIC அறிக்கை கூறுவது போல், சர்வதேச அரசியல் மற்றும் அதிகாரத்தின் இயந்திரமானது பெருகிய முறையில் ஒத்துழைப்பு மற்றும் ஐக்கியத்தை நோக்கி செலுத்தப்பட வேண்டும். நாம் அனைவரும் ஒரே மனித குடும்பத்தின் ஒரு பகுதியினர் என்பதை ஒருவருக்கொருவர் பார்க்க வேண்டும். இதுவே இந்த காலகட்டத்தின், இந்த தருணத்தின் தவிர்க்க முடியாத தேவையாகும்.”


மாணவர் அனைவருக்கும் சேவை செய்திட கடுமையாக உழைத்தல்


25 நவம்பர் 2020


லாஸ் மோராஸ், எல் சால்வடார் – மார்ச் மாதத்தில், தொற்றுநோய் காரணமாக எல் சால்வடார் முழுவதும் உள்ள பள்ளிகள் நேர்முகக் கல்வியைக் கைவிட நேர்ந்தபோது, நாட்டில் பஹாய் உதவேகம் பெற்ற பள்ளி ஒன்று, குடும்பங்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் பிற சமூக உறுப்பினர்களில் அதன் 200 மாணவர்களுக்கும் உயர் தரமான கல்வியைப் பராமரிக்க உதவும் மகத்தான திறனாற்றல் களஞ்சியத்தை கண்டது.

ரித்வான் பள்ளியின் ஆசிரியரான மார்செல்லா கான்ட்ரெராஸ் கூறுகிறார், “எல்லோரையும் போலவே, நாங்கள் முன்னோடியற்ற ஒரு வருடத்தை அனுபவித்து வருகிறோம். ஆயினும்கூட, சேவையைப் பற்றிய பஹாய் போதனைகளினால், நம்பிக்கையின் ஒளி பெற்றோர்களுக்காகவும் எனது சகாக்களுக்காகவும் பிரகாசித்து, இந்த விலைமதிப்பற்ற ரத்தினங்களான, எங்கள் மாணவர்களுக்கு சேவை செய்ய ஊக்குவிக்கின்றது. இந்த நேரத்தில், ஆசிரியர்கள் இச்செயல்முறைக்கு ஒருங்கிணைவாக இருக்கும் மாணவர்களின் குடும்பங்களுடன் மிகவும் நெருக்கமாக இருக்கக் கற்றுக்கொண்டனர்.

1989 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட ரித்வான் பள்ளியின் முதல்வர் வனெசா ரெண்டெரோஸ் கூறுகையில், “இந்த நெருக்கடியின் போது மேம்பாட்டிற்கு ஒற்றுமை இன்றியமையாதது.” குழந்தைகளுக்கு தொடர்ந்து கல்வி கற்பிப்பதற்காக முழு சமூகத்துடனும் ஒரு குழுவாக பணியாற்ற நாங்கள் கற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆசிரியர்கள் தங்கள் மாணவர்களுக்காக தங்கள் பணிகளுக்கும் அப்பாற்ட்டு செரல்படுகிறார்கள், தரமான கல்வியை அடைய முயல்கிறார்கள் மற்றும் இந்த நெருக்கடியின் போது ஒரு தூண் போன்று இருக்கின்ற தார்மீகக் கருத்தாக்கங்களை ஊக்குவிக்கின்றனர்.”

ரித்வான் பள்ளியின் ஆசிரியர்கள் இணையத்தின் மூலமும் இணைய வசதியற்ற அல்லது வசதி குறைந்த அண்டைப்புற வீதிகளில் பாதுகாப்பான தூரத்திலிருந்து வகுப்புகளை நடத்துவது போன்ற  வேறு வழிகளிலும் வகுப்புகளை வழங்கி வருகின்றனர்.

ரித்வான் பள்ளியின் ஆசிரியரான மார்செல்லா கான்ட்ரெராஸ், “எல்லோரையும் போலவே, நாங்கள் முன்னோடியற்ற ஒரு வருடத்தை அனுபவித்து வருகிறோம். ஆயினும்கூட, சேவையைப் பற்றிய பஹாய் போதனைகளினால், நம்பிக்கையின் ஒளி பெற்றோர்களுக்காகவும் எனது சகாக்களுக்காகவும் பிரகாசித்து, இந்த விலைமதிப்பற்ற ரத்தினங்களான, எங்கள் மாணவர்களுக்கு சேவை செய்ய ஊக்குவிக்கின்றது. இந்த நேரத்தில், ஆசிரியர்கள் இச்செயல்முறைக்கு ஒருங்கிணைவாக இருக்கும் மாணவர்களின் குடும்பங்களுடன் மிகவும் நெருக்கமாக இருக்கக் கற்றுக்கொண்டனர்,” என்றார்

ஆரம்பத்தில், ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் சூழ்நிலைகளையும் மதிப்பிடுவதற்காக பள்ளி தொடர்ச்சியான ஆய்வு வரிசைகளை அனுப்பியது. ஆண்டு கடந்து செல்லும்போது, ​​பெற்றோர்களுக்கு சிரமங்கள் நேரும்போது, பள்ளி ஒவ்வொரு பிரச்சினைக்கும் அவற்றின் முக்கியத்துவத்தின் அடிப்படையில் பதிலளித்துள்ளது.

இணையதள வகுப்புகளை வழங்குவதோடு மட்டுமின்றி, குடும்பங்கள் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அல்லது இணைய அணுகல் இல்லாத அண்டைப்புற வீதிகளில் ஆசிரியர்கள் பாதுகாப்பான தூரத்திலிருந்து பாடங்களை நடத்துகின்றனர். பொது சுகாதார நடவடிக்கைகளை பின்பற்றி, எல்லைக்குட்பட்ட நேர்முக கற்றலை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்த அரசாங்க வழிகாட்டிகளின்படி இந்தப் பள்ளி இப்போது செயல்படுகிறது. ஒவ்வொரு வயதினரின் தேவைகளுக்கும் கல்வி முறைகள் பதிலளிக்க வேண்டும் என்று பள்ளியின் உடன்பணியாளரான ரெனே லெமுஸ் விளக்குகிறார். “இளைய குழந்தைகள் திறம்பட கற்றுக்கொள்ள பெற்றோரிடமிருந்து அதிக ஈடுபாடு தேவை. இந்தக் குழந்தைகள் தங்கள் கல்வியில் நிகழும் இடைவெளியினால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவார்கள். மேலும், இணையவழி வகுப்புகளின் முறை அவர்களுக்கு அவ்வளவு பயனுள்ளதாக இருக்கவில்லை. எனவே, ரித்வான் பள்ளி ஓர் இல்லமுறை திட்டத்தை உருவாக்கியுள்ளது, அங்கு ஆசிரியர்கள் வீட்டுக்கல்விக்கு இளைய குழந்தைகளின் பெற்றோருடன் உடன்வருகிறார்கள்.”

தற்போதைய சுகாதார நெருக்கடிக்கு முன்னர் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம். தார்மீக மற்றும் ஆன்மீக கல்வி ரித்வான் பள்ளி மாணவர்களின் கற்றலின் இன்றியமையாத அம்சங்கள். நெருக்கடியின் போது பாடத் திட்டங்களில் அவை ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன.

தார்மீக மற்றும் ஆன்மீக கல்வி என்பது பள்ளியில் மாணவர்களின் கற்றலின் இன்றியமையாத அம்சங்கள் மற்றும் நெருக்கடியின் போது திட்டங்களில் அவை ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒரு மாணவர் கூறுகிறார்: “மிக முக்கியமானவற்றைப் பற்றி சிந்திப்பதன் மூலம் எங்கள் உற்சாக ஆவிகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இன்னொருவர் மேலும் கூறுவதாவது, “இந்த கடினமான காலங்களில் முன்னேற எனக்கு தேவையான அனைத்து வலிமையையும் எங்கள் ஆய்வுகளின் ஆன்மீக அம்சம் உதவியுள்ளது. என் ஆசிரியர்கள் மற்றும் வகுப்பு தோழர்கள் மீது எனக்கு மிகுந்த அன்பு இருக்கிறது, ஏனென்றால் எல்லோரும் தங்களைப் பற்றி அதிகமாக கவலைப்படாமல்  மற்றவர்களின் தேவைகளைப் பற்றி அக்கறை கொண்டுள்ளனர்.”

திரு. லெமுஸ் சமீபத்திய மாதங்களில் பெற்றோருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் இடையிலான நெருங்கிய ஒத்துழைப்பு மற்றும் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தில் இது ஏற்படுத்திய தாக்கம் ஆகியவற்றைப் பற்றி பிரதிபலிக்கின்றார். “பள்ளியை வீட்டிற்கு கொண்டு வருவதானது, அவர்கள் இளமையாக இருக்கும்போது முறையான கல்விக்கான வாய்ப்பைப் பெறாத சில பெற்றோர்களுக்கு பரந்த கல்வி மற்றும் கல்வியறிவு ஆகியவற்றில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மாணவர் கணிணிதிரையின் முன்னால் இருந்து கற்கின்றார், அதே நேரத்தில், தங்கள் பிள்ளையின் அருகில் அமர்ந்திருக்கும் பெற்றோரும் கற்கிறார்கள்.

“கடந்த காலத்தில், கல்வி தொடர்பான அனைத்து விஷயங்களும் பள்ளியிடமே விடப்பட்டிருந்தன. ஆனால், புதிய சூழ்நிலைகள் பள்ளி-ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் என எல்லோருமே பங்களிக்க வேண்டும் என்பதை வெளிப்படுத்துகின்றன. ஒரு முழு சமூகத்தின் அறிவுசார் மற்றும் ஆன்மீக கல்விக்கான புதிய பாதை உருவாகி வருகிறது.”

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1464/


புதிய அரசியலமைப்பு: சிலி நாட்டில் உரையாடல்கள் புதிய பாதைக்கு வழிவகுக்கின்றன


25 நவம்பர் 2020


ஸான்தியாகோ,  சிலி – இவ்வாரம் ஒரு புதிய அரசியலமைப்பை ஸ்தாபிப்பதற்கான வாக்களிப்புக்கு முன்னர், ஒரு நியாயமான சமுதாயத்தை நிர்மாணிப்பதற்கான உரையாடல்கள் நாடு முழுவதும் அதிக கவனத்தைக் கோரியுள்ளன.  கடந்த வருடம் முழுவதும், சிலி நாட்டு பஹாய்கள்,  தங்களின் சகநாட்டவர்களுடன் சேர்ந்து ஒரு லௌகீக மற்றும் ஆன்மீக ரீதியில் செழுமையான சமுதாயத்திற்கான அடித்தலங்களை ஆராய்வதற்கு, அடித்தட்டிலிருந்து தேசியநிலை வரை எல்லா மட்டங்களிலும் இந்த உரையாடல்களுக்கு பங்களித்து வந்துள்ளனர்.

இவ்வாரம் ஒரு புதிய அரசியலமைப்பை ஸ்தாபிப்பதற்கான வாக்களிப்புக்கு முன்னர், ஒரு நியாயமான சமுதாயத்தை நிர்மாணிப்பதற்கான உரையாடல்கள் நாடு முழுவதும் அதிக கவனத்தைக் கோரியுள்ளன.

“இது சிலி நாட்டுக்கு ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் மிக்க நேரம்” என்று நாட்டின் பஹாய் தேசிய ஆன்மீக சபையின் செயலாளர் ஃபெலிப்பெ டுஹார்ட் கூறுகிறார். “நம் நாட்டை ஒழுங்கமைப்பதற்கான கொள்கைகளைப் பற்றி கூட்டாக சிந்திக்க நம் அனைவருக்கும் ஒரு அரிய வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.”

சமூக முன்னேற்றம் குறித்த தேசிய சொல்லாடலில் பங்களிப்பதற்கான அதன் முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக, பஹாய் சமூகம் மிக அண்மையில், நாடு முழுவதும் கலந்துரையாடல் தளங்களை உருவாக்குவதற்கு ஒரு பொது சமூக அமைப்பான அஹோரா நோஸ் டோகா பார்ட்டிசிப்பார்’உடன் (Ahora nos toca participar) (இப்போது பங்கேற்பதற்கான எங்கள் முறை) உடனுழைத்து வருகிறது. சமீபத்திய மாதங்களில் தொடர்ச்சியான கூட்டங்கள் ஆயிரக்கணக்கான பங்கேற்பாளர்களை உள்ளடக்கிய ஒரு தேசிய நிகழ்வுக்கு வழிவகுத்தன. பெண்கள் மற்றும் பழங்குடி மக்களின் குரல் கேட்கப்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக சிலி நாட்டு பஹாய்கள் அரசியலமைப்புச் செயல்முறைகளுடன் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் இந்த கூட்டங்களில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தியுள்ளனர்.

சுகாதார நெருக்கடிக்கு முன்னர் எடுக்கப்பட்ட படம். கடந்த வருடம் முழுவதும், சிலி நாட்டு பஹாய்கள்,  தங்களின் சகநாட்டவர்களுடன் சேர்ந்து ஒரு லௌகீக மற்றும் ஆன்மீக ரீதியில் செழுமையான சமுதாயத்திற்கான அடித்தலங்களை ஆராய்வதற்கு, அடித்தட்டிலிருந்து தேசியநிலை வரை எல்லா மட்டங்களிலும் இந்த உரையாடல்களுக்கு பங்களித்து வந்துள்ளனர்.

அண்மையில் நடந்த ஒரு கூட்டத்தில், சான்தியாகோவில் உள்ள பஹாய் வழிபாட்டு இல்லத்தின் இயக்குனர் வெரோனிகா ஓரே, சில அனுமானங்களை எவ்வாறு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்பதை விளக்கினார்: “நாம் காணும் வரலாற்று முக்கியத்துவமான தருணம், தொற்றுநோயின் தாக்கம், ஒரு கூட்டு மனசாட்சியின் விழிப்புணர்வு, ஆகியன சமுதாயத்திற்கான ஒரு புதிய கட்டமைப்பைத் தேட நம் நாட்டை உந்துவிக்கிறது.”

“சீர்திருத்தங்களுக்கு அப்பால், ஓர் ஆழமான மாற்றம் தேவை” என்று திருமதி ஓரே தொடர்ந்தார். … பொருளாதார வளர்ச்சியின் முன்னோக்கின் மூலம் மட்டுமே நாம் அபிவிருத்தியைப் பார்க்கவில்லை, ஆனால் நீதி மற்றும் நமது அத்தியாவசிய ஒற்றுமை போன்ற ஆன்மீகக் கருத்தாக்கங்களையும் நாம் கருத்தில்கொள்கிறோம். கல்வியல் கொள்கைகளைப் பற்றி, அரசியலமைப்பு மாற்றங்களைப் பற்றி நாம் சிந்திக்கும்போது, ஒவ்வொரு மனிதனின் உன்னதத்தையும் கவனத்தில் கொண்டு, மனித இயல்பு பற்றிய நமது அனுமானங்களையும் மறுபரிசீலனை செய்வோம்.”

சுகாதார நெருக்கடிக்கு முன்னர் எடுக்கப்பட்ட படம். மாப்புச்சே சமூக உறுப்பினர்கள் குழுமம் ஒன்று சான்தியாகோவில் உள்ள் பஹாய் வழிபாட்டு இல்லத்திற்கு வருகையளிக்கின்றனர். சமுதாய மேம்பாடு குறித்த ஒரு தேசிய சொல்லாடலில் பங்களிப்பதற்காக நடத்தப்பட்ட விசேஷ ஒன்றுகூடல்களில் பெண்கள் மற்றும் பூர்வகுடியினரின் குரல்கள் ஒலிக்கப்படுவதை உறுதிசெய்திட சிலி நாட்டு பஹாய்கள் விசேஷ கவனம் செலுத்தியுள்ளனர்.  

சிலி நாட்டு பஹாய் வெளிவிவகார அலுவலகத்தின் லூயிஸ் சாண்டோவல் கூறுகிறார், “சிலி சமுதாயத்தில் மாற்றத்திற்கான அபிலாஷைகள் வெளிப்பட்டுள்ளன–செல்வம் மற்றும் வறுமை, ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையிலான சமத்துவம், இயற்கையின் பாதுகாப்பு, பொருளாதாரம். அவை அனைத்தும் ஒரு பொதுவான கூறுகளைக் கொண்டுள்ளன: இந்த அனைத்து துறைகளிலும் உள்ள சவால்களை லௌகீக வளர்ச்சியை வாழ்க்கை மற்றும் உறவுகளின் மையத்தில் வைக்கும் சமுதாயத்தின் ஒரு மாதிரியில் காணலாம். இது போதாது; இதைத் தாண்டி வாழ்க்கையின் ஆன்மீக பரிமாணத்தை நாம் அங்கீகரிக்க வேண்டும்.”

நீதிக்கான கோரிக்கையே இந்த உரையாடல்கள் அனைத்திற்கும் அடிப்படையாகும் என திரு டுஹார்ட் விளக்குகிறார். “இந்த கொள்கை அனைத்து மக்களுக்கும் பயனளிக்கும் ஒரு திசையில் சமூக மாற்றத்திற்கான ஒரு செயல்முறையை வழிநடத்தும். நீதி பற்றிய பஹாய் கருத்தாக்கம் இதை ஒரு ஐக்கியப்பட்ட சமூகத்தின் ஒரு தூணாக முன்வைக்கின்றது.. நீதி எல்லா மக்களையும் கடவுளுக்கு முன்பாக ஒன்றென முன்வைக்கிறது, மற்றும் தனிநபர்கள், சமூகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் எவ்வாறு ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்படுகின்றன என்பதைப் புரிந்து கொள்ளவும் உதவுகிறது. நீதி போன்ற ஆன்மீகக் கொள்கைகள் ஒரு சமூகத்திற்கான தூண்களை வழங்குகின்றன, அங்கு நாம் ஒவ்வொருவரும், நம்முடைய திறனாற்றல்களுடன், நாம் மேம்பாடு கண்டு நமது பங்கையும் ஆற்றிடலாம்.”

கடந்த ஆண்டு, சிலி சமுதாயத்தின் எதிர்காலம் குறித்து பல ஆழமான கலந்துரையாடல்கள் சான்தியாகோவில் உள்ள பஹாய் வழிபாட்டு இல்ல மைதானத்தில் நடந்துள்ளன, செல்வம் மற்றும் வறுமைக்கிடையிலான அகன்ற இடைவெளி, ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையிலான சமத்துவம், இயற்கை பாதுகாப்பு, மற்றும் பொருளாதாரம் ஆகியன ஆராயப்பட்டன.

வழிபாட்டு இல்லத்தின் மூலம் அதிக ஒற்றுமையை அடைவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் எவ்வாறு நனவாகின்றன என்பதை திருமதி ஓரே விளக்குகிறார்: “திறந்து வைக்கப்பட்ட நான்கு ஆண்டுகளில், கோயில் அனைத்து தரப்பு மற்றும் பின்னணியிலிருந்தும் சுமார் இரண்டு மில்லியன் பார்வையாளர்களைப் பெற்றுள்ளது. கடந்த ஓர் ஆண்டாக, குறிப்பாக வழிபாட்டு இல்லம் ஒரு காந்த மையமாக செயல்பட்டு வந்துள்ளது. அங்கு சிறப்புக் கூட்டங்களுல் அழைக்கப்பட்ட வருகையாளர்கள் கலந்துகொண்டுள்ளனர், மேலும் வழிபாடுகளில் பங்கேற்ற பின்னர், தேசிய அக்கறை தொடர்பான பிரச்சினைகள் குறித்து ஆழ்ந்த விவாதங்களில் அவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். இங்குள்ள சிந்தனைமிக்க தொடர்புகளின் மூலம் நாம் ஒன்றாக ஒரு வலுவான சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியும் என்பது தெளிவாகிறது. ”

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1463/


பஹாய் வானொலி: வானொலி நிலையங்கள் பங்கேற்பை வரவேற்று, தொற்றுநோயின் போது மக்களை இணைக்கின்றன


25 நவம்பர் 2020


தலாவேரா, பிலிப்பைன்ஸ் – தொற்றுநோயின் போது, பல நாடுகளில் பஹாய் சமூகங்களால் நடத்தப்படும் வானொலி நிலையங்கள், எல்லாவித பரஸ்பர செயல்பாடுகளும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட போது, முக்கிய செய்திகளுக்கான மூலாதாரங்களாகவும் சமூக வாழ்வின் அறிவிப்பு மையங்களாகவும் தாங்கள் செயல்படுவதைக் கண்டனர். அது ஒரு புதுப்பிக்கப்பட்ட நோக்கமாக இருந்தது.

பஹாய் சமூகங்களால் இயக்கப்படும் பல வானொலி நிலையங்கள், தொற்றுநோயின் போது முக்கிய செய்திகளுக்கான மூலாதாரங்களாகவும் சமூக வாழ்வின் அறிவிப்பு மையங்களாகவும் தாங்கள் செயல்படுவதைக் கண்டன

பிலிப்பைன்ஸின் மத்திய லூசோன் மண்டலத்தில் உள்ள ரேடியோ பஹாய், சுகாதார நெருக்கடியின் போது பிரார்த்தனைக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பங்கேற்பு நிகழ்ச்சிகள், மண்டலத்தின் கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் இசையை மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றின் மூலம் ஒற்றுமை உணர்வை உருவாக்குவதில் குறிப்பிடத்தக்க பங்கை ஆற்றியுள்ளது. அதன் ஒளிபரப்பு ஆரம் (radius) சென்றடைய கடினமாக இருக்கும், 90 கிலோமீட்டர் தொலைதூர பகுதிகளுக்கு முக்கியமான செய்திகளை அனுப்ப நிலையத்தை அனுமதித்துள்ளது.

ரேடியோ பஹாயின் இயக்குனர் கிறிஸ்டின் புளோரஸ் கூறுகிறார், “குடும்பங்கள் ஒன்றாக இருப்பதில் அதிக நேரம் செலவிடுகின்றன, ஒற்றுமை மற்றும் ஒத்துழைப்பால் வகைப்படுத்தப்படும் வீட்டுச் சூழலுக்குப் பங்களிக்க நாங்கள் விரும்புகிறோம். உதாரணமாக, பிரார்த்தனைகள் மற்றும் பாடல்கள் பகலில் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் ஒளிபரப்பப்படுகின்றன, அவற்றுள் பல நேயர்களால் பங்களிக்கப்படுகின்றன. தவறாமல் பிரார்த்திப்பது முன்னேற்றத்திற்கும் உத்வேகத்திற்கும் முக்கியமாகும். நாம் ஆன்மீக ஜீவர்கள், நம் இல்லங்களில்  தம் படைப்பாளருடன் தொடர்புறுதல் இயல்பானதே. ”

லூஸோன் மண்டலத்தில் உள்ள ரேடியோ பஹாய், சுகாதார நெருக்கடியின் போது 90 கிமீ ஆரம் கொண்ட இடங்களுக்கு பிரார்த்தனைக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பங்கேற்பு நிகழ்ச்சிகள், மண்டலத்தின் கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் இசையை மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றை ஒலிபரப்புவதன் மூலம் ஒற்றுமை உணர்வை உருவாக்குவதற்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்கை ஆற்றியுள்ளது.

நாட்டின் கல்வித் துறையுடன் ஒத்துழைப்பதன் மூலம் மண்டலத்தில் கல்வியல் தேவைகளுக்கும் இந்த நிலையம் உதவுகிறது. பொது சுகாதார நடவடிக்கைகள் காரணமாக தங்கள் பள்ளிகள் மூடப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகளை ரேடியோ பஹாயின் கல்வி உபகரணங்களின் வழக்கமான ஒளிபரப்பு சென்றடைகிறுது. இந்த கல்வி ஒளிபரப்புகள் உண்மை மற்றும் தாராள மனப்பான்மை, பொறுமை மற்றும் இரக்கம் போன்ற கருப்பொருள்கள் பற்றிய பஹாய் போதனைகளின் உற்சாகம் பெற்ற பாடல்கள் மற்றும் கதைகளுடன் நிரப்பம் செய்யப்படுகின்றன.

“சமூக விலகல் காலத்தில் மக்களுள் உரிமை உணர்வு மற்றும் தொடர்பை வளர்ப்பதில் வானொலி ஒரு முக்கிய கருவியாக இருந்துள்ளது” என்று திருமதி ஃபுளோரஸ் கூறுகிறார். “இந்த நெருக்கடியை எதிர்கொள்ள ஒரு கூட்டு ஆற்றல் தேவை. மக்கள் தங்கள் கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் நிரல்களை தங்கள் உள்ளூர் மொழியில் கேட்கும்போதும் உள்ளடக்கத்திற்கு அவர்கள் பங்களிக்கும் போதும் ஒரு பகிரப்பட்ட அடையாளம் பலப்படுத்தப்படுகிறது. பொதுவாக, மக்கள் ஒருவரை ஒருவர் சந்திக்கும் போது தகவல்களும் யோசனைகளும் பரிமாற்றப்படுகின்றன, ஆனால் இப்போது வானொலி நிலையம் எங்கள் மண்டலத்தில் இந்த தேவையை பூர்த்தி செய்ய உதவுகிறது.”

பொது சுகாதார நடவடிக்கைகள் காரணமாக பள்ளிகள் மூடப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகளைச் சென்றடையும் கல்வித் திட்டங்களின் ஒளிபரப்பில் பொதுப் பள்ளிகளின் மாவட்ட மேற்பார்வையாளர்.

பசிபிக் பெருங்கடலில், பனாமாவில் உள்ள பஹாய் உத்வேக வானொலி நிலையம் ஒன்று, தொற்றுநோயின் போது ஊக்கமளிக்கும் சேவைச் செயல்களிலும் நடைமுறைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதிலும் கவனம் செலுத்தியுள்ளது. நடமாட்டம் மீதான கட்டுப்பாடுகளின் சூழலில் பொது சேவைகளை அணுகப் போராடும் கிராமப்புற வாசிகளுக்கு ஆதரவை வழங்க வானொலி நேயர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது.

நிலையத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஃபேபியோ ரோட்ரிகுவெஸ் கூறுகிறார், “எங்கள் நிகழ்ச்சிகள் சேவையை வலியுறுத்துகின்றன, மேலும் சமூகத்திற்கு பங்களிக்க அனைத்து மக்களுக்கும் உரிமை உண்டு என்ற கருத்தையும் வலியுறுத்துகின்றன. நிகழ்ச்சிகள் தயாரிப்பிற்கு உதவக்கூடிய இப்பகுதியைச் சேர்ந்த, அவர்களின் பொது அனுபவங்களின் மெய்ம்மையையும் அவர்களின் நம்பிக்கையையும் சக சமூக உறுப்பினர்களின் இதயங்களைச் சென்றடையும் வகையில் தெரிவிக்க முடிந்த மக்களை, இந்த நிலையம் வரவேற்கிறது. இது தங்கள் சமூகங்களின் வாழ்க்கையை வடிவமைப்பதில் தீவிர பங்கேற்பாளர்களாக தங்களைக் காண அதிகமான மக்களை ஊக்குவிக்கிறது.

தற்போதைய சுகாதார நெருக்கடிக்கு முன்னர் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம். சிலி மாபூசே மக்களின் மொழி மற்றும் கலாச்சாரத்தைப் பாதுகாப்பது பஹாய் வானொலியின் கவனம் செலுத்தும் ஒரு பகுதியாகும்.

லத்தீன் அமெரிக்காவின் பிற இடங்களில், சிலியின் லாப்ரான்சாவை தளமாகக் கொண்ட சிலி பஹாய் வானொலி, சுற்றியுள்ள பூர்வீக சமூகங்களின் தேவைகள் மற்றும் அபிலாஷைகளை உறுதிப்படுத்துவதற்காக அவர்களுடன் நெருக்கமான உரையாடலில் ஈடுபட்டுள்ளது. பகுதி மாபுசே மக்களின் மொழி மற்றும் கலாச்சாரத்தைப் பாதுகாப்பது இந்த நிலையத்தின் மற்றொரு அக்கறையாகும்.

“மாபூச்சே மக்களின் உன்னதமான அம்சங்களை மேம்படுத்துவதில் வானொலி முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. மேலும் இந்த நெருக்கடியில் நம்பிக்கை மற்றும் ஆறுதலை அது அளிக்கிறது” என்று நிலையத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் அலெக்ஸ் கால்ஃபுகுவெரோ கூறுகிறார்.

“அதிகாலை பிரார்த்தனை ஓர் அடிப்படை பாரம்பரியம், மற்றும் மாபுச்சே பிரார்த்தனைகள் பெரும்பாலும் நிலையத்தின் வழிபாட்டு நிகழ்ச்சிகளில் சேர்க்கப்படுகின்றன, மற்றும் அவை சில நேரங்களில் சாண்டியாகோவில் உள்ள பஹாய் கோவிலில் இருந்து ஒளிபரப்பப்படுகின்றன.”

சில்லி பஹாய் வானொலியில் மாப்புச்சே மொழி பிரார்த்தனைகள் வழக்கமான ஒலிபரப்பாகும்

சிலி மற்றும் பனாமாவில் உள்ள வானொலி நிலையங்களுடன் ஒத்துழைக்கும் கேட்டி ஸ்கோகின் சமீபத்திய அனுபவங்களைப் பற்றி பிரதிபலிக்கிறார்: “இந்த பஹாய் வானொலி நிலையங்கள் பல ஆண்டுகளாக இயங்கி வருகின்றன. அவை உள்ளூர் கலாச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்துள்ளன. இந்த முயற்சிகள் ஒருதலைப்பட்ச ஒளிபரப்பு சேவை மட்டுமல்ல, அவை சேவை செய்யும் சமூகங்களில் அவை அர்த்தமுள்ள இருப்பைக் கொண்டுள்ளன.

“ஊடகங்களில், எதையாவது உருவாக்கும் நபர்கள் உள்ளனர் மற்றும்–பொதுவாக பெறுநர்கள் போலவே–அவ்வுள்ளடக்கத்தைப் பயன்படுத்துபவர்களும் உள்ளனர். வேறு ஒன்றைப் பற்றி அறிய இப்பொழுது முயல்கிறோம். இந்த வானொலி நிலையங்கள் சமுதாய சேவைக்கான திறனாற்றலை உயர்த்துவதற்கும் சமூகம் முழுமைக்கும் குரல் கொடுப்பதற்கும் உதவுகின்றன.”

சுகாதார நெருக்கடியின் போது, பிலிப்பைன்ஸில் உள்ள ரேடியோ பஹாய், பிரார்த்தனைக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பங்கேற்பு திட்டங்கள், மண்டலத்தின் கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் உத்வேகமூட்டும் இசை ஆகியவற்றின் மூலம் ஒன்றிணைந்த உணர்வை உருவாக்கி வருகிறது.

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1462/